• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

En digital agenda på Stadsmuseet


Tänk om… det digitala informationssamhället har makten. Vem är då vän och vem är fiende?

Obehaglig utopi om information och makt

 

Fyra studenter på Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet vid Linköpings universitet har i samarbete med Stadsmuseet genomfört ett projekt som resulterat i en utställning som går under namnet En digital agenda.

Studenterna säger i sin beskrivning av projektet ”Det pågår en succesivt ökande digitalisering av samhället och det berör den offentliga sektorn lika väl som den privata. Denna digitalisering får en mängd konsekvenser för människorna i ett samhälle och detta är en diskussion som förs både i Sverige och ute i Europa.

I vår utställning vill vi dra diskussionen om digitaliseringen till sin spets och genom ett tankeexperiment föra besökaren till en ny samhällsordning. En samhällsordning där digitalisering och informationsteknologi utgör en stor del av samhällets kärna och genomsyrar alla aspekter av dess funktion”.

Besökarna får i utställningen ta del av tre olika bildspel som visar på den digitala utvecklingen.

Bland annat får man se och höra partiledaren för ”Informationspartiet” som år 2029 tagit makten över Europa. Utställningen visas i KSM-labbet på Stadsmuseet. KSM som står för Kultur, samhälle och mediagestaltningsprogrammet.

Text och foto: Sven Åke Molund

Taskiga vibbar – någon? Kallocain, Farenheit 451, Mein Kampf…

  • STADSMUSEET Norrköping

  • 13–23 januari 2011
    En digital agenda

    KSM-labbet

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.