• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Paula Urbanos nya städer i Studion


Tredje rummet. Paula Urbano hämtar bilder som hon lagrar ovanpå varandra och skapar nya visioner.

 

Visionen om städer fria från gränser

 

Gränslösa städer. Fotografen Paula Urbano skapar nya städer av gamla, lagrar dem ovanpå varandra. Hon har rest till stora städer som Miami i Florida, Berlin och Kassel i Tyskland och svenska Göteborg i sitt sökande efter oansenliga platser. Kameran har riktats mot fasader, trappor, vägarnas asfalt och åkrarnas fåror.

I Konstforums Studio visar hon sina landskap, bilder som kan väcka ett ögonblicks igenkänning men inte föreställer något vi sett tidigare. Utopiska landskap, föreslår Paula Urbano. Utställningen har hon gett titeln Reflexive perception.

 


Genom att lägga fotografier tagna vid olika platser och vid skilda tillfällen
över varandra i många lager, men med genomskinlighet, skapas helt nya bilder.

 

Kulturell hybrid är ett viktigt begrepp för henne. Hon läste Homi K. Bhabhas teorier om det tredje rummet och kände sig direkt personligt berörd.

– Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar kommer från Chile. Min kropp och mitt ansikte säger att jag är chilensk men mina tankar och känslor är svenska. I Sverige anses jag ibland vara chilensk. I Chile anses jag vara svensk. Jag är ingetdera eller både och – jag är det tredje, en hybrid.

Hennes bilder kan bestå av mellan sju och tio lager av foton som läggs över varandra, men multipliceras i stället för att täcka, i ett bildbehandlingsprogram. Resultatet skrivs ut som en bild i storlek ungefär som ett A4. Den, i sin tur, fotograferar hon av med storformatskamera, alltså med film. Som scannas in, förstoras och skrivs ut.

– Jag visar på en potentiell förnyelse av staden, det är min vision av staden i mina bilder. Städer fria från gränser.

 


En trappa som inte är någon trappa. En ny arkitektur i en diffus ny värld.

 

De stora bilderna liknar inte fotografier även om de har en högglansig yta. Mer går tanken till filmen Metropolis och andra utopiska bildexperiment från tidigt 1900-tal. Motiven är gåtfulla och suggestiva, kanske okcås filosofiska. Skuggspel och ränder bidrar till effekten, liksom bildernas suddiga upplösning.

– Jag vill ha det fotografiska kornet, kommenterar Paula Urbano.

Paula Urbano deltar också under den Performancehelg som genomförs helgen 25–27 oktober på många platser i Norrköping inom jubileumsprojektet Med staden som scen. Hennes bidrag Oscillating absence, visas på kajpromenaden utanför Konstforum på Saltängsgatan.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

STUDION, KONSTFORUM Norrköping

20 oktober – 3 november 2013
Reflexive perception
Paula Urbano

Fotografi

KAJPROMENADEN Saltängsgatan 19
25-26 oktober kl 12-20
27 oktober kl 14-17
Oscillating absence
Paula Urbano

Performance

LÄNKAR
Paula Urbano hemsida
Homi K. Bhabha wiki
Konstforum hemsida

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Paula Urbanos nya städer i Studion

  1. Pingback: Studenterna möter konsten i Lobby – KULTURSIDAN.nu