• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Fint porträtt finner driftiga Octavia


Samhällsutvecklare. I biografin Var är Octavia? tecknar Marielle Martinz porträttet av en framgångsrik affärskvinna som arbetade för kvinnors rätt inom alla samhällsklasser.

 

Visionär samhällspraktiker

 

RECENSION/ NORRKÖPING Var var inte Octavia Lundell? Marielle Martinz porträtterar i Var är Octavia? en framgångsrik affärskvinna som med kraft och uthållighet arbetar för att förbättra sina medmänniskors och framförallt medsystrars tillvaro, från att hjälpa enskilda till att utveckla samhället.

Vem var filantropen, entreprenören och inspiratören Octavia Lundell? Den frågan försöker Marielle att svara på med sin biografi Var är Octavia? som hon släppte på eget förlag tidigt i höstas.

Boken är skriven i två delar, dels en dramatiserad livsbiografi men också en ren faktadel. Boken innehåller också fotografier som visar upp Octavia som dotter, affärskvinna och den vuxna, privata kvinnan. Det finns också en rad bilder på vänner och familj. Bilderna blir ett bra komplement till biografin som väl beskriver den anda som fanns i Norrköping i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.

Octavia kom från den övre medelklassen, yngst av åtta syskon,vilket ger också en ledtråd till namnet Octavia. Hon får gå på handelsskola. Tillsammans med väninnan Anna Esping startar hon pappershandeln Esping & Lundell som låg på Drottninggatan (idag Resias lokaler) och den existerade fram till 1970.

Företaget startade 24 april 1888 och utvecklades snart till mycket mer än en pappershandel, det var även ett grossistföretag och drev eget tryckeri. Här handlade inte bara företag utan även stadens nobless. Här kunde kunderna inköpa allt som en gedigen pappershandel ansågs behöva ha. Tack vare tryckeriet kunde även affischer, inbjudningskort med personlig prägel beställas. 1904 blir Octavia Lundell ensam ägare till rörelsen. I perioder fanns 60–100 personer anställda.

Norrköping har alltid varit en arbetarstad och Octavia hade ett finger med på många ställen. Hon var en affärskvinna och en mångsidig entreprenör. Hon arbetade ideellt inom Arbetsförmedllingens föregångare. Även inom föreningslivet var hon en viktig faktor, bland annat i KFUK, Kristliga föreningen för unga kvinnor.

Det som gör biografin intressant är att man får följa hur hon ser människor i både det stora och det lilla perspektivet. Hon är för många en välgörare. En av de stora frågorna hon drev var den för kvinnlig rösträtt och hon får vara med om när Sverige inför det 1921.

Hon vill att människorna i staden och i världen ska kunna leva bra liv, inte bara drägliga liv. I det perspektivet förstod hon att ett tryggt boende och lön var nycklar för att gemene man skulle kunna klara av livet. Hon var delaktig i att starta ett hem för unga fabriksarbeterskor. I KFUK skänktes bidrag både inom staden men också globala bidrag.

 

Marielle Martinz
Författaren. Marielle Martinz berättade om Octavia Lundell i samband med boksläppet på Norrköpings bibliotek tidigt i höstas.

 

Den dramatiserade delen målar upp ett mångfacetterat porträtt av Octavia Lundell. Ibland känns den lite sorgsen för trots nära vänner, familj och en stor bekantskapskrets så finns också en aura av ensamhet i hennes kärna. Ibland var den självvald men jag får också känslan av att ibland var den påtvingad, att trots alla hennes livsgärningar så fanns ett stråk av ensamhet i henne.

En facett av Octavia är den starka och den glada personen, men något finns där som säger att Octavia var en tänkare och grubblare. Då känns det som att skrattet och leendet ibland är ett pansar för att inte bli störd i sin tankevärld och grubblerier. Den delen är också en del av den empatiska Octavia som ville människor väl och att livet skulle vara bra.

Även om Var är Octavia? är ett livsporträtt blir boken också en lokalhistorisk dokumentation om det Norrköping som växte fram under 1900-talet. Utan filantroper och entreprenörsanda skulle samhället stå still, vi behöver människor som vågar tro på visioner och visa på hur de kan formas i den tid vi lever. Octavia var en förebild i det och vi behöver alla någon som tror på människan i det stora och det lilla perspektivet.

Marielle Martinz har ett bra språkbruk och rytm när hon målar upp porträttet av Octavia. Den dramatiserade delen är underhållande. För mig var Octavia Lundell en helt okänd person som verkat och levt i den stad som jag växt upp i.

Även om man inte känner till Norrköping så får man en bra bild av staden och hur den ser ut, inte bara genom författarens ord utan även genom alla fina fotografier som finns med.

Den andra delen, den rena faktadelen är lite torr att läsa. För mig känns den delen som en lång fotnot men absolut bra om man vill ha faktareferenser om olika föreningar etc. som fanns i Norrköping.

© Text: Christina Wernersson

© Foto: Marielle Martinz
© Arkivfoto: Ann-Charlotte Sandelin

DRAMATISERAD VERKLIGHETSSKILDRING

Var är Octavia?
av Marielle Martinz
Eget förlag 2018

LÄNKAR
Var är Octavia?/ Marielle Martinz hemsida
Marielle Martinz sökte Octavias spår reportage Kultursidan.nu 9/9 2018

Bookmark the permalink.

Comments are closed.