• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Efterlängtad kväll för Poesikonspiration


Beprövad. Christina Schneider läste sina dikter från papper. Andra tog med laptop eller mobil som stöd för sin läsning.

 

Känslor och tankar får ta form utan avbrott

 

NORRKÖPING Smaka på orden. Poesikonspirationen, med Christina Schneider, Mia Sandström och Jonas Edström i spetsen, bjöd under torsdagskvällen in till en kväll med poesi på Café Broadway. Inspirerande och uppmanande uppträdde sju poeter med egna verk från både dåtid och nutid.

Tillsammans med ett 30-tal andra tog jag mig till undervåningen på Broadway, förväntansfullt ovetande om vad kvällen skulle föra med sig. I min värld är inte poesi och dikter vanligt förekommande så detta tillfälle var varmt välkommet. Från övervåningen hördes popsånger och ett dovt sorl från människor. I källaren skapades en avskild, nästintill intim plats där vi tillsammans kunde mötas genom poesi, spoken word och dikter.

Poeterna bjöd på stor variation i ämnen. Mänskliga möten, utanförskap, den egna individens styrka och mod, kärlek och makt över den egna kroppen var bara några ämnen som jag läste in.

 

Mia Sandström
Ordglädje. Mia Sandström, en av arrangörerna, passade på att läsa.

 

Ord är aldrig så vackra som när de uttryckligen vågar betonas och smakas på ordentligt. Och de modiga själar som stod på scenen denna kväll kunde konsten i att lita på ordens styrka. Till viss mån samhällskritiskt och reflexivt gjorde innehållet intressant likväl som snyggt.

Utöver den estetiska biten blev jag även tilltalad av den tillåtande atmosfär som omgav eventet. Genom poesin fick känslor och tankar ta form utan att bli avbrutna eller ifrågasatta.

Kvällen avslutades med ”open mic” – ett tillfälle där vem som helst var välkommen upp på scenen för att dela med sig av egna texter och dikter.

 

Kristoffer Zetterberg
Uppmärksamhet. Kristoffer Zetterberg läste poesi i Broadways källare.

 

Poesikonspirationen är lokalt agerande och det här var det första offentliga eventet de arrangerar. Det talades om en möjlighet till fortsatta möten om intresset visade sig stort.

Under kvällens pauser passade arrangörerna på att flytta om i lokalen för att fler sittplatser skulle finnas tillgängliga. Det var med glädje, då rummet fylldes upp till fullo av folk som ville ta del av poesi.

© Text: Kajsa Jansson
© Foto: Max Linnér

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN 
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

KONDITORI BROADWAY Norrköping

27 juli 2017
Poesikonspirationen
Poesikväll med open mic

POETER
Christina Schneider
Mia Sandström
Jonas Edström
Michaela Johnsson
Kristoffer Zetterberg
Isabelle Kongshaug
Amy Karlsson
m.fl.

LÄNKAR
Poesikonspirationen FB-evenemang
Poesikonspiratörer i Broadways källare reportage Kultursidan.nu 25/7 2017

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.