• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Stenrösen och stenmurar på Arbetets museum (reportage)

Det åttonde underverken finns på Arbetets museum.

Sten vid sten. Åsa Nyhléns bilder ger rösen och murar en mytisk stämning. Några ramar fortfarande in odlingar, andra marker har återtagits av skogen.

 

Det åttonde underverket

 

Nog är det så att stenmurar och stenrösen är något som många förknippar med det småländska landskapet. När Svenska Dagbladets läsare ombads utse Sveriges åttonde underverk var det just stenmurarna i Småland, lågmälda monument över generationers slit för en dräglig tillvaro på mager mark.

Fotografen Åsa Nyhléns utställlning Det åttonde underverket visar tolv bilder på olika småländska stenmurar och rösen på Arbetets Museum i sommar. Stenmurarna är enligt utställaren ”påtagliga monument från en annan tids levnadssätt och mänskligt slit”.

Redan för 3000 år sedan så var människorna i Småland tvungna att förhålla sig till stenen som från början lades i rösen. Men från 1800-talet och en bit in på 1900-talet lades de som stenmurar, stenen fick göra nytta, hägna in odlingarna och hålla betesdjuren ute. Kunskapen om hur man byggde stenmurar som höll för vädrets påfrestningar och markens rörelser växte fram.

För att ge ett grepp om stenmurarnas utbredning i det småländska landskapet nämns att längden av murarna i enbart Kronobergs läns skogsmarker uppskattas räcka ett tredjedels varv runt jorden.

Åsa Nyhlén kommer från Växjö och har varit verksam som fotograf i över 15 år. Hon är utbildad vid Fotoskolan i Stockholm, Fotohögskolan i Göteborg och Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.

De småländska stenmurarna är en del av vårt lands historia och utveckling och bilderna som Åsa Nyhlén nu visar ger en samlad bild av en del av vår historia. Bilderna finns, tillsammans med många fler, boken Stenminnen av Åsa Nyhlén och Ida Andersen, som skrivit texten.

Utställningen, som producerats av Smålands Museum och nu visas på Arbetets Museum, öppnar på lördag och visas fram till sent i augusti.
Text och foto: Sven Åke Molund

 

  • ARBETETS MUSEUM Norrköping

  • 1 juni – 25 augusti 2013
    Det åttonde underverket
    Åsa Nyhlén, fotografi

LÄNKAR
Arbetets museum hemsida
Stenminnen hemsida
Åsa Nyhlén hemsida

FLER BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157633804165362″]

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.