• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Agneta Östlund och Pär Thorell på Galleri Kronan

Agneta Östlund
Flerbottnade reflektioner. Agneta Östlund ställer ut på Galleri Kronan.

 

Visuella och intellektuella Reflexioner på Galleri Kronan

 

På Galleri Kronan kan vi på denna säsongens sista utställning se två konstnärer: Agneta Östlund och Pär Thorell. Östlund är medlem i KiFiN och har sin ateljé två trappor upp i galleriets hus i korsningen mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan.

Till skillnad från förra utställningen då galleriet fyllts till bredden med valmöjligheter för kommunjubilarerna är det nu en relativt liten och vilsam mängd konst som möter besökaren. I främre rummet hänger bilder av varierande storlek, stora akrylmålningar i blandteknik varvas med mindre monotypier. Monotypin är en tryckteknik som ger upphov till endast en upplaga av en bild, vilket rent teoretiskt är en intressant form av motsats till den tryckta bildens vanliga möjlighet till massproduktion.

 

Agneta Östlund
Agneta Östlund Agneta Östlund
Agneta Östlund hämtar inspiration från långväga resor.

 

Utställningen heter ”Reflexioner” – en titel Agneta Östlund valt med tanken att ordet anspelar på flera olika saker. Bilderna som ställs ut har gemensamt att de alla har sin startpunkt i fotografiet. Motiven består av speglingar i fönsterglas; alltså avspeglar fotografiet en verklighet som i sin tur avspeglar något annat. Reflektionerna läggs här lager på lager, ett bildspråk som intresserar Östlund på grund av den spänning det skapar i bildrummet. Betraktaren kan aldrig riktigt veta vilket rum eller vilken avbild det är frågan om.

Ordet Reflexioner anspelar också på den intellektuella akten av reflektion, något som ständigt är aktuellt inför den konstnärliga bilden, och som i Östlunds bilder gör sig gällande i reflektionen runt rumslighetens art.

 

Agneta Östlund
Teckning och foto, sida vid sida, i grafiken.

 

Motiven i sig är figurativa och förhållandevis lättillgängliga, men också vackra. Det är något flyktigt och skälvande över dem, som övergångar i en filmsekvens. Som om någon just tryckt på paus i den sekund då en bild övergår i en annan. Det här blir kanske extra tydligt i de monotypier/china collé där Östlund tryckt foto och teckning ovanpå varandra, så att de båda motiven formar en gemensam bild.

Sin inspiration hittar Agneta Östlund i resor. För just denna utställning har New York varit en viktig plats och besöket där ett viktigt skeende. Många av motiven har hämtats ur fotografier tagna där, ofta föreställande speglingar i skyltfönster. Monotypin Le Bistro in New York är ett exempel på en sådan bild, och motivet avspeglar det yttre urbana rummet i en intressant kombination med restaurangens interiör.

 

Pär Thorell
Pär Thorell Pär Thorell
Pär Thorell (1923–1969). I hans del av utställningen visas främst blyerts- och tuschteckningar samt en och annan torrnålsetsning. Dessutom några oljemålningar.

 

Kanske är det till viss del flyktigheten i bilderna som skapar släktskapet med Pär Thorell, vars verk ställs ut i de inre rummen. Bland de 13 verken som ställs ut finns tre oljor, men i övrigt är det fråga om blyerts och tuschteckningar samt en och annan torrnålsetsning.

Östlund menar att det är teckningarna som hon har den närmaste relationen till, och det är förståeligt. Thorell är verkligen en teckningsvirtuos, och den okonstlade och snabba linjeföringen skapar enkla men stämningsfulla motiv. Agneta Östlund har haft en lång konstnärlig relation till den numera avlidne Thorell, och minns att när hon som barn såg hans bilder för första gången så gjorde de ett djupt intryck på henne.

Det är ett lyckat val att det är främst Thorells teckningar snarare än hans måleri som ställs ut. Oljemålningarna som finns representerade har en mycket kraftig färgskala och hade, om antalet varit för stort, antagligen verkat hämmande på de annars relativt mjuka och finstämda färgskalorna. I rummet där de två konstnärerna möts skapas en fin dialog mellan Östlunds monotypier/china collé och Pär Thorells teckningar.

 

Albert Sjöström och Pär Thorell
Albert Sjöströms pappersgubbe av Pär Thorell.

 

I utställningen finns också en mycket fin liten pappersskulptur av Albert Sjöström. Det är ett känslofyllt litet porträtt av Pär Thorell, som ger en övertygande realistisk och lekfull bild av konstnären. Denna har kombinerats med ett flertal av Thorells teckningar och placerats i en monter på ett sätt som känns närvarande och personligt.

Sammanfattningsvis är det en mycket estetiskt upplevelse som väntar Kronans besökare. Det är snyggt helt enkelt, välavvägt i fråga om färg och motiv, och det finns absolut inget att förlora på ett besök. Snarare tvärtom.

© Text och foto: Karolina Nilsson

 

GALLERI KRONAN Norrköping

  • 9 april – 24 april 2011
    Agneta Östlund och Pär Thorell

LÄNKAR
Galleri Kronan

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.