• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Boksoffan – TV om östgötska litteraturen

Sittplats för berättandet

ÖSTERGÖTLAND Boksoffan hittas på YouTube. Sittande redaktörer är Jan Holmbom och Johan Hagesund som gör TV om den östgötska bokbranschen.

Premiäravsnittet lades ut 15 september och puffade för TellUs Östergötlands bokmässa och gästen Klas Östergren.

Ämnesvalet är brett även om tvåsitssoffan är trång. Jan och Johan samtalar förstås om och med böcker, författare och berättare, särskilt om Unga berättare.

Utanför bokpärmarna finns inte bara fina papperstidningar utan även animation och Virtual Reality – också de platser för berättande.

Nya program av Boksoffan kommer ungefär en gång per vecka. Programmen är cirka tio, elva minuter långa.

LÄNKAR
Boksoffan hemsida Facebook YouTube

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Boksoffan – TV om östgötska litteraturen

  1. Pingback: Vårens närodlade böcker på bokfestivalen – KULTURSIDAN.nu