• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Två vinnare för Inre hamnens yttre miljö


Vattenliv. När Saltängens hamnområde omvandlas till en stadsdel för boende ska det öppnas för allmänhetens behov av rekreation.

 

”Koolkajen” och ”Bygga brygga” i blått och grönt

 

NORRKÖPING Kaj, parker och bad. Förslagen ”Koolkajen” och ”Bygga brygga” tog hem första och andra pris i Tekniska nämndens arkitekttävling för nya Inre hamnens allmänna miljöer. Det blir grönare och blåare, med nya kanaler. Dessutom planeras en ny bro utanför Hamnbron.

Ett av de första stegen i omdaningen av hamn- och industriområdet i Inre Hamnen kommer att vara utformning av kaj, parker och bad. Tekniska nämnden har utlyst en tävling i flera steg. Först en intresseanmälan som följdes av en urvalsprocess där ett antal kriterier utvärderades och där sedan fyra arkitektbyråer fick i uppdrag att lämna in förslag på utformningen.

Området som avsågs var samma för alla och man fick ett par månader på sig för att lämna in förslag. En jury bestående av främst landskapsarkitekter från Norrköpings kommun granskade sedan (de anonyma) förslagen med utgångspunkt från ett stort antal kriterier. Inga politiker med ingick i juryn.

 

Cecilia Österholm och Karin Jonsson
Och vinnaren är… Landskapsarkitekten Cecilia Österholm och Tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson, C.

 

Vid en pressträff torsdagen före jul så var det en spänd Karin Jonsson, kommunalråd och ordförande för Tekniska nämnden, som först fick de två pristagarnas förslag presenterade av landskapsarkitekten Cecilia Österholm innan hon fick sprätta kuverten med arkitekternas namnuppgifter.

Segrare i tävlingen var förslaget ”Koolkajen”, namnet troligen kopplat till den gamla kolkajen som är en del av området. När kuvertet öppnades visade det sig att det var Nyréns Arkitektkontor som var förstapristagare.

Det andra bidraget som blev valt var ”Bygga brygga” som det vid öppnandet av kuvertet visade sig vara inlämnat av A&J, Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter AB. Båda arkitektkontoren har en diger lista över stora prestigeprojekt och har hemvist i Stockholm.

 

Koolkajen
Tillgänglighet. Koolkajen som strandpromenad. I förslaget ingår även en mer uppseendeväckande badbrygga, se bildspelet nedan.

 

De segrande arkitektbyråerna kommer att få i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av Inre hamnen. De kommer nu att tillsammans med kommunen få arbeta med var sina områden. Hur det kommer att gestalta sig i färdigt skick är för tidigt att sia om då prioriteringar och ekonomi också kommer in i arbetet.

Med vid pressträffen var landskapsarkitekten Cecilia Österholm, men också projektledaren för Inre Hamnen Fredrik Wallin. Han berättade att man hoppas på en snabb hantering av den nödvändiga vattendomen för att bygga kanalerna, som ska leda in vattnet i park- och bostadsområdet, och förbereda för den badanläggning som ingår i planerna.

Bostadshusen planeras börja byggas år 2019 och man hoppas kunna genomföra den här ”gröna delen” av området innan byggstart, men det är oklart.

 

Bygga brygga
Trädäck. I Bygga Brygga föreslås känslan av närheten till vattnet följa med in i bostadsområdet.

 

Man tror inte att trafiken kommer att blir särskilt intensiv. Gång och cykel kommer att vara de normala transportsätten för allmänheten som söker sig till bad och parkmiljöer.

En gångbro mellan norra och södra kajen är också planerad. Vilken seglingshöjd för fritidsbåtar den kommer att ha kunde man idag inte svara på, men man räknade med att den skulle kunna bli öppningsbar.

Spännande utveckling är det då man nu som en del av Ostlänkenprojektet förtätar boendet kring det nya resecentrum. I Inre hamnen står ett antal företag inför att behöva flytta sin verksamhet och ännu flera måste lämna Butängen i framtiden. Närheten till bo för att åka från och till Norrköping är uppenbarligen viktigare än närheten till arbetsplatser i närheten av stadens centralare delar. Väldigt många bostäder planeras, och byggs nu, dels kring gamla resecentrum, Inre hamnen och Butängen. Men även i den omedelbara närheten till Industrilandskapet.

Norrköpings kommun samlar information om de stora omdaningsarbetena med anknytning till Ostlänken på en särskild internetsajt, NextNorrköping.

© Text: Sven Åke Molund
© Foto: Sven Åke Molund
© Illustrationer: Nyréns Arkitektkontor och A&J, Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter AB

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

INRE HAMNEN Norrköping

22 december 2016
Segrare i arkitekttävling
Koolkajen – Nyréns Arkitektkontor

Bygga brygga – A&J, Andersson och Jönsson
Arr: Tekniska nämnden, Norrköpings kommun

JURY
Cecilia Österholm, landskapsarkitekt, orförande
Fredrik Wallin, landskapsarkitekt
Karin Milles Beier, stadsarkitekt
Karin Berglund, landskapsingenjör
Linda Moström, landskapsarkitekt, Linköpings kommun
Marcus Petersson, jurist, jursekreterare

LÄNKAR
Next Norrköping hemsida Inre hamnen

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Två vinnare för Inre hamnens yttre miljö

  1. Pingback: Önskas: Grönt Resecentrum med toalett – KULTURSIDAN.nu