• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Islamologen Eli Göndör på biblioteket


Fördjupar och nyanserar. Eli Göndör har doktorerat i det högst brännbara ämnet islamologi. I onsdags gästade han Norrköpings stadsbibliotek.

 

Därför krockar majoritetskulturer

 

NORRKÖPING Nej, inte alla drömmer om att bli som vi. Det gör skillnad i integrationen om invandrare kommer från sitt lands majoritetskultur eller minoritetskultur. Islamologen och författaren Eli Göndör gav en intressant föreläsning på Norrköpings stadsbibliotek i veckan.

Eli Göndör är son till den kände förintelseöverlevaren Ferenc Göndör. Efter sin svenska uppväxt bodde han under många år i Israel och reste då i Mellanöstern. I mogen ålder har doktorerat i det högst brännbara ämnet islamologi.

Han delar sin tid mellan Göteborgs universitet, där han forskar om religion och integration samt det religiösa meningsskapandet inom islamisk politisk aktivism och våldsutövande miljöer, och Timbro förlag, där han är senior fellow. Förra året släppte han boken Religionskollision. I år kom antologin Muslimer i Sverige, som han var redaktör för.

Eli Göndör börjar med att tala om skillnaden mellan religionshistoria och religionsvetenskap. Liksom i litteratur är religionshistoria mycket äldre. Religionsvetenskap är empiriskt styrt, man samlar data om religionsutövning och utgångspunkten är att tolkandet och utövandet av en religion de facto blir en religion på sikt.

Detta är knappast lätt att förstå. Religion (oftast islam) är alltså inte en ideologi enligt det här synsättet. Något vi ibland hör från nationalistiska politiker men även från till exempel Humanisterna, som tillsammans med Folkuniversitetet arrangerade föreläsningen.

Göndörs utgångspunkt är att Sverige har en ”narcissistisk självbild”. Vi tror att allt bara blir bra om andra anpassar sig till oss, eller snarare att ”alla drömmer egentligen om att bli som oss”.

Vi har aldrig, till skillnad från folken i flera länder i till exempel Mellanöstern, behövt fundera på vad ”svenskhet” är. Det har ofta varit något vagt, som ”i Sverige fikar vi klockan tio”. Dessutom är vi kanske det enda land i världen där själva statsministern måste precisera rena självklarheter som att ”i Sverige tar vi både män och kvinnor i hand”.

Sverige har historiskt haft väldigt liten invandring. Länge handlade det bara om arbetskraftsinvandring och då oftast från ganska närliggande kulturer. Sverige hade överhuvudtaget ingen integrationspolitik fram till 1975, då Palme klubbade igenom beslutet att Sverige skulle överge assimileringspolitiken, som Erlander såg som självklar.

Man skulle kunna tänka sig att detta beslut var en del av det intensiva hat högern ofta kände för Palme men Moderaterna röstade faktiskt också för. Däremot var Centerpartiet emot, så avståndet till dagens mycket invandringsliberala parti är enormt. Hur som helst var detta ingen stridsfråga 1975, då invandrarna var så få och Sverige fortfarande var ett mycket homogent land.

– Integrationen beror på om människor kommer från majoritetskulturen eller minoritetskulturer, hävdar Eli Göndör.

Personer från minoritetskulturer är exempel shiamuslimer och kurder medan exempelvis sunniaraber i Saudiarabien och Somalia hör till extremt starka och ”självklara” majoritetskulturer. Konflikter blir det när ”deras” majoritetskulturer kolliderar med ”vår” svenska majoritetskultur. Det mest flagranta exemplet är böneutrop, som de flesta muslimer inte ’driver’ men som är väldigt viktigt för en minoritet som paradoxalt kommer från majoritetskulturer.

Många tror att de flesta länder i Mellanöstern är ”islamistiska stater” men religionen var ofta i konflikt med staten. Flera länder var länge socialistiska och ville ha en sekulär stat; detta gällde även Turkiet som dock nu rör sig i reaktionär riktning.

Sekulära demokratier har dock aldrig funnits i Mellanösterns länder. De bilder vi ibland ser på ganska lätt klädda kvinnor (utan slöjor) på universitet på 1970-talet i exempelvis Afghanistan utgjorde en ”elit” i annars hårda socialistiska regimer.

© Text: Lars Henriksson
© Foto: Björn Mattisson för Timbro

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

17 oktober 2018
Eli Göndör
Författarmöte
Samarr: Humanisterna och Folkuniversitetet

LÄNKAR
Eli Göndör hemsida Timbro
Norrköpings stadsbibliotek hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.