• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Ny kurs i att teckna politiskt

Baken bar
Vissa skämt kan behöva förklaras innan de går hem hos publiken. Från Paus – Arabisk satir på EWK-museet.

 

Ta ut svängarna som EWK

 

EWK var en stor politisk tecknare, elak och ömsint, alltid med en kraftfull linje. Mogatas store son blev världsberömd.

Nu startar EWK-museet på Arbetets museum en kort kurs i att teckna politiskt tillsammans med Marieborgs folkhögskola. Initiativet kommer från museiintendenten Carina Milde som hoppas att många samhällsintresserade och debattlystna personer vill pröva uttrycksformen.

– När planerna på ett EWK-museum började ta form var EWK noga med att det inte skulle vara ett mausoleum över honom, utan att det skulle inspirera unga människor att börja teckna. Därför känns detta extra roligt.

 

Carina Milde Kvinnor i serier 2
Carina Milde bjuder in till satirteckningskurs tillsammans med Marieborgs folkhögskola.

 

Vårens kurs som löper över två helger i april och maj kan ses som ett pilotprojekt. Två av  kursdagarna hålls på Arbetets museum, då deltagarna har tillfälle att studera såväl EWK som de två gästutställningar som visas där, en om Arabisk satir och Kvinnor i serier. Till hösten planeras en längre kurs på kvartsfart.

Kursen kommer behandla dramaturgin bakom en teckning eller seriestrip samt ge en introduktion till politisk kommunikation och politisk illustrationskonst. Självklart blir det mycket tecknande också – gästlärare är Robert Nyberg och Sara Granér, den sistnämnda 2010 års EWK-stipendiat.

Måste man redan kunna teckna för att få ut något av kursen?

– Det är väl inte nödvändigt, om man står ut med att andra kanske är riktigt drivna, svarar Anneli Kuylenstierna som ansvarar för kursen på Marieborgs folkhögskola.

Det politiska tecknandet har hamnat i hetluften under de senaste åren. Blir det diskussion om gränsdragningar/gränsöverskridanden – apropå till exempel Lars Vilks rondellhund och det danska säkerhetsläget som gjort att det inte finns några danska bidrag till Kvinnor i serier.

– Diskussioner blir det garanterat om det som naturligt är kopplat till att gå över gränser/kritisera makten och normer och som liksom är själva idén med att teckna politiskt. Att avslöja makten och normen, genom att se och praktiskt undersöka motsatser till det uttalade och förgivettagna, blir till exempel temat på min workshop. Typ, avslutar Anneli Kuylenstierna.

Text: Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Ann-Charlotte Sandelin och Sven Åke Molund

  • TECKNA POLITISKT

  • 16-17 april samt 14-15 maj 2011
    Kurs på EWK-museet på Arbetets museum samt Marieborgs folkhögskola
Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.