• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Stipendier till Campus studenter


Stipendiater. Anna Samuelsson och Victoria Manfred, utvecklar skolmaterial om mens för högstadieelever. Olav Nygård undersöker hur det gick för elever som inte gått ut gymnasiet.

 

Olav är kritisk till standardsyn på framgångsväg

KORTKORT/NORRKÖPING
Mensinformation för högstadiet och avhoppade gymnasister. Fredagens stipendieutdelning på Campus Norrköping visade på universitets bredd. Totalt delades 120.000 kronor ut, merparten gick till datautvecklare.

– Det står ingenting om mens i Skolverkets material för sexualundervisningen för högstadiet, säger Victoria Manfred, student vid KSM, institutionen för Kultur, samhälle och mediegestaltning.

Hon och Anna Samuelsson tänker ändra på detta och fick på fredagen ta emot ett stipendium från Norrköpings kommun, 6.000 kronor vardera. Som en del i sitt examensarbete tänker de ta fram metodmaterial för skolundervisningen. De startar på det lokala planet men siktar på att nå ut nationellt.

– Vi vill ut och föreläsa, göra workshops med eleverna och göra en utställning, säger Anna Samuelsson.

– Det är vanligt i USA att forskningen ligger på framgångsfaktorer. Jag är intresserad av folk som hoppar av och inte går ut gymnasiet, säger doktoranden Olav Nygård vid Remeso, institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

– Jag är kritisk till att framgång ”måste” vara på ett visst sätt, verkligheten är snårigare än så, menar Olav Nygård.

Stipendiet på 5.000 kronor täcker kostnaderna för hans deltagande i en konferens om social stratifiering i Köln i Tyskland där han presenterar sina forskningsresultat på ett internationellt plan.

Olav Nygård har studerat hur föräldrars bakgrund påverkar elevernas studier och inkomster under de tidiga vuxenåren. Tack vare den stora tillgången på insamlad data på övergripande nivå har han funnit att omläggningen av gymnasiet på 1990-talet, då alla gymnasieprogram skulle ge högskolebehörighet, gav fler avhopp.

Det är dessa avhoppare han är intresserad av och har följt upp grupper som gick ut grundskolan från åren 1990 till 2000 och vilket utfallet blivit på längre sikt. Avhoppande män med svensk bakgrund har klarat sig bättre än män med utländsk bakgrund. För avhoppande kvinnor ser han ingen skillnad.

Att merparten av stipendierna sedan gick till datastudenter, gärna med visualiseringsteknisk accent, visar kanske främst hur starkt den utbildningen står sig på Campus. Region Östergötland gav dock stipendier till två arbetsterapeuter.

Akademiska föreningens stipendium gick till universitetsadjunkt Erik Berglund, vid institutionen för datavetenskap. Erik Berglund är den som initierat LiU Game Awards och lockar även icketekniska elever att pröva på genom att förena programmering med konst.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

LÄNKAR
Linköpings universitet, Campus Norrköping info

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Stipendier till Campus studenter

  1. Pingback: Stipendier till Campus studenter | Prensa Norrköping