• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Rop hörs 100 år efter Getåolyckan


Namns nämnande. Var och en av de personer som omkom vid Getåolyckan har skrivits in i Ulrika Emanuelssons körverk som S:t Olofs kammarkör sjunger på söndag.

 

Kulturnatt – Körverk – ångvissla

 

NORRKÖPING ”Vagnsstäderska Frida Björling”. I helgen kulminerar uppmärksammandet av Sveriges största järnvägsolycka. Östergötlands Arkivförbund håller öppet under Kulturnatten. Olycksloket står vid Resecentrum.

Vid söndagens minnesgudstjänst i Matteus kyrka sjungs ett nyskrivet körverk där var och en av de 42 omkomna nämns vid namn. Psalmerna är desamma som vid den stora begravningen för 100 år sedan.

 

Från sommarutställningen 1918 på Löfstad slott
Tidningsgrepp. Sommarens utställning 1918 på Löfstad slott lyfte bland annat fram Getåolyckan.

 

Sommaren har varit torr, hösten regnig. Dunklet har fallit när ett jordskred drar med sig järnvägens banvall och lämnar branten öppen. Det är 1 oktober och ångloket F1200, som väger 143 ton, faller ner mot landsvägen med alla sina vagnar. Två av personvagnarna slås mot varandra. 42 personer, som åtminstone kan identifieras, omkommer.

Året var 1918 och Getåolyckan blev Sveriges största järnvägsolycka.

Getåolyckan står i fokus hos Östergötlands Arkivförbund under Kulturnatten. Maria Loorents Peterson från Kvillinge föreningsarkiv håller ett föredrag om händelserna och arkivet visar en utställning om olyckan.

Norrköpings föreningsarkiv kompletterar med en visning med tågtema.

Det 143 ton tunga loket bärgades och togs åter i tjänst. Det finns kvar än idag i renoverat skick på Järnvägsmuseet i Gävle, och kommer att stå uppställt vid Norrköpings Central, Resecentrum under Kulturnatten med möjlighet till korta tågresor.

 

S:t Olofs kammarkör
Körrepetition. S:t Olofs kammarkör är liten men naggande god. Cirka 18 körmedlemmar räcker för att sjunga i 8–9 stämmor. Körledare är Lars Beckman.

 

– Än så länge har vi fokus på notbilden, på rytmik och tonalitet. Men jag tror att det kommer att kännas på konserten.

Pernilla Svensson är en av sångarna i S:t Olofs kammarkör som uruppför verket Rop hörs i Getå. Kompositören Ulrika Emanuelsson har skrivit verket som beställts till söndagens minnesgudstjänst i som hålls i Matteus kyrka. Kören har nyligen träffat henne och kunnat ställa frågor om verket.

Mycket vid minnesgudstjänsten, främst psalmerna, kommer att vara desamma som vid begravningsgudstjänsten i Matteus kyrka 10 oktober 1918. 25 av olycksoffren jordfästes då gemensamt och ligger i en stor grav.

Kompositören har lånat ett bibelord ur Jeremia som användes i griftetalet 1918. ”Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer.”

Ytterligare texter, från Bibeln, en estnisk bön men även ett skillingtryck vävs in i det nyskrivna körverket. Men under den delen av repetitionen jag är med om är det namnen på de omkomna det handlar om, lokeldaren Carl Erik Carlsson, kokerskan Gunhