• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Valårsupptakt med satir och samtal


Presskonferensen. Krister Kern är journalist och Nils Poletti spelar kulturministern i Harold Pinters sju minuter korta satir.

 

”Fattigt och mörkt utan kultur”

 

KRÖNIKA/ NORRKÖPING Så har då Östgötateaterns tillträdande konstnärlige ledare debuterat. På Arbetets museum. Minipjäsen Presskonferensen gick i lördags som en löpeld genom Sverige. Följd av samtal, rörande enigt om kulturens vikt och betydelse. Det märks att valåret har inletts.

– Mångfald och yttrandefrihet är viktigt i Sverige! Alla får tänka vad de vill. Så länge de inte säger det högt.

Minipjäsen Presskonferensen gick som en löpeld genom Sverige kl 12 i lördags. Den spelades på 23 platser, efter ett initiativ från Teater Halland. Pjäsen varnar för maktfullkomliga politiker med nationalistisk agenda.

I Norrköping gavs den på Arbetets museum, mitt i DN-fotografernas rapport från verkligheten högst upp i Strykjärnet. Roande och oroande på samma gång.

 

Presskonferensen – Nils Poletti
Stopp. Den nytillträdde kulturministern tänker förhindra oliktänkande och icke godkända värderingar att synas och höras i det offentliga rummet. Fängelse kan vara en av flera lämpliga åtgärder.

 

Nobelpristagarens Harold Pinters pjäs skrevs 2002 och tar cirka sju minuter att spela. En grovkornig satir. Men av den typ som verkligheten gärna övertrumfar, i vår tid går tankarna till Polen och till Ungern.

Presskonferensens journalist ställer frågor till rikets nye kulturminister. Säkerhetspolisens tidigare chef har tagit ett kliv uppåt, för kultur och svenska traditioner och värderingar är en fråga som ligger den folkdräktsklädde politikern varmt om hjärtat.

I rollerna på Arbetets museum såg vi Krister Kern, skådespelare vid Östgötateatern, och Nils Poletti, Turteaterns nuvarande ledare som i augusti efterträder Johan Celander som chef för Östgötateatern. Krister Kern som artig journalist och Nils Poletti som kulturminister, klädd i folkdräkt och med det burriga svarta håret dolt under en Gustav Vasablond peruk.

Fast de lilamålade naglarna och den utstickande burriga hästsvansen, som annars smälte in mot den mörka bakgrunden, vittnade om teatermannens motstånd mot allt som andas likriktning och konformism. Som han sade en knapp timme senare:

– Vi har en 100-årig svensk tradition – att hålla högerextremismens krafter stången.

 

Johan Huldt, Nils Poletti, Niklas Nåbo, Helena Persson, Jörgen Rundgren och Maria Brusman
Panelsamtal. Efter pjäsen vidtog kultursamtal. Johan Huldt ställde frågorna. Nils Poletti, Niklas Nåbo, Helena Persson, Jörgen Rundgren och Maria Brusman svarade.

 

För att backa tillbaka till minuterna efter applåderna. Samtalsledaren Johan Hult, dramaturg vid Östgötateatern, inledde med en öppen fråga:

– Varför behöver vi kultur? Vad är kulturens uppgift?

Det märks att det är valår. Konceptet pjäs plus samtal om kultur och kulturpolitik dyker upp vart fjärde år. I bästa fall. Det är så sällan att samtalet, precis som i lördags, inte når särskilt mycket längre än till en ömsesidig bekräftelse att kultur är livsviktigt, ofta till nytta men också måste finnas för sin egen skull – och för samhällets. Allt ord och aspekter som den kulturengagerade publiken kunde bekräfta.

– Varför behöver vi luft? genmälde Maria Brusman, kultursamordnare på Region Östergötland och just hemkommen från rikskonferensen Folk & Kultur i Eskilstuna.
– Konsten kan ge oss nya synvinklar. Den kan också vara konst i sig själv.

