• KULTUR-ANNONS

 • NYHETER

Från Carls ånger till Cnema på Stadsmuseeet (reportage)

Stolarna står tätt, årtiondena följer på varandra.

Tidsplacering. Varje stol representerar ett årtionde i Norrköpings tadsmuseums utställning Kulturens hus – Från Carls ånger till Cnema.

 

Stolarna placerar händelserna i tiden

 

Den 22 oktober 1913 invigdes två betydelsefulla byggnader i kulturens tjänst, Villa Swartz och Hörsalen. I år har det gått 100 år sedan dess. Om dessa byggnader och om fler ändå berättar Norrköpings stadsmuseums utställning Kulturens hus – från Carls ånger till Cnema öppnar på lördag 1 juni. Undertiteln är Hundra år av kommunalt finansierad kultur.

Villa Swartz kom i folkmun att kallas för ”Carls ånger”. Carl är i detta fall Carl Swartz som flyttade till Stockholm när han var minister. Villa Swartz blev 1913 stadens första bibliotek och museum med Hjalmar Lundgren som förste stadsbibliotekarie och museichef, en tjänst han innehade under 33 år.

Bibliotekets första böcker kom från gåvor och Finspångs slotts stora boksamling köptes in. Carl Swartz bror Pehr Swartz skänkte en stor konstsamling, som snart växte med ya gåvor och inköp. Konsten tog plats i den stora villans övre våningsplan medan biblioteket var på nedre plan.

Hörsalen, som tidigare varit S:t Johannes kyrka, byggdes om och uppläts bland annat för föreläsningar och för Norrköpings orkesterförening, ursprunget till Norrköpings symfoniorkester.

Med skärmar för varje årtionde berättar utställningen om viktiga händelser och personer som betytt mycket för kulturen – och därmed även för Norrköping som stad. Välbärgade industriidkare uppträdde gärna som mecenater vid tiden omkring förra sekelskiftet. Engagerade personer startade föreningar eller var kulturpolitiskt verksamma. Museet lyfter fram tandläkaren Helga Hagberg, som engagerade sig starkt för föreningen Gamla Norrköping.

Berättelsen förs vidare med korta översiktliga texter. Kommunala musikskolan startade under 1960-talet och blev några årtionden senare Kulturskolan. 1990-talet återupptäckte och uppväckte industrilandskapets byggnader. Allt fler kulturella uttryck kräver sina egna hus, Cnema, som både är kommunal biograf och en plats för filmpedagogik, kommer på sluttampen.

Stolar, tidstypiska från 1910-tal till 2010-tal, representerar var och en sin tid. I anslutning till stolarna finns föremål som kompletterar texterna. Det är böcker, tavlor, instrument. Och en liten hög med aska, som symboliserar den brand som förstörde stora konstsamlingar på 1960-talet, som teknikern Sofia Wallin lade på plats vid pressvisningen.

Producent för utställningen är Stadsmuseets intendent Bonnie Festin som fångat viktiga händelser och skeden i Norrköpings kulturliv genom hundra år. Utställningen står på stadsmuseet hela sommaren och fram till tidig höst.

Vid vernissagen underhåller Kulturskolans elever med musik medan andra, teaterelever, spelar upp historiska scener ur Norrköpingshistoria.

Lördagen 1 juni firas också Kulturens dag i Norrköping, bland annat med en Kulturparad som startar vid Cnema och drar från det ena av stadens alla kulturens hus till det andra. Stadsmuseet är första hållplatsen.

Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Sven Åke Molund

 

 • STADSMUSEET Norrköping

 • 1 juni – 6 oktober 2013
  Vernissage 1 juni kl 12 (öppet kl 11-16)
  Kulturens hus – från Carls ånger till Cnema
  Hundra år av kommunalt finansierad kultur
  Utställningsansvarig: intendent Bonnie Festin

LÄNKAR
Norrköpings stadsmuseum hemsida
FLER BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157633827966053″]

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.