• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Årets konstnärer hos Norrköping AIR

Konstfynd.
Hämtad, snart lämnad. Sindri Leifsson tar tillvara saker han hittar i det offentliga rummet. Som cykeln och arbetskläderna.

 

De verkar i det offentliga rummet

 

Det offentliga rummet. Där kanske den minsta gemensamma nämnaren bor, mellan konstnärerna Sindri Leifsson från Island och Unni Gjertsen från Norge. Sindri hittar och lämnar tillbaka medan Unni ger ungdomar plats.

De två konstnärerna är sommarens artists in recidens genom Norrköping AIR. Det innebär att de ges möjlighet att bo och arbeta här under ett par månader med Kulturnatten som en slags slutpunkt.

 

Sindri Leifsson
Sindri Leifsson fascineras av verktyg.

 

Sindri Leifsson transformerar

 

Hämtad, snart lämnad. En cykel hänger från taket i Verkstads stora rum. Den bär tydliga spår av lång tid i Strömmen. Att plocka upp den ur vattnet blev till en performance med några förbipasserande som publik, lite gerillakonst över det hela.

– Jag förberedde mig inför det, bestämde vilka verktyg jag behövde för att plocka upp den, säger Sindri Leifsson.

Det är så han arbetar när han är här i Norrköping. Rör sig i det offentliga rummet, observerar och hämtar hem sina fångster. På Verkstad transformeras de från skräp och skrot till konstobjekt. Sedan tänker han placera ut dem igen, kanske det blir en oannonserad performance då också.

Att dokumentera blir en viktig del, konstobjekten kan ju försvinna snabbt igen. Resultatet är tänkt att presenteras till Kulturnatten, i vilken form är ännu inte bestämt, kanske det blir en bok, kanske en konstvandring i det offentliga rummet. Om verken finns kvar då.

– Jag kan ju inte kontrollera vad som händer med dem.

Som så många islänningar på besök talar Sindri Leifsson en lättbegriplig skandinaviska. När det gäller konsten har han lätt att gå över till engelska efter åren på Konsthögskolan i Malmö, ”en skandinavisk soppa” med flera utländska lärare.

– Jag fascineras väldigt mycket av verktyg och hur de fungerar, berättar Sindri Leifsson som fått sitt namn efter dvärgen Sindri, sagans skickliga smed som skapade Tors hammare Mjölner.

Själv tillverkar han sågar och siktar på att göra dussinet fullt. I sin masterexamen ägnade han sig åt sågar, inte bara som skapade föremål utan även i det teoretiska bygget. Inspirationen kom från filosofen Hannah Arendt som bland annat skrivit om ”homo faber”, den redskapstillverkande människan.

– Det är människan som förlänger sin kropp med verktyg. Hon kan göra precisa saker med verktyg och kan tillverka saker som varar längre än det egna livet.

 

Unni Gjertsen
Positioner i rummet intresserar Unni Gjertsen.

 

Unni Gjertsen förändrar positioner

 

Norska konstnären Unni Gjertsen bygger vidare från Moves in Norrköping som hon skapade 2013 under kulturinstitutionernas jubileumsår. I samarbete med fotografen David Thorell skapades konstfotografier som fångade en person, en dansare, som rörde sig i olika miljöer i Norrköping.

I nästa steg lät konstnären ungdomar presentera bilderna som ställdes ut i olika offentliga rum, som på Stadsbiblioteket och i Rådhuset. I förberedelserna ingick några träffar, workshops.

– De blev experter på att tala om sitt ämne i det offentliga rummet. Det handlade om auktoritet och kompetens.

Tidigare i våras återvände konstnären och talade med konstpresentatörerna om deras upplevelser den där sommaren för två år sedan. Det blev två timmars filmade intervjuer med var och en av de sex, alla knutna till Konst-Pimpa-projektet i Marielund.

– Jag vinklade frågorna att handla om rummet, hur rummet kändes, hur de stod i rummet. Den som hade varit i Rådhuset kände sig mäktig.

Frågorna uppmärksammade även publiken och Unni Gjertsen bad slutligen ungdomarna ge goda råd till andra som ska göra offentliga presentationer.

Om Sindri Leifsson har Verkstads jätterum till sitt förfogande nöjer sig Unni Gjertsen med en liten studio på Campus. Hon klipper ner sitt omfattande filmmaterial till 15 minuter, väver in bilder från 2013 i intervjuerna. Konstnären visar några stillbilder ur filmmaterialet. Ungdomarnas ansikten avtecknas känsligt i fint ljus mot svart bakgrund.

– Jag hade en jätteduktig filmfotograf, som hade alla resurser. Jag ville att det skulle vara perfekt rent tekniskt.

Unni Gjertsens konstnärskap handlar om berättelse och positioner, hur människors livsberättelser förändras när deras positioner förändras. Hon säger att hon vill ge ansvar hellre än makt.

– Pedagogik har med position att göra, säger Unni Gjertsen och hänvisar till en norsk forskare. Det är begränsat vad man lär sig när man lyssnar i ett klassrum där läraren är i position. Nu är de själva i den positionen.

Sommarjobbet 2013 har satt sina spår, rapporterar hon. De sex ungdomarna vill arbeta med kultur på olika sätt i framtiden.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

LÄNKAR
Sindri Leifsson hemsida
Unni Gjertsen hemsida  2013
Norrköping AIR hemsida Facebook
Verkstad : Rum för konst hemsida Facebook
Konstnär vill ge unga mod och attityd reportage Kultursidan.nu 28/6 2013

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Årets konstnärer hos Norrköping AIR

  1. Pingback: Konst-PIMPA och ringarna på vattnet – KULTURSIDAN.nu