• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Vad vill partierna med kulturen?

Panelen på Dynamo
Kulturdunkel. Svårt med kulturdebatt när så många i panelen inte är insatta i frågorna. Moderator var kvarteret Hallarnas verksamhetsledare Pelle Filipsson.

 

Kulturskolan, Scenkonstbolaget och Bråvalla

 

Kultur är ett stort och oformligt begrepp. Medan kulturbudgeten är så liten att det är svårt att få syn på den. När Biblioteket för förbjudna böcker bjöd in till debatt lyckades ändå en och annan politiker profilera sig i lokala frågor.

Som att Fredrik Bergqvist (M) tycker att Hörsalen gott kan tas över av entusiaster för en krona med hembudsrätt för kommunen om det inte funkar. Och att Bengt Cete (Mp) framhöll att han gör mer nytta för kulturen i Stadsplaneringsnämnden än han någonsin gjorde för Kultur- och fritidsnämnden, han tänkte då på utvecklingen av kulturkvarteret Hallarna. Lars-Olof Johansson (C) talade om studieförbundens försvunna miljoner.

Kort sagt, ganska så hoppigt, som det alltid blir när man talar om kultur i allmänhet. Så sällan det debatteras kulturfrågor i synnerhet. Eller har jag missat något? Här fanns många trådar att dra i, för framtida samtal, helst ett i taget.

 


Lars-Olof Johansson (C) var en av få som talade om kultur utanför kommunens styresområde. Till höger sitter Inger Esbjörnsson (F!).

 

Mest blev det en svävande och luddig kulturdebatt i repris från i maj, då Göran Sarring kallade till debatt på Arbetets museum. Ja just det, moderatorn var ny, Pelle Filipsson från Kvarteret Hallarna. Som under kvällen ställde frågan: Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden.

– Vi ska inte bestämma vad som ska göras utan skapa möjligheter, inledde Kikki Liljeblad (S) som tänkte sig en penningpott för arrangemang. Hon punktade Kulturskolan (bredare elevbas, nya arbetsmetoder och lägre avgifter), Biblioteket (kulturhus med mer skapande verksamhet) och övriga institutioner (popularisera dem så fler går dit).

Eva-Britt Sjöberg (KD) sällade sig till Kulturskolans befrämjare, vem ville inte höra till den skaran?

Bengt Cete (MP) lyfte fram att när Norrköping sänker sina kostnader med 5 miljoner kronor – när andra kommuner i Östergötland förmås betala mer för Symfoniorkestern och Östgötateatern i och med Scenkonstbolagets planerade landsättning vid nyår – så ska pengarna gå till driften av Hörsalen och till den planerade filmfonden.

Även Lars-Olof Johansson (C) ville använda Scenkonstbolagets pengar, men till att stödja kultur i hela kommunen.
– Ideella organisationer når så mycket längre, jobba med dem också, uppmanade han.

 


Piratpartisten Torbjörn Wester efterlyste större öppenhet i politiken och föreslog offentliga nämndsammanträden. Till höger Mona Olsson (V).

 

– Gör Bråvalla till ett evenemangsområde, ta bort planerna på småföretag där ute, sade Fredrik Bergqvist (M) som nyligen varit på dragracing på de gamla landningsbanorna och tänker sig att det kan hända mycket mer ute på området. Han uppmanade också kommun och arrangörer att ta tillvara kontakterna med Bråvallafestivalsarrangören FKP Scorpio. Och att oblygt stöta på privata näringslivet om kultursponsring.

Reidar Svedahl (FP), som mest lyssnat, ville att Norrköpings kommun kostnadsfritt släpper till den Bråvallahangar som F 13:s kamratförening behöver för att kunna ta hem Sveriges enda hela Viggenplan och bygga utställning kring det.

I just den frågerundan yttrade sig inte Mona Olsson (V), Ingrid Esbjörnsson (F!) eller Torbjörn Wester (PP). Men piratpartisten kom under kvällen med ett piggt förslag om att öppna nämndernas sammanträden för åhörare.

Själv tycker jag det är tråkigt med politiker som bara talar om kommunens och regionens (hårt osthyvlade) kulturinstitutioner. Kulturlivet är ju så mycket större och genom Kultur- och fritidsnämnden (ordförande Kikki Liljeblad var enda närvarande ledamoten) har politikerna på sin lott att välja ut vilka inom det fria kulturlivet, amatörer och proffs, som ska få nålpengar. Dit hann knappast debatten, trots Pelle Filipssons försök att ställa konkreta frågor, någon gång på oklar faktagrund.

Men det är främst det kulturlivet som sprakar loss och fyller stan, i och lika mycket utanför institutionerna, under Kulturnatten två veckor efter valet. Kulturen lever, och ska förmodligen leva, utan politisk klåfingrighet men gärna dess stöd.

Sista ordet tog Marinella Rolfart, pensionerad fritidspedagog och aktiv teateraktör, som satte ner foten:

– Jag vill nå utanför er bubbla. Skolan är vårt bästa forum att nå alla barn. Det behövs inte så jättemycket pengar att ge alla redskap för livet, för det är det kultur handlar om. Allt som kultur uttrycker är ett sätt att bearbeta våra tankar och livet och världen. Skolan hade mer resurser förr innan Skapande skola och Kulturskolan fanns.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

DYNAMO Norrköping

9 september 2014
Kulturdebatt
Moderator: Pelle Filipsson

Arr: Biblioteket för förbjudna böcker

MEDVERKANDE POLITIKER
Kikki Liljeblad (S)
Bengt Cete (MP)
Mona Olsson (V)
Fredrik Bergqvist (M)
Reidar Svedahl (FP)
Lars-Olof Johansson (C)
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Ingrid Esbjörnsson (F!)
Torbjörn Wester (PP)

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.