• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Retro: Två furstar i stormigt 1500-tal


Maktmänniskor. Karl IX och Kristian II – två biografier av historikern Erik Petersson som gästade Retro på Stinsen i onsdags.

 

Vad gjorde de i Söderköping?

 

SÖDERKÖPING Karl IX, kung i Sverige under åren 1604-1611 är på tapeten igen. Nyligen stals, och återfanns, de riksregalier som prydde hans gravmonument i Strängnäs domkyrka.

I onsdags var kungen även aktuell på Stinsen i Söderköping. En föreläsning i serien Retro.

Där berättade Erik Petersson, fil. doktor i historia vid Linköpings universitet, om sin biografi över Karl IX, Den skoningslöse, som kom ut för tio år sedan. För övrigt den första biografi som skrivits om Karl IX.

För två år sedan kom Erik Peterssons biografi över kung Kristian II, Furste av Norden – Kristian Tyrann. Vad passar då bättre än att sammanföra de två kungarna under samma rubrik. Särskilt som båda har anknytning till just Söderköping.

 

Erik Petersson
Historiker. Erik Peterssons böcker handlar om historiskt kända personer under nordiskt 1500- och 1600-tal. Han har också skrivit om hur det gick för soldater som skadades under stormaktstidens krig.

 

”Två furstar i ett stormigt 1500-tal och vad gjorde de här?” Så lydde rubriken på den historiska återblicken. Ämnet lockade till mer än fullsatt hus.

Att Söderköping var en betydelsefull stad på den tiden vet vi. Störst i Östergötland vad gällde utrikeshandel. Men även viktig inom rikspolitiken. Inte konstigt att Karl förlade en riksdag hit.

Han sammankallade alla de fyra stånden den 4 oktober 1595. Adel, präster, borgare och bönder, alla hörsammade kallelsen. Detta trots att Karl inte hade rätt att ordna någon riksdag. Han var nämligen inte kung ännu utan endast riksföreståndare. Kung i Sverige var brorsonen Sigismund, men han höll till i Polen, där han också var kung.

– Karl fyller 45 år samma dag som han rider in på Stora torget i Söderköping, berättar Erik Petersson. – Det regnar men trots det har ett hundratals personer samlats för att lyssna till hans tal.

Med sig har han sin son, den knappt årsgamle Gustaf Adolf.

– Vad ville han? Försökte han bli vald till kung? I alla fall var det en utmaning, en provokation mot Sigismund.

Vid Uppsala mötes förhandlingar 1594 hade Sigismund, som var katolik,  tvingats acceptera att Sverige förblev protestaniskt. Det gjorde han på villkor att han fick anställa egna ståthållare i landet.

Det som senare följde var att Sigismund seglade in med en flotta i Slätbaken sommaren 1598. Karls flotta mötte upp vid Stegeborg. Sigismund gav upp sjöslaget men hans armé förföljde Karls till Stångebro, där ett omtalat slag stod. På det följde det så kallade Linköpings blodbad, Sigismunds flykt och erkännandet av Karl IX som Sveriges konung.

Efter att ha inlett med historien omkring Karl IX går Erik Petersson tillbaka i tiden till Kristian II, som faktiskt bara var kung över Sverige i ett år. Söderköping besökte han bara under sin Eriksgata.

Kristian ärvde 1513 ett stort och svårstyrt rike, Kalmarunionen, där Danmark plus bitar av Sverige, Finland och Norge ingick. Helst ville han inlemma Island och Grönland också men det lyckades inte.

Han kröntes till kung av Sverige i Stockholm 1520. Efter kröningen följde tre blodiga dagar, det som av eftervärlden kallats Stockholms blodbad. Vad som hände är svårt att få grepp om. Erik Petersson berättar livfullt och initierat, han droppar många namn och årtal. Det är fängslande men för att riktigt sätta sig in i händelserna måste man kanske läsa hans bok.

Det handlade om anklagelser för kätteri och om sammansvärjningar. Klart är att många, skyldiga eller ej, fick sätta livet till. Redan året efter tvingades Kristian II att lämna den svenska tronen.

1523 tar det slut för honom även i Danmark, där han sägs gå under namnet Kristian den Gode. Han flyr, han går i exil och avlider i Danmark 1559. Under nästan 30 år av sina sista år i livet sitter han i fängelse på olika slott eller fästningar i Danmark.

© Text: Bibi Friedrichsen
© Pressfoto: Gabriella Eriksson

STINSEN Söderköping

RETRO föreläsningar
Kulturhistoriska tillbakablickar
Vinter–vår 2019 kl 18.30

16 januari
Lars Hedenström
Ekön i slätbaken – natur och kultur

13 februari
Erik Petersson
Två furstar i ett stormigt 1500-tal och vad gjorde de här?

20 mars
Kalle Bäck
Sverigebilden – om rödfärg, byggnader och trädgårdar

10 april
Johan Knutsson
Vad, hur och varför? – Om folkkonst och kreativitet från 1700-talets allmogehem till 2000-talets koloniträdgård

6 maj
Marianne Larsson
Baddräkt, badbrallor & bikini – en kroppslig kulturhistoria

LÄNKAR
Erik Petersson info
Slaget vid Stångebro Wikipedia
Kulturkontoret/Medeltidscentrum hemsida Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.