Därmed kunde vi egentligen gått hem. För samtalet som sedan följde var varianter på Maria Brusmans tema, även om var och en i panelen formulerade det på sitt sätt, och ord och samtal är ju också en kulturgenre att avnjuta. Jag har noterat karamellerna, ord som ”process”, ”beröra”, ”samhällsskildring”.

Valår men inte partipolitisk kulturdebatt. I panelen satt två politiker, två tjänstemän och en från det fria kulturlivet – då Nils Poletti – utan peruk och utan hamboskutt – fortfarande är frigruppsaktör.

 

Helena Persson, Jörgen Rundgren och Maria Brusman
Optimist. Moderate politikern Jörgen Rundgren ser just nu en stark samhällsekonomi som bör leda till ökade anslag till kulturen. Helena Persson och Maria Brusman lyssnar.

 

Publiken höll sig på sin kant. Men Jörgen Rundgren, känd M-politiker från Norrköping, ställde sig direkt på dess sida:

– Vad vore Norrköping utan ett rikt kulturliv? Fattigt och mörkt, sade retorikern och framhöll lite senare att ”vi kulturpolitiker måste hålla ihop över partigränserna”.

S-märkte Niklas Nåbo, Linköping, var inte sämre:
– Att bygga ett samhälle utan kultur är att bygga ett samhälle utan demokrati.

– Jag fattar inte riktigt frågan, svarade Nils Poletti och prickade därmed in hur svårfångad kulturen är.

Nils Poletti avfärdar inte kulturens och konstens samhällsnytta – ”samhället måste synas på scenen” – men understryker hur viktigt det är att inte stanna där, inte heller att stanna inom mänsklighetens gränser – ”älgar”, ”dinosurier” räknas in.

– Gudomligt nonsens är också värdefullt, säger han lika vackert som provokativt.

Provokativt – om nu publiken utgjordes av hans kulturministertyp. Men den nickar och förstår.

 

Niklas Nåbo och Helena Persson
Arena. ”Vi ska se på vårt stadsrum och på vår landsbygd”, så beskriver museichefen Helena Persson en del av Konstmuseets uppgifter i samband med den pågående stadsutvecklingen. Till vänster Niklas Nåbo.

 

Johan Huld kastar in nya facklor med jämna mellanrum: Krympande budgetar – prioritering eller tuff ekonomi? En förändrad befolkning med nya livsberättelser att gestalta. Politikernas styrmedel: bidrag och styrdokument.

Kulturen är således viktig för individer och samhället. Dess uttryck kan ibland synas som underhållande krusningar men går djupare. Ord var ”normer”, ”förändring”, ”stuprör”, ”system”.

Integration är ett viktigt exempel, ett uppdrag från politiker till institutioner och många andra bidragsmottagare. Det tar tid, demokratin har inte diktaturens snabba grepp och slutgiltiga lösningar. Konstmuseets chef Helena Persson använde ordet ”otålighet” men svarade sig själv med ord som ”dialog” och ”arena”.

Allt värt att diskutera och samtala om, människor emellan. Inte bara en gång vart fjärde år. Men en sak är alla överens om: Politiker ska hålla tassarna borta från allt vad detaljstyrning heter. Nej tack till politiskt ”VDN-märkta” pjäser på teaterscenerna!

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

ARBETETS MUSEUM Norrköping

12 februari 2018

Presskonferensen
Scenkonstperformance
Av Harold Pinter
Samarr: Östgötateatern och Arbetets museum

Medverkande: Nils Poletti och Krister Kern


Panelsamtal
Johan Huldt, samtalsledare
Jörgen Rundgren, Norrköping
Niklas Nåbo, Linköping
Nils Poletti, Turteatern
Helena Persson, Norrköpings Konstmuseum
Maria Brusman, Region Östergötland

LÄNKAR
Arbetets Museum hemsida Facebook
Östgötateatern hemsida Facebook
DN-foto fängslar på Arbetets museum reportage Kultursidan.nu 2/2 2018

Tagged , , . Bookmark the permalink.