• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

EGO på Konstforum

Studion
Inne i Studion. Stephanie Abdallah – Ren, i bakgrunden Malva Fürst monotypi O, Ewige Nacht, wann wirst Du schwinden? Wann wird das Licht mein Auge Finden?

 

Grafikskolan i Stockholm på Norrköpingsvisit

 

I dagarna kan besökaren på Konstforum se utställningen EGO, där 21 elever från Grafikskolan i Stockholm ställer ut grafikrelaterad konst. Grafikskolan är den enda konstskolan i Sverige som uteslutande sysslar med och lär ut vad som kan kallas för traditionella grafiska tekniker. Rektor Mariana Ekner är dock noga med att framhålla att man inte på något sätt hindrar eleverna från att vidga begreppen och låta grafiken korsbefruktas med andra konstnärliga uttryckssätt.

 

Trädgårdsrummet
Furöstam Skinnet
Hannes Eklind – Utan titel – (ännu ej upphängd) i Trädgårdsrummet. På väggarna ses även verk av Julia Sandström, Fredrik Calander, Henrik Söderström och Katrin Vallas.
Malin Furöstam – Artist book. Niklas Alriksson – Skinnet.

 

Vissa av eleverna har hållit sig till grafik i traditionell mening, medan andra är ute och snuddar vid skulptur och teckningsmediet. Oftast finns dock något form av beröringspunkt med det grafiska, exempelvis i fråga om formspråk och linjeföring. Hannes Eklind har i verket Utan titel arbetat med rundstavens form och utifrån små segment byggt ett ”skelett” i form av en likkista. På vernissagedagen hänger den i nästintill osynliga trådar en bit ovanför golvet, och det av rundstavarna skapade linjespelet ger ett grafiskt intryck som samspelar fint med det solbelysta rummet.

Andra som arbetat mera rumsligt och skulpturalt är Niklas Alriksson och Stephanie Abdallah. Abdallahs skulptur Ren har sin största fördel i de blandade materialen som ger en fin helhet då mjukt garn lindas runt skulpterad metalltråd. Alriksson har i verk så som Skinnet och Livet arbetat med ett formspråk som i huvudsak är orienterat runt människokroppen. Märkbart i detta fall är den synnerligen lyckade hängningen av Skinnet i en av fönsternischerna, där det hänger till synes tyngdlöst och fångar upp ljuset utifrån.

Sammanlagt finns i Konstforums lokaler nu 76 verk av 21 olika konstnärer, vilket är ett ansenligt antal konstnärliga uttryck att kombinera. De flesta av verken är skapade med utställningen i åtanke, men eleverna har inte haft något egentligt samarbete sinsemellan. Några av lärarna på Grafikskolan har varit delaktiga i utställningsprocessen, och på vernissagedagen närvarar Tomas Colbengtsson, Matts Husser, Lina Nordenström, Mattias Larsson samt rektor Mariana Ekner. Dessa har alla olika expertisområden, vilket skvallrar om att man på utställningen kan vänta sig en mängd olika grafiska tekniker och uttryck.

I Studion finns utöver Abdallahs Ren också Malva Fürsts monotypi O, Ewige Nacht, wann wirst Du schwinden? Wann wird das Licht mein Auge Finden?. Det är en bildsvit om sju cirkulära bilder som i sitt formspråk åminner om en schematisk bild över månens faser. Vidare finns bland annat Malin Furöstams artist book och Oskar Eks teckningar som i sin minutiösa linjeföring ger en känsla av etsningens skarpa linjer.

 

Damerna Fågelgryt
Boullées window
Zanna Nicholson Ekegren – Damerna. Linnéa Puranen – Fågelgryt.
Isabel Lemdal – Boullées Window.

 

Rör man sig in mot galleriets större rum stöter man bland annat på Zanna Nicholson Ekegrens svartvita screentryck Damerna I-IV och Linnéa Puranens något pointilistiska screentryck Fågelgryt I-II. I Mellanrummet har man sedan valt att göra en intressant hängning av Isabel Lemdals collografi/monotypi Boullées Window. Bilden är tryckt flertalet gånger, och då man hängt dem i en halvcirkelformation inger den vad Mariana Ekner kallar en sakral känsla.

I Trädgårdsrummet till höger om Mellanrummet finns, utöver Hannes Ekelinds rundstavsformation, bland annat Fredrik Calanders imponerande och fotorealistiska torrnålsetsningar Haarlem I-II. Ena väggen täcks också av Julia Sandströms 42 teatraliska masker Betraktarna. Mitt emot dessa kan Katrin Vallas lek med material beskådas i verket Sommarplanering I-IV, där hon valt att trycka träsnitt (högtryck) på plywood – vilket ger en dubbel upplevelse av materialens organiska karaktär.

 

Livet och volym
Hamnrummet Harlem
Niklas Alriksson – Livet. Dennis Hall – Volym I-IV.
Magdalena Roupe Zotterman – Regn Shanghai-Zagreb m.fl. Fredrik Calander – Haarlem I-II.

 

En form och en tematik som är vanligt återkommande är den arkitektoniska. Dennis Hall har i verken Volym I-IV blandat screentryck med akryl och tusch och lyckats frammana intressanta arkitektoniska former i förställda perspektiv. I rummet längst in, Hamnrummet, finns också arkitekten Magdalena Roupe Zottermans plåtlitografier och sockerakvatint. I de disiga bilderna sticker arkitektoniska moment fram och helheten ger ett stilfullt, diffust urbant uttryck- Magdalena själv säger att hon inspirerats mycket av olika resor, vilket kanske avslöjas i verktitlar som Regn Shanghai-Zagreb.

Sammantaget så är det en mängd olika visuella intryck som följer med en från Konstforum denna utställningsomgång. Det är roligt att se en utställning där just grafiken får ta ordentligt med plats. Den har som medium flera intressanta aspekter, och det skall inte heller förglömmas att den i fråga om prisklass tillgängliggör konstköp för en större grupp än vanligt. Det är en varierad utställning, och bland konstnärerna finns definitivt några som kan vara värda att hålla i minnet inför framtiden.

Text: Karolina Nilsson
Foto: Karolina Nilsson och Jan Erik Nilsson

KONSTFORUM Norrköping

  • 9 april – 24 april 2011
    Grafikskolan Stockholm

LÄNKAR
Konstforum Norrköping
Grafikskolan Stockholm

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.