• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Evy Rydergård fångade byggruschen


Stadsfotograf. Evy Rydergård, pensionerad byggnadsantikvarie, har följt en rad nybyggen i centrala Norrköping under de senaste åren. Det blev en serie på tre små fotoböcker.

 

”Strömmen är den viktigaste faktorn i stan”

 

NORRKÖPING Från tomma (nåja) P-platser till höga hus. Med klar och nyfiken blick ser pensionerade byggnadsantikvarien Evy Rydergård Norrköping åter förvandlas. I tre små fotoböcker fångar hon den pågående byggruschen.

Byggkranar och snabbt växande huskroppar förändrar Norrköpings stadsbild i rasande fart. Västgötebacken tycks smalna till en gränd, dit jag misstänker att solens strålar sällan når, medan Magnentus Tower ritar stadens nya silhuett med sin tunga topp.

– Det är intressant, spännande och lite otäckt, säger Evy Rydergård som jag träffar i småskalighetens lustgård, koloniområdet Skarptorp där hon lever sommarliv.

Så sent som hösten 2014 levererade Evy Rydergård sin kartläggning av Norrköpings många parkeringsplatser, Parkering som stadsbild. Foton och åter foton, tagna under flera perioder, med korta texter i a4-format. Frågor hon ställt sig var varför där var så många parkeringsplatser och vilken syn vi har på dem.

Evy höll flera föreläsningar och sålde 125 exemplar av kartläggningen. Ingen storsäljare men ändå hyfsat resultat, anser hon.

Horisontella parkeringsplatser är nödvändiga men en studie om dem lockar inte köpare på samma sätt som vertikala fasader på stolta stenhus från det forna sekelskiftet. Dock är de, eller har varit, en del av Norrköpings stadsbild. Inte vackra och uppskattade, snarare osedda, men med kvaliteten luftiga. Jag ser den luften, luftfickorna, försvinna.

 

Evy Rydergård
Kvarnbacken i Norrköping. Ett bildreportage under pågående byggperiod 2016 – 2017 av Evy Rydergård.

 

Hur som helst så kom Parkering som stadsbild i grevens tid, startskottet hade redan gått för ett helt nytt skede i centrala Norrköping. Stadsbyggnadskontorets tjänstemän slet med detaljplaner och bygglov medan politikerna i stadsplaneringsnämnden klubbade beslut.

Byggherrarna stod i groparna för de första av de många nybyggena av flerbostadshus i staden. Det gröna studentboendet på Nygatan i kvarteret Klockan. Katscha, det uppmärksammade och prisbelönta huset i Strömmen mittemot Arbetets museum.

– Den här historiska perioden är unik i Norrköping, framhåller Evy Rydergård.

Med stort intresse och kameran i hand har hon följt utvecklingen. I backspegeln inser hon att det som hänt de senaste åren började längre tillbaka i tiden.

– Jag tycker epoken startade vid Storanhuset 2005, säger hon och påpekar hur Norrköpingsgula putsade fasader nu viker för vitt och grått i olika nyanser och nya material.

De tre fotoböckerna kompletterar varandra. Två mer närgångna studier av nybyggena i Kvarnbacken respektive kvarteren i Västgötebackens nedre delar. Båda böckerna följer byggförloppet under 2016 och 2017. Några av bilderna är mer nyktert dokumentära, andra har en konstnärlig skönhet, som en gjuten trappa som hänger ensam i luften.

– Ibland förändras det från vecka till vecka, otroligt fort på samma plats, konstaterar Evy Rydergård. Alla byggen i området pågår simultant. Detta händer nu!

Områdena inleds med en presentation och karta. I uppslag efter uppslag i de spiralryggade böckerna växer de nya husen där det tidigare varit parkeringsplatser och gräsplaner.

– Jag tycker om gränderna som växer fram.

En favorit var det nya bostadshuset vars tak anslöt suveränt till Ståhlboms silo. Men huset hann inte mer än närma sig takläggning förrän en ny grop grävdes invid.

– Ett parkeringshus får bästa utsikten i det mest fantastiska läget mot Strömmen, konstaterar hon lite snopet.

 

Evy Rydergård
Magnentus Tower. De två bilderna är tagna från ungefär samma håll och avstånd. Till vänster vy över Strömparken från Gamlebro, till höger från laxtrappan vid brofundamentet.

 

Mer övergripande och aningens tjockare, är Norrköping växer på höjden, där Evy Rydergård följt processen sedan 2013. De nya husen reser sig från marklägenas parkeringsplatser. I några fall rivs äldre hus för att bereda plats åt det nya. Ofta blir de nya husen rejält högre än de gamla, ungefär som för mer än hundra år sedan då den nya stenstaden höjde sig över den låga bebyggelse, som präglade den gamla stadskärnan.

Norrköping har fått en ny silhuett. Det är inte längre kyrkor och Rådhuset som dominerar, det är Magnentus Tower. Nybygget i kvarteret Tullhuset, utmed Hospitalsgatan mellan Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan består delvis av ombyggnad av PK-bankshuset från 1980-talet och nybyggnad av parkeringsplatsen som blev efter rivningen av Chamberts möbelhus i nedre hörnet.

– Det får ett starkt genomslag, konstaterar Evy. Jag personligen tycker att det är too much, men det är kanske det man gillar om 25 år.

Gropar, armeringsjärn, byggkranar i arbete, detaljer och fasader. Den pensionerade byggnadsantikvarien kliver också ut och söker stadsbildens helhet. Hur ter sig det nya huset på längre håll? Vilka dominerar? Hur påverkar det?

– Det handlar om att få en ny syn på världen. Men det är också chockerande att ens närmiljö förändas på några få veckor.

Hon gör det med kameran, bilden är hennes medel. Texten är kortfattad, närmast neutral. Läsaren ska själv bläddra och reflektera, bilda sin egen uppfattning.

Vilket inte hindrar Evy Rydergård från att ha sin egen. Hon menar att Norrköping nu blivit arkitekternas showroom, på ont och på gott.

– Industrilandskapet har blivit Norrköpings skyltfönster.

Att Norrköping är intressant för arkitekter visar sommarutställningen ”Fragment och helhet” på Arbetets museum. Blivande arkitekter från Kungliga tekniska högskolan har fokuserat på att samspela med  den stad som redan finns.

Evy Rydergård var på invigningen och tyckte om en hel del av det hon såg, ett mer lågmält förhållningssätt som ändå rymde kvaliteter.

De långa vandringarna med kameran har gett Evy Rydergård tid att tänka kring staden. Nyfikenhet och professionalitet, inte nostalgi, präglar hennes engagemang.

– Det jag mer och mer kommer underfund med är att Strömmen är den viktigaste faktorn i hela stan. Det är Strömmen vi tycker om.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin
 

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

3 FOTOBÖCKER

Norrköping växer på höjden, 2013 – 2017
En stadsdel väcks till liv i Norrköping
Kvarnbacken i Norrköping

Bildreportage
Evy Rydergård
Eget förlag 2017

Fotoböckerna finns bland annat på Stadsmuseet.

LÄNKAR
KTH-arkitekter i samspel med Norrköping reportage Kultursidan.nu 21/6 2017
Parkeringarna trängde undan stadens liv reportage Kultursidan.nu 9/3 2015
Evy Rydergård ser stadens parkeringar reportage Kultursidan.nu 24/2 2015

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.