• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Kjell Norbergs plats invigd vid Campus


På plats. Norrköpings borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande Louise Malmström invigde Kjell Norbergs plats vid Campus.

 

Universitet i det övergivna Industrilandskapet

 

NORRKÖPING Utan Kjell Norberg inget Campus. Kommunalrådet drev frågan om att få en universitetsfilial till Linköping. På måndagen fick han en egen plats vid lilla entrén till Kåkenhus vid en välbesökt ceremoni.

Kjell Norberg (S) var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 1994–2000 då han hastigt avled. Den forne läraren brann för utbildning och var en starkt drivande kraft till att Campus Norrköping nu finns i staden.

Som tack för hans gärningar och betydelse för Norrköping har kommunen beslutat att uppkalla en plats i hans namn. Vid Kåkenhus östra entré mellan Bergsbron och Skvallertorget finns en mur som avgränsning mot Kungsgatan. Den öppna platsen innanför denna muren är från den 25 september Kjell Norbergs plats.

 

Mattias Severin
Bildningens man. Campusrådet Mattias Severin satte in Norrköpings utveckling i ett historiskt sammanhang.

 

Vid måndagens ceremoni talade prefekten och universitetslektorn Mattias Severin om Norrköpings betydelse för Sveriges industriella utveckling. Han gick så långt tillbaka som till istidens slut då Strömmen bildades, vattendraget som lade grunden till boplatsen som med tiden blev en stad.

Mattias Severin betonade Kjell Norbergs insats när det 1996 fattades riksdagsbeslut att Linköpings Universitet skulle ha 2.300 flera utbildningsplatser från hösten 1997. De flesta av dessa skulle vara i Norrköping. Kjell Norberg hade då visat på stor kraft för att lösa frågan och Campus Norrköping byggdes upp i det övergivna gamla Industrilandskapet.

Men för att universitetsutbildning ska ligga på framkant så krävs också forskningsresurser och där blev också Norrköping framgångsrikt genom samarbete med inte minst näringslivet.

Efter en inledande musikalisk introduktion av lärare från Kulturskolan hälsade kommunalrådet Reidar Svedahl välkommen. Borgmästaren Louise Malmström avtäckte hedersplaketten.

Ceremonin var välbesökt av både studenter och av många politiker. Kjell Norberg var i sina bästa år när han hastigt avled under en skidsemester. Många har ett starkt minne av Kjell och saknar honom än i dag som politiker och människa.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Gärdebylåten

KJELL NORBERGS PLATS Norrköping

25 september 2017
Invigning

Arr: Norrrköpings kommun och Linköpings universitet

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.