• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Norrköping Air söker mellanrum


Mellanrum som mötesplats. Här möts staden och Strömmen, det nya som snart ska tas i anspråk och det övergivna. Här möts personer från olika delar av världen. Här kan vara plats för konst.

 

Tre konstnärer som ska synas

 

Mötesplats. Tre konstnärer från tre länder har bjudits in för att bo och arbeta i Norrköping i sommar. Kosta Economou, som är en av initiativtagarna, berättar om Artist in residence-projektet som ska ge Norrköpingsborna tre utställningar mitt i samtidskonsten under Kulturnatten. Två använder filmmediet medan den tredje arbetar med rumsinstallationer. Under projekttiden genomförs också programkvällar.

– Konstnärerna får en plats där de kan arbeta, bostad och stipendiemedel så de klarar sitt uppehälle, berättar Kosta Economou.

Projektpengarna kommer från Norrköpings kommun, Östsam och Iaspis, statliga Konstnärsnämndens internationella program för utbyte. Projektmedlen täcker även en projektledartjänst. I övrigt ligger det mycket ideellt arbete bakom för att få allt att gå i lås.

 


2013 placerade Natasha Rosling en installation på den lilla holmen invid Bergsbron.

 

Det är andra året för Norrköping Air (Artist in residence). Förra årets projekt blev en del av Konstmuseets stora 100-årsfirande, mest utåtriktad var brittiska Natasha Rosling som placerade ett bygge och orangea rep på den lilla holmen invid Bergsbron.

– Vi fick 300 ansökningar i år, berättar Kosta Economou om responsen på utlysningen av stipendiet. Vi satt i flera dagar, var och en för sig och gjorde listor.

De tre initiativtagarna, de två andra är Susanne Ewerlöf och Per Hüttner, möttes sedan för att vaska fram tre konstnärer, en inte helt enkel uppgift. En baktanke var att var och en av initiativtagarna skulle finnas med som coach till varsin konstnärer.

– Vi bad dem motivera varför de ville komma hit och att beskriva sin idé. Det ska handla om samtidskonst som inte behöver vara materiell. Vi tittar efter folk som håller på att utveckla ett konstnärskap och är på väg att etablera sig.

 


 Vanja Sandell Billström gör en film av Norrköpingsbors mobilfilmer.

 

De tre konstnärerna har varit på plats sedan början av juni. Svenska Vanja Sandell Billström gör en film av Norrköpingsbors mobilfilmer. Vijay Patchineelam, från Brasilien, använder sig också han av filmmediet. De två filmmakarna sitter i KSM:s lokaler på universitetet. Quynh Vantu, från USA, bygger rumsliga interiörer och har Verkstad – Rum för konst som sin bas.

Vid sidan av det egna arbetet deltar konstnärerna i gemensamma träffar, från en solig dag ute i skärgården till programkvällar som också är öppna för allmänheten. Den 27 augusti hålls en presentation på Konstmuseet. Vid ett annat tillfälle kommer gruppen att gästa Rejmyre som också har ett internationellt konstnärsutbyte.

 


Det ruffiga och oanvända bjuder in till nya frågor om tillvaron. 

 

De verk som skapats här kommer att visas under Kulturnatten. Att Norrköping Air också verkar utåtriktat är en viktig del av projektet. Verkstad blir en av utställningslokalerna men Kosta Economou säger att gruppen söker efter fler platser, utomhus eller inne.

– Outnyttjade rum och platser som kanske inte använts de senaste 50 åren. Det finns många sådana ställen i Norrköping.

Den ideella föreningen Norrköping Air har initierats av KSM vid Linköpings universitet och konstnätverket Vision Forum i nära dialog med Norrköpings Konstmuseum, Verkstad: Rum för konst och Museet för glömska. Efter de två första åren hoppas man kunna fortsätta verksamheten även på längre sikt.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

LÄNKAR
Norrköping AIR hemsida
Verkstad – rum för konst hemsida
Quynh går mellan konst och arkitektur reportage Kultursidan.nu 28/7 2014
Vanja söker vardagens mobilfilmer reportage Kultursidan.nu 10/7 2014

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.