• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Melker Garay brottas med Gud och moral (recension)

En tindrande natthimmel
Rödgrundad. Tidigare har Melker Garays utgåvor haft svarta omslag. Nyligen debuterade författaren även som målande konstnär. Omslagsbilden är hans egen.

 

Hur lätt vi människor överger våra ideal

 

Författaren Melker Garay har delat med sig av sina filosofiska betraktelser över livet i boken En tindrande natthimmel. Ämnen som moral, intellektuell hederlighet, ordets betydelse och det ordlösas betydelse, skapandets våndor, meningen med livet och många andra spörsmål tas upp.

Det som slår mig först är hur ovanlig boken är i sitt slag, hur olik den kommersiella världen den är. Den är långsam, utan reklam eller moderna input. Den tar dessutom sina ämnen på stort allvar. Man kan säga att den är pretentiös, men på ett sätt som en rak höger är när den får kontakt med ansiktet.

Melker Garay har länge brottats med religionen, inte bara kristendomen utan just religion i alla dess former. Visst har han specifikt brottats med kristendomen också, konstigt vore annars. Hans främsta kritik har berört religiösa trossatser som förlorat sin ödmjukhet och basunerats ut som sanningar som kan skilja ”oss” från ”dem”. Tro är inte vetande, kanske visshet, men aldrig vetande.

Som ett följande tankespår funderar han över om vår främsta uppgift som människor är att sätta barn till världen. Har man i så fall gjort sin plikt som människa eller finns det någon större mening med livet än släktets fortplantning? Tack, för att du ännu en gång ställde frågan i reklamens snabba brus! Den tål att fundera på.

Författaren skriver vid ett tillfälle att moraliska värden inte är ristade i sten. Men det är just vad de är. Människans uppförande visar kanske att hon ljuger eller överger sina ideal men det moraliska värdet finns där ändå. Samtidigt förstår jag att författaren vill sätta fingret på hur lätt vi människor överger våra ideal. Redan nu tror jag att vi egentligen är av samma åsikt.

 

Melker Garay
Troende tvivlare. Melker Garay återkommer ofta till kristendomen och närmar sig det mystiska.

 

Vid ett annat tillfälle skriver Melker Garay att han aldrig kommer att kunna ta till sig en Gud som inte har delat människans villkor. Trots att jag själv är svårplacerad, om man vill putta in mig i något fack, måste jag ändå påpeka att en stor tanke i kristendomen är att både Jesus och Gud gjorde just detta. Författaren påpekar också detta indirekt när han nämner att Jesus, Mohammed (som tillhör islam) och Moses (som inte kan klassas som någon Gud) varit människor och haft människans tillkortakommanden.

Både Jesus och Gud ”fader” ingår ju som bekant i den heliga treenigheten och kan räknas som GUD. Jesus fick utstå stor smärta när han korsfästes och Gud fader fick se sin son dödas. En del säger att det hela är en saga, andra säger att det är verklighet. Faktum kvarstår dock. Den religionens Gud västvärlden bekänner sig till har denna historia i sitt paket. Författaren skulle inte behöva göra avkall på sitt villkor. Och i förbifarten tangerar han det själv när han skriver om att vi lyssnar endast på dem som kan dela med sig av den smärta som människan bär inom sig.

Hans tvivel på kristendomen måste således ha andra orsaker. Kanske just religionens historia av brist på ödmjukhet och dess vållande till uppdelningen i ”vi” och ”dem”, som jag tidigare nämnde. Samtidigt tycker jag att det främst är en personlig och inte en historisk Gud författaren reflekterar över.

I vissa partier tycker jag till och med att Melker Garay närmar sig det mystiska. Hans ifrågasättande och sökande efter sanningen är så djupt rotat hos honom att han i vissa lägen står på tröskeln till mystiken. Bakom tvivlet kan man ana en stark övertygelse som berör det som är ordlöst. En övertygelse som inte följer normerna. Det är nog denna övertygelse vi får tacka när vi läser Melker Garays böcker. Inte hans tvivel.

© Text: Carina Johansson
© Foto: Niclas Kindahl

TANKEBOK

En tindrande natthimmel
Betraktelser
Melker Garay
Omslagsbild: Melker Garay
Norlén & Slottner förlag 2016

LÄNKAR
Melker Garay hemsida Facebook
Norlén & Slottner förlag hemsida
Färgsprakande Monokrom på Kameleont reportage Kultursidan.nu 14/9 2016
Melker Garays absurda Fågelskrämma recension Kultursidan.nu 23/8 2015
Melker Garay lodar djupen i Råttan recension Kultursidan.nu 3/1 2014
Melker Garays onda Råttan reportage Kultursidan.nu 16/10 2013

Tagged . Bookmark the permalink.