• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Charmig kuriosa/historia i Ditt magasin

Varg-Olles hoj
Osorterade skyltar och Varg-Olles speedwaymotorcykel möts på sommarens utställning på Norrköpings stadsmuseum.

 

Det är som Kinderäggets tre-i-ett

 

Kan inte museibesökarna komma till Bråvallamagasinet så får Bråvallamagasinet komma till museibesökarna. Så tycks Norrköpings stadsmuseum ha tänkt inför årets sommarutställning Ditt magasin – bland prylar och livsöden. Utställningen är rolig, omväxlande och charmig. Inte utan skönhetsfläckar.

För två år sedan började Stadsmuseet (och Stadsbiblioteket och Konstmuseet) fylla det nya gemensamma magasinet ute på Bråvalla. Det är ett stort lager med en stor och flera mindre lagerutrymmen. Det är kallt, med perfekta förhållanden för långtidslagring, arkivhantering och dokumentation. Däremot mindre gästvänligt för utställningar.

Med utställningen Ditt Magasin gästspelar Bråvallamagasinet hemma på Stadsmuseet. Det är som Kinderäggets tre-i-ett: en påminnelse om magasinets existens, ett urval av föremål och deras historia, slutligen väcker det reflektioner kring samlande, bevarande och urval.

 

Ditt magasin – en modell av industriområdet står utanför utställningen
En modell av industriområdet, från den tiden det rök ur alla skorstenar, står utanför utställningen Ditt magasin.

 

Några uppförstorade foton visar ett par av magasinets lagerhyllor i djupa gångar. Dessutom står enstaka hyllor i utställningen med olika sorters föremål på hyllplanen. Där är stenyxor och hårarbeten, färgprover och en gunghäst och mycket annat.

På en vägg har fästs många skyltar, ändå bara några få av de många skyltar som finns där ute på Bråvalla. Ett helt dockskåp, sammanfogat av en byrå och ett överskåp visar ett då samtida överklasshem med stilmöbler av olika slag, från salongen högst upp till köket i bottenvåningen.

En salig blandning med andra ord och det är väl just vad ett stadsmuseums magasin är fyllt av, en salig blandning av föremål som ansetts bära någon slags betydelse. På grund av dess exotism (privata kuriosakabinett är museernas föregångare), vanlighet eller någon slags kärlek till föremålen eller människorna som en gång använde dem.

Den som varit med om att stänga igen ett hem för gott – vad ska sparas, kastas, affektionsvärdets kraft möter uppgivenheten inför mängden – kan känna medkänsla med museipersonalens nästintill omöjliga värv.

 

Ditt magasin – Linnélärjungen och läkaren Johan Petter Westrings franska täcke.
Exklusiv textil. Linnélärjungen och läkaren Johan Petter Westrings franska sovtäcke.

 

Tio föremål eller samlingar lyfts fram lite extra i glasmontrar med hög säkerhetsklass vad gäller temperatur, luftfuktighet och fingrar. Antikvitetshandlaren Jean Lawskis utsökta vapensamling. Fanan från kvinnornas första fackförening i Norrköping. Idrottskvinnan Majken Åbergs slungboll och skor. Bengt Danielssons prydnadssegelbåt han fick som pojke. Högt och lågt, fantastiskt och fult.

Dröj vid Johan Petter Westrings exklusiva vita franska täcke. Se de pedagogiska leksakerna hos systrarna Moberg, fröknarna på Fröbels som lade grunden till den svenska förskolepedagogiken.

Personerna som förknippas med föremålen beskrivs i en text intill. Men är just dessa personer de viktigaste? Det kunde varit andra föremål, andra personer. Är det slumpens urval som skapar berättelsen om Norrköping i det allmänna minnet?

Men utställningen lider av skönhetsfläckar. ”Varg-Olle” påstås vara den berömde speedwayförarens öknamn i stället för att vara hans smeknamn. Norrköpings okända soldat har aldrig varit okänd på det sätt som avses med uttrycket.

En utsmyckning huggen i sten, kanske ett portstycke, kallas för sköld. Möjligen att det är en avbildning av hertiginnan Maria Elisabet Vasas eller hennes mors släkts vapensköld med den Holsteinska svanen (dessutom svajar stavningen av hennes förnamn i presentationstexten).

Så kan det vara på en skolutställning men duger inte på ett Stadsmuseum.

Värre är att Stadsmuseets sida på kommunens hemsida ännu inte uppdaterats med den nya utställningen Ditt magasin.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin
BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

 STADSMUSEET Norrköping

31 maj – 18 oktober 2015
Ditt magasin – bland prylar och livsöden

Utställning

LÄNKAR
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.