• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Färgsprakande Monokrom på Kameleont

Melker Garay ställer ut på Galleri Kameleont
Uttryck. Flera av Melker Garays målningar använder endast en färg men bygger upp ytorna från vaga reliefer till utskjutande objekt, som här.

 

Korsbefruktning mellan konst och litteratur

 

Författaren Melker Garay ställer ut. Målandet tog han upp för några år sedan, en lekfull kontrast till det strukturerade skrivandet. Nu visar han upp sina verk på Galleri Kameleont. Monokrom heter utställningen som kommit till i nära samarbete med galleristen Sahar Burhan.

– De här är de viktigaste, de som han är ensam om, säger Sahar Burhan och visar på just de verk som fått ge namn åt utställningen.

Monokrom står för enfärgad. En röd, en gul och en vit finns på utställningen. Tavlorna saknar ram, tjockare färglager bygger mjukt böjda reliefer mot bakgrunden. Den visuella upplevelsen förändras därmed med ljuset och skuggorna.

Monokroma är även de än mer uppbyggda objekten där bubblor eller ett huvud skjuter fram. Och varför inte utställningens äldsta verk, ett prövande av vilka nyanser som ryms i det blå på vägen mellan nästan-vitt och nästan-svart. Resultatet, av vad jag tror är tålamodsfyllda penseltryck, blir en brusande rytmisk rymd.

 

Melker Garay ställer ut på Galleri Kameleont
Passerade stadier. Till höger La décoration suspect, en annan form av ”monokromt” måleri. Till vänster Minnets förfall. Båda målade 2014.

 

Ett visst tålamod krävs nog fortfarande, åtminstone ibland. Helst vill Melker Garay tala om det lekfulla i att måla. Han pekar mot svart på rött och säger att han dansade när den kom till.

– Jag bejakar mig, säger han och fortsätter: Varför målar jag? När man som författare skriver – det ska vara strukturerat, stringent, intellektuellt. Jag arbetar väldigt hårt och är helt slut när jag kommer hem.

– När jag började måla kunde jag jobba i tre fyra timmar! Det gav mig energi.

Till utställningen har Sahar Burhan gjort en katalog som rymmer många fler verk än vad som ryms i utställningen. Den speglar Garays rastlösa vandring genom tekniker och uttryck genom fyra målande år.

– Det skulle vara en mardröm att jag blir en sådan som repeterar mig i framtiden, säger han.

Melker Garay har sinne för komposition, undersöker sin (just nu) älskade akrylfärgs materialitet och prövar blandteknik. Inspirationen är ibland tydlig, Magrittes icke-pipa hyllas, här i form av en gul fisk mot blått vatten – eller Ceci n’est pa un poisson som verket heter.

– Jag har läst en hel del kom konst och konstteori. Det berikar mig i litteraturen liksom litteraturen berikar mitt målande.

I utställningen avstår Melker Garay från att ge titel åt sina målningar. För att inte styra betraktaren menar han.

– Titlarna kommer efteråt eller efterhand som jag målar.

Titlarna hittas dock i katalogen, åtminstone till några av verken. Merparten är på svenska, några på franska och en på ryska. Ingen är dock på spanska, det språk som var hans modersmål från födseln i Chile och de första åren i Sverige.

 

Melker Garay ställer ut på Galleri Kameleont
Kalligrafiskt och dansant. Den till vänster får samspela med ett citat ur konstnären/författaren Melker Garays bok Dialogen. Den till höger sägs att tillkommit under dansanta rörelser.

 

Att Melker Garay sedan länge haft ett stort intresse för konst återspeglas i författarskapet. På podier utställda i galleriet finns Melker Garays böcker, en här och en där. Sahar Burhan låter Melker Garays författarskap korsbefrukta hans konst i utställningskatalogen.

Efter att ha fört en diskussion om vad som är konst och vem som är konstnär plockar hon citat ur hans litterära verk och sätter ihop dem med några målningar. Orden blir som kommentarer, de är så välfunna att jag kan inbilla mig att Melker själv tänkte på dem när han målade (men det gjorde han förstås inte).

– Musik är helt enkelt ett flöde av toner som kommer i ett rytmiskt mönster…
– Men det gör väl fågelsång också?
– På sätt och vis… men det ska finnas en tanke bakom musiken.
ur Dialogen

Den vackra målning, som det vackra citatet hör till, hänger invid fönstret i galleriets bakre rum. Den ger ett kalligrafiskt intryck. Sahar berättar att den svarta bågen överst bildar den arabiska bokstaven ”M”. Ett rent sammanträffande.

Går det att söka och finna författaren i konstnären? Kommer skrift och tecken ur samma inre, nästintill omedvetna källa? Den nu pågående utställningen svarar inte till fullo på den frågan.

Där finns en estetisk kraft i rena, oftast oblandade färger. Till och med en intensivt mångfärgad fluga är estetiskt tilltalande, även om mina associationer dras till de nattsvarta mininovellerna i Råttan eller Fågelskrämman.

När Melker Garay skriver formulerar han såväl tunga som obehagliga tankar, men han putsar väl på orden. Den senaste utgivna boken En tindrande natthimmel är en tankebok, essäer i Montaignes (killen som drog sig tillbaka till sitt slott för att skriva) efterföljd.

En sak är tydlig, Melker Garay reflekterar över det mesta i tillvaron.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

En gestaltning av mcv ovanpå verket Ceci n'est pas un poisson

GALLERI KAMELEONT Norrköping

10 – 30 september 2016
Monokrom

Melker Garay

LÄNKAR
Melker Garay hemsida Facebook
Galleri Kameleont hemsida Facebook FB-evenemang

Tagged . Bookmark the permalink.