• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Kvinnliga tecknare på Arbetets Museum

Bild3
Omvänd påstötning.

 

Vassare profil på feminina figurer

 

Changing the woman image – women in comics. Så heter utställningen där 20 kvinnliga serietecknare från Finland, Norge och Sverige visar upp ett 40-tal teckningar. Med vernissage på den Internationella kvinnodagen den 8 mars öppnade vandringsutställningen på Arbetets museum i Norrköping.

Det är den första av tre planerade utställningar i Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonsts regi. Ett nätverk som EWK-museet på Arbetets museum har tagit initiativ till och driver.

Utställningen har visats i Norge och Finland och återvänder nu till Sverige och Arbetets Museum där den kommer att visas till den 1 maj. Utställningen är resultatet av den första av tre nordiska konferenser som utifrån den politiska illustrationskonsten problematiserar kring dagsaktuella teman som alla berör frågan om vem som har tillgång till det offentliga rummet.

 

Vägg2
Bild1 Bild5
Kvinnliga serietecknare gisslar verkligheten.

 

EWK-intendenten Carina Milde, som tagit initiativet till nätverket, beskriver bakgrunden:

”I ett historiskt perspektiv har kvinnan i tecknade serier gestaltats antingen som huskors eller som Wonder woman. Bilden av kvinnan i den tecknade serien har utvecklats till att idag visa en människa förankrad i den verklighet som vi alla lever i. Hon har hår på benen, egen vilja och har gått från att bara vara en schablon till att bli en person med egen individuell styrka. Kvinnliga tecknare kritiserar idag norm- och genussystem och öppnar ögonen på läsaren genom att vända på konventioner och dekonstruera maktstrukturer.”

 

Prisad Sofia Granér, 2010
Sofia Granér fick EWK-priset 2010. Här tillsammans med Carina Milde, Anders Lindh och representant för EWK-sällskapet.

 

Att Carina tog initiativ till nätverket har sin grund i det svenska feministiska seriekollektivet Dotterbolagets utställning på EWK-museet för något år sedan. Deltagarna där stöttar varandra och fördelar också uppdrag mellan varandra i ett framgångsrikt samarbete. I utställningen som nu visas deltar också ett antal tecknare från Dotterbolaget – bland andra Sofia Granér som fick EWK-priset 2010.

Det nordiska nätverket vill sätta fokus på politisk illustration och öka kunskapen om vad bilderna säger om samhället och om konstnärernas samhällsroll. I nätverket ingår Arbetets museum/EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst i Sverige, Fredrik Stabel & AvisTegnernes hus i Norge, Danske Bladtegnere i Danmark och Päivälehti museum – nyhetsarbetets och tryckteknikens historia i Finland.

 

Bild4 Bild2
Hora eller madonna? Choklad, rödvin och lycka.

 

I utställningen visas bilder där en rad norska kvinnliga tecknare ifrågasätter sin samtid i både självbiografiska och provokativa serier. Ämnen som funktionsnedsättning, sexualitet och vardagsrealism återfinns i de finska serierna.

Svenska Dotterbolaget visar serier där läsaren introduceras i polyamorins, heteronormens och nyliberalismens skilda världar.

På grund av säkerhetsrestriktioner så finns inte Danmark med på denna utställning.

Text och foto: Sven Åke Molund

  • EWK-MUSEET, ARBETETS MUSEUM Norrköping

  • 8 mars – 1 maj 2011
    Changing the woman image – women in comics
    Bilden av kvinnan i tecknade serier – nordisk vandringsutställning i EWK-museet
Tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kvinnliga tecknare på Arbetets Museum

  1. Pingback: Ny kurs i att teckna politiskt – KULTURSIDAN.nu

  2. Pingback: Carina Mildes tre första år med EWK | KULTURSIDAN.nu