• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Marielle Martinz sökte Octavias spår

Marielle Martinz
Berättaren. Marielle Martinz har sökt i arkiven för att finna spåren efter Octavia Lundell. I lördags släppte hon sin bok Var är Octavia? på Stadsbiblioteket.

 

”våga vara en del i det man tror på”

 

NORRKÖPING Marielle Martinz har skrivit en dramatiserad verklighetsskildring om den driftiga entreprenören och filantropen Octavia Lundell. På Norrköpings Stadsbibliotek berättade hon i lördags om sin bok Var är Octavia?

– Titeln har tre perspektiv för mig. Tidsperspektivet, med andra ord var i historien befinner vi oss när Octavia var aktiv? Varför har vi inte hört mer om henne i vår lokala historia, då hon verkade som entreprenör i vår stad? Och slutligen – hur kan Octavia finnas idag inom mig?, säger Marielle Martinz.

”Att finnas inom mig” menar Marielle är vad som får oss att inspireras och få oss att göra något extra.

Bokprojektet startade 2014 när Marielle arbetade med att digitalisera Arbis, Norrköpings Arbetareförenings, historia. Hon blev nyfiken på de kvinnor hon mötte i föreningen som då endast var öppen för män, trots primadonnorna som stod på scenen. I olika arkiv dök namnet Octavia Lundell upp.

– Arkiv är jättespännande, framhöll Marielle Martinz som följt spåren mellan Stadsarkivet och Föreningsarkivet.

Två års grävande övergick i ett och ett halvt års skrivande. Marielle Martinz berättar hur hon hade sitt stambord på Kafé Kuriosa, där hon satt och skrev. Ett stipendium från Föreningen Gamla Norrköping har också underlättat för att få projektet i hamn.

 

Marielle Martinz
Ledtråd. Marielle Martinz beskriver hur det ena spåret ledde till nästa i sökandet efter kvinnan med det ovanliga förnamnet.

 

Marielle Martinz får Octavia Lundell att bli levande för oss denna lördagseftermiddag på biblioteket, Mellanrummet är i stort sett fullsatt. Vi får följa Octavias liv i den övre medelklassen, fadern dör när Octavia är bara barnet. Efter Handelsskola och en anställning startar hon som 28-åring den 11 april 1888 Norrköpings första pappershandel tillsammans med väninnan Anna Esping.

Esping & Lundell visar sig bli mer än en lokal pappershandel. Företaget blir både grossist- och detaljhandel med flera lokaler och eget tryckeri. 1904 tar Octavia över det hela själv.

Pappershandeln hade i perioder 60–100 anställda, framförallt kvinnor, och existerade fram till 1970. Affären låg på Drottninggatan, där Resia nu har sin sin butik.

Octavia Lundell var aktiv och samhällsengagerad. Hon satt i flera föreningsstyrelser bland annat KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor). KFUK skänkte bidrag både lokalt, nationellt och globalt. I Norrköping startar de ett hem för ogifta fabriksarbeterskor.

Hon är också engagerad i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Marielle Martinz har hittat spåren av hur Esping & Lundell stöttar båda föreningarna. Det är där biljetterna säljs till deras offentliga evenemang.

1913 när Sverige hade cirka 5 miljoner invånare deltog Octavia i en nationell namninsamling för kvinnors politiska rösträtt. 250.000 personer skrev under, efter ett idogt arbete via dörrknackning och torgmöten.

 

Octavia Lundell
Rösträtt. Samhällsengagerade Octavia Lundell var drivande i frågan om kvinnors delaktighet i politiken.

 

Med tiden växte Octavia Lundells engagemang för stadens behövande. Hon arbetade ideellt för Fattigvårdsstyrelsen, för Norrköpings första arbetsförmedling och startade även utbildningar. En av de viktigaste kurserna för kvinnor var Medborgarkunskap. Redan 1910, långt innan allmän rösträtt för både män och kvinnor är införd, väljs hon in i Stadsfullmäktige.

När Octavia dör beskrivs hon med orden: ”I vida kretsar känd Norrköpingsbo”. Hon var med andra ord en välkänd person och det sades om henne att hon var ”nitisk till allt det goda”.

– Octavias berättelse var en sådan berättelse som ville berättas! För mig blev Octavia en inspirationskälla och vi behöver alla en sorts Octavia i våra liv. Hennes liv blev för mig berättelsen om att tro på sig själv, att våga vara en del i det man tror på. Att hitta likasinnade människor som vågar att ta iniativ och att se möjligheterna som ligger framför oss, avslutar Marielle Martinz.

© Text: Christina Wernersson
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Octavia Lundell

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

8 september 2018
Var är Octavia?
Boksläpp och föredrag
Marielle Martinz

DRAMATISERAD VERKLIGHETSSKILDRING

Var är Octavia?
av Marielle Martinz
Eget förlag 2018

LÄNKAR
Kvinnligt företagande genom tiderna artikel/Släkthistoria 2017
Esping & Lundell Runeberg
Rösträtt Wikipedia
Var är Octavia?/ Marielle Martinz hemsida

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Marielle Martinz sökte Octavias spår

  1. Pingback: Fint porträtt finner driftiga Octavia – KULTURSIDAN.nu