• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Polariseringen skapar fattigdom i Sverige

Dan Andersson
Håller demokratin? Medelklassens inkomster har stigit. När avståndet till de fattiga ökar skakas den samhälleliga överenskommelsen i grunden.

 

Risk att medborgarna tappar tilliten

 

Det är kallt. Tisdag den 1 mars är det fortfarande vinter. Inne i värmen på Arbetets museum diskuterar politiker och ekonomer om varför andelen fattiga i Sverige ökar. Slutsatsen blir att det är viktigt att motverka polariseringen. Annars ökar risken för att demokratin och samhället är i fara.

LO:s tidigare chefekonom Dan Andersson är aktuell med boken Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin. Därför var han inbjuden till Arbetets museums varma lokaler tisdag den 1 mars till ett samtal om varför andelen fattiga i Sverige ökar och vad som kan göras åt det på ett politiskt plan. Han inledde med att presentera huvuddragen i sin bok.

Varpå moderatorn Göran Färm släppte in Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal, och Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, som hade till uppgift att kommentera och diskutera de synpunkter som presenteras i den samhällskritiska boken.

 

Dan Anderson
Polarisering. Under de senaste åren har inkomstklyftorna ökat i Sverige, fler är rika och fler är fattiga. Fattig anses den vara som har högst 60 procent av den svenska medelinkomsten, förklarade Dan Andersson, tidigare chefekonom för LO.

 

Alla kunde enas om att fattigdomen ökar i Sverige och att det är ett problem. Frågan är vad ökningen beror på och vad som kan och bör göras för att motverka den.

Dan Andersson förklarade, att det inte har något att göra med globaliseringen eller med nyanlända. I stället pekade han på Sveriges politik. Underproduktion, sänkandet av skatter och ökade inkomstskillnader är några av de politiska åtgärder och andra effekter som gör att klyftan mellan rik och fattig växer.

Det är inte bara avståndet mellan rika och fattiga som blivit större. Det har också skett en politisk polarisering menade Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist.

– Den är vi själva med om att skapa, när vi avvisar samarbete med mer högerinriktade partier. Det är ett problem, när vi bara vill samarbeta med dem vi är eniga med, konstaterade Lars Stjernkvist, som tillfogade att ett samarbete med Sverigedemokraterna inte var att tänka på, de ligger för långt åt höger.

 

Kristina Mårtensson och Lars Stjernkvist
Ge barnen en god framtid. Bra skolor och bra utbildning ger fler som bidrar till samhället, underströk kommunalrådet Lars Stjernkvist. Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal, tog upp hälsofrågan.

 

Kristina Mårtensson från Kommunal fortsatte på Stjernkvists spår. Hon pekade också på att hälsofrågan är mycket viktig när man talar om fattigdom.

– Barn som lever under utsatta förhållanden har 186 procent större risk att få diagnosen psykisk ohälsa, lade Dan Anderson till.

Därmed hamnade barn och unga i centrum för debatten. Kristina Mårtensson anklagade bland annat socialdemokratin för gymnasieskolornas brist på fasta timmar och önskade en ekonomisk styrning gentemot det offentliga.

Även Stjernkvist lade vikt vid utbildning som lösningen på problemet. Han anser att barns skolbakgrund betyder mycket för att stoppa polarisering och tillade att den som utbildar sig inte bara ska tänka på lönen i slutet, utan även på själva utbildningen i sig.

– Om de rätta politiska besluten inte fattas förlorar vi alla. Och dit är vi redan på väg, sade Dan Andersson.

Han fruktar att medborgarna tappar tilliten till samhället. Många frustreras över att behöva betala för välfärden när de ser andra ta del av den gratis utan att själva bidra. Fokus ändras från kollektivt ansvar till mer individualiserat. Därför är det viktigt, enligt hans uppfattning, att ha den politiska viljan att finansiera de offentliga utgifterna och att öka efterfrågan på arbetskraft.

Denna kalla tisdagskväll kunde man tydligt känna frustrationen. En frustration som både kom från talarna men också från publiken som sökte omtanke, lösningar och åtgärder. Om begreppet ”fattigdom” inte varit i tankarna tidigare, hamnade de där åtminstone nu.

© Text: Nicoline Løcke Zabel
© Översättning: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

ARBETETS MUSEUM Norrköping

1 mars 2016
Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin

Samtal
Dan Andersson, LO-ekonom och författare
Kristina Mårtensson, Kommunal
Lars Stjernkvist, kommunalråd
Moderator: Göran Färm
Arr: Arbetets Museum, Remeso och ABF

LÄNKAR
Dan Andersson hemsida
Arbetets Museum hemsida Facebook evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.