• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Studenterna möter konsten i Lobby

Erik Berggren
Lobbyist. Erik Berggren är forskningskommunikatör för universitetets institution Remeso. Genom konstgalleriet Lobby i Kåkenhus kan studenterna möta konstnärers sätt att studera och gestalta sådana frågor som även forskningen undersöker.

 

Avfärdens ögonblick – Väntetider

 

NORRKÖPING Ett annat sätt att se på saken. Med konstens hjälp ska viktiga frågor och forskningsområden möta studenterna på Campus Norrköping. Utställningsytan Lobby befinner sig just där, i Kåkenhus stora entré. Sommarens utställning handlar om migration, gestaltad av två konstnärer.

Där står de med sina resväskor på trottoaren i huvudstaden Teheran. I detta ögonblick mellan det som varit och det som ska bli har konstnären och fotografen Behnam Sadighi fångat dem. The Last Day skildrar tydligt hur Irans unga medelklass lämnar för utbildning, framtid, frihet.

Kanske de redan lämnade den för länge sedan. Kläder och hållning antyder västerland, de unga kvinnorna bär den obligatoriska sjalen så nödtorftigt knuten att den kommer att halka ner så fort de satt sig i taxin.

Behnam Sadighi, som fotograferat många fler än de få bilder som vi ser i Lobby, tolkar den stadiga rännilen av avresande som en form av evakuering, likt dem som överger översvämmade områden.

 

Behnam Sadighi – The Last Day
The Last Day. Den unge mannen har packat och är klar för avfärd.

 

– När man kommunicerar forskning så är det lika viktigt att lyfta frågorna, säger Erik Berggren, Remeso, som ansvarar för utställningen i Kåkenhus Lobby.

Remeso står för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Erik Berggren, som är Remesos forskningskommunikatör, vänder och vrider på sin arbetsuppgift – att kommunicera forskningen ut till samhället – med stor kreativitet.

Ett sätt är MigraMovies, ett filmsamarbete med Cnema, som visar angelägna filmer med beröring till forskningsområdet, som oftast ingår då även samtal med regissören eller andra personer.

Paula Urbanos videoverk The Refugee of the Sorrowful Figure/Flyktingen av den sorgliga skepnaden fryser inte ögonblicket så som Behnam Sadighi gör. I sitt konstnärskap vänder och vrider hon ständigt på frågor om identitet, öde och migrationens konsekvenser.

I den 45 minuter långa filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden följer hon en man hon först mött på Förvaret, den slutna anstalt där avvisade personer placeras i väntan på utvisning. Hon växlar mellan intervju och Migrationsverkets beslut. Konstnären reser även till Iran dit flyktingen tagit sig från Irak.

Skärvorna av liv skapar bilden av en komplex person som förlorat sin första kärlek, som hotats för sitt samarbete med USA och som samlar på köksredskap. Till detta fogar Paula Urbano citat ur pikareskromanen Don Quijote. Hoppet är det som karaktäriserar dessa två riddare av den sorgliga skepnaden.

 

Paula Urbano – Flyktingen av den sorgliga skepnaden
Avvisad men hoppet lever. Ur Flyktingen av den sorgliga skepnaden av Paula Urbano.

 

Lobby är ett nytt sätt för Campus Norrköping att diskutera samhällsfrågor – med konstens hjälp. Erik Berggren har personligen ett stort konstintresse och är som privatperson engagerad i Museet för glömska, ett ambulerande konstprojekt som då och då dyker upp i Norrköping. Med Lobby är universitetet engagerat och har upplåtit Kåkenhus entré som genomströmmas av studenter och personal.

Med Remesos internationella studenters hjälp har han byggt Lobbys väggar och dessutom skapat ett stort och vackert monterbord, där utställningarna presenteras. Ett exemplar av Cervantes Don Quijote ligger under plexiglaset.

Sommarens utställning är den andra efter Rörelse, som också berörde migration. Utställningsbidrag har kommit från Forskningsrådet FORMAS och Riksbankens jubileumsfond. Erik Berggren förbereder en tredje utställning.

Han öppnar även för att andra institutioner kan använda utrymmet men vill behålla den konstnärliga aspekten och nivån, det ska inte bli en vanlig utställningsyta.

– Ibland har konstnären en egen agenda, ibland kommer det närmare forskningen,

Även andra universitet, han nämner Örebro och Stockholm, har gallerier på gång där konstnärer möter forskning. För vad är konstnärer om inte forskare och nyskapande gestaltare av det djupt mänskliga.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Paula Urbano – Flytingen av den sorgliga skepnaden

LOBBY, KÅKENHUS Norrköping

17 maj – 1 september 2018

The Refugee of the Sorrowful Figure
Paula Urbano
Video 2015

The Last Day
Behnam Sadighi 
2010-2017 (work in progress)

Curator: Erik Berggren, Remeso, LiU

LÄNKAR
Remeso, LiU hemsida Lobby
Paula Urbano hemsida
Behnam Sadighi hemsida
Paulas nya städer i Studion reportage Kultursidan.nu 21/10 2013

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Studenterna möter konsten i Lobby

  1. Pingback: Jag är bara ett nummer på Lobby – KULTURSIDAN.nu