• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

En digital agenda på Stadsmuseet

Efterlyst
Tänk om… det digitala informationssamhället har makten. Vem är då vän och vem är fiende?


Taskiga vibbar – någon? Kallocain, Farenheit 451, Mein Kampf… Filmreportage 1:04 min.

 

Obehaglig utopi om information och makt

 

Fyra studenter på KSM vid Linköpings universitet har i samarbete med Stadsmuseet genomfört ett projekt som resulterat i en utställning som går under namnet En digital agenda.

Utställningen visas i KSM-labbet på Stadsmuseet. KSM som står för Kultur, samhälle och mediagestaltningsprogrammet.

 

KSM-labbet – Studenternas plats på Stadsmuseet Utställningsbygge
Bygge i KSM-labbet. Snart blir det utställning.

 

Studenterna säger i sin projektbeskrivning: ”Det pågår en succesivt ökande digitalisering av samhället och det berör den offentliga sektorn lika väl som den privata. Denna digitalisering får en mängd konsekvenser för människorna i ett samhälle och detta är en diskussion som förs både i Sverige och ute i Europa.”

 

FRA, för vårt skydd eller bara början?

 

”I vår utställning vill vi dra diskussionen om digitaliseringen till sin spets och genom ett tankeexperiment föra besökaren till en ny samhällsordning. En samhällsordning där digitalisering och informationsteknologi utgör en stor del av samhällets kärna och genomsyrar alla aspekter av dess funktion”.

 

Partibildande
Partiets starke ledare En utställning att reflektera över

 

Besökarna får i utställningen ta del av tre olika bildspel som visar på den digitala utvecklingen.

Bland annat får man se och höra partiledaren för ”Informationspartiet” som år 2029 tagit makten över Europa.

Text och foto: Sven Åke Molund
Filmredigering: Ann-Charlotte Sandelin

  • STADSMUSEET Norrköping

  • 13–23 januari 2011
    En digital agenda

    KSM-labbet
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.