• KULTUR-ANNONS

 • NYHETER

Miljön i fokus med Klum på Visualiseringscenter C


– Se här. Mattias Klum visade och berättade från sitt arbete i de klara vattnen vid korallreven vid Raja Ampat.

 

Korallrev och klimatförändringar

 

Om 150 miljoner människor är beroende av korallrevens ekologiska miljö för sin försörjning och om vart tredje korallrev är i akut kris. Hur ska det gå mer artrikedomen, med människorna, med haven, med världen?

Mattias Klum, som räknas som Sveriges åttonde viktigaste person i miljöfrågor (miljöminister Lena Ek har nummer 50) på listan som nyligen publicerades av tidskriften Miljöaktuellt, gästade Norrköping i lördags. Det var en stor miljödag på Visualiseringscenter C med två premiärer samma dag!

Den berömde fotografen och filmaren Mattias Klum invigde först sin utställning Vatten – en värld av liv, som består av både film och foton. Mattias Klum, som tillhör National Geographics fotografer, har besökt de unika korallreven vid Raja Ampat som ligger utanför Indonesien. Där har han filmat den artrikedom som finns och följt de människor som fortfarande lever i symbios med naturen. Enligt Mattias Klums hemsida så kallas projektet The Coral Eden – En dokumentär film för TV om en bräcklig värld.

– Mänsklighetens största utmaning ligger nu i att uppnå en hållbar livsmiljö och samtidigt bevara den biologiska mångfalden och skydda jordens naturresurser för kommande generationer, hävdar Mattias Klum som är en varm miljökämpe.

Vid presentationen av utställningen i Visualiseringscenter C berättade han att 30 procent av jordens korallrev är i akut kris samtidigt som 150 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning.

Utställningen innehåller en mängd bilder från de kristallklara vattnen vid Raja Amput som har en mycket ovanlig flora av korallarter. Utställningen visas i samarbete med Norrköping Vatten som passade på att bjuda vernissagebesökarna på smaksatt kranvatten.

Minuterna efter vernissagen för Vatten – värld av liv var det dags för premiärvisning i domen av filmen En varmare värld. Filmen handlar om klimatförändringar och bygger på forskningsresultat. Genom visualiseringstekniken får betraktaren en inblick i klimatförändringarnas orsaker, effekter och alternativ för handling.

Filmen har producerats av Visualiseringscenter C i samarbete med Centrum för klimatpolitisk forskning – CSPR vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Filmen är avsedd att visas främst för högstadieelever och gymnasieelever. Producenten Anna Öst berättade att skolungdomar medverkat vid produktionen genom att ge synpunkter på vad som skulle tas med i filmen.

Text och foto: Sven Åke Molund

 

 • VISUALISERINGSCENTER C Norrköping

 • 21 januari – 19 augusti 2012
  Vatten – en värld av liv
  Film- och fotoutställning
  Mattias Klum
 • En varmare värld
  Domfilm
  Visualiseringscenter C & Centrum för klimatpolitisk forskning vid LiU

 

LÄNKAR
Mattias Klum hemsida
Mattias Klums film The Coral Eden trailer YouTube
Visualiseringscenter C hemsida

BILDSPEL (FLASH) FRÅN UTSTÄLLNINGEN – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

BILDSPEL (FLASH) AV MATTIAS KLUM – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.