• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Migra Movies samtalar om flyktingfrågor

Mediterranea
Skördar frukterna. I Mediterranea tar sig de två vännerna från Burkina Faso, ett litet fram till nyligen diktatorstyrt land, till Italien.

 

När blir det olagligt att vara solidarisk?

 

Vad säger lagen? Hur vill vi hjälpa? Hur får vi hjälpa? Vad gör vi? Filmen Mediterranea handlar om två vänner från Burkina Faso som tar sig till Europa. Den blir utgångspunkt för Migra Movies samtal på Cnema nu på torsdag om den akuta flyktingkatastrofen och politiken som förs i Sverige och i EU.

 

Erik Berggren
Samtal över gränserna. Erik Berggren och Migra Movies vill få svar på de frågor som väcks.

 

Den akuta situationen för flyktingarna till och i Europa tillsammans med den svenska regeringens åtstramning i mottagandet av migranter leder till frågor som berör dem som vill hjälpa till. Omkring detta vill Erik Berggren, verksam vid Linköpings universitet, få igång ett samtal på Migra Movies.

Bakom Migra Movies står bland andra Cnema och Remeso, Institute for Research on Migration, Etnicity and Society vid Linköpings universitet. Migra Movies genomför filmvisningar med efterföljande samtal kring angelägna ämnen några gånger per år, i höstas visades exempelvis dokumentärfilmen Taikon om författaren och aktivisten Katarina Taikon.

– I samtalen rör vi oss mellan vad som är fakta och fiktion med filmerna i bakgrunden, berättar Erik Berggren.

Torsdagens samtal inleds med Mediterranea av regissören Jonas Carpignano. I filmen tar sig två vänner från Burkina Faso till Italien med drömmar och förhoppningar och om vad som sedan väntar dem i det nya landet.

Efter filmen följer ett panelsamtal med jurist, kyrkans representanter och en etikforskare. De inbjudna är Viktoria Nyström från Nyströms advokatbyrå, två representanter från Svenska kyrkan och Yusuf Yuksedag, forskare på Centrum för tillämpad etik vid Linköpings Universitetet.

 

Mediterranea
Förhoppningar om att skapa en ny framtid. Ur filmen Mediterranea.

 

Hur kan man att hjälpa till och när blir det olagligt att vara solidarisk? Det var en fråga från Svenska kyrkan som gjorde att Erik Berggren började fundera på att göra något på hur det ser ut i dagens läge.

– Vi vill ha en diskussion angående vad som är lagligt och olagligt i den här frågan. Det är många som känner att de inte får hjälpa folk, menar Erik Berggren.

Han vill att det ska bli bra samtal som tar upp hur det går att hjälpa till nu när situationen kan kännas hopplös.

– Jag hoppas att detta ska vara ett sätt att sätta ord på det som är moraliskt så jävla förkastligt. Hur jobbar jag med att hjälpa folk när det ser ut som det gör. Går det att vara solidarisk?, säger Erik Berggren.

© Text: Morgan Lengbrant
© Arkivfoto: Nils-Göran Tillgren
© Filmstillbild: ur filmen Mediterranea

CNEMA Norrköping

10 mars 2016 17.30
Migra Movies: När samvetet krockar med lagen

Samtal och film Mediterranea
Arr: Migra Movies

LÄNKAR
Cnema/Migra Movies hemsida Facebook FB-evenemang

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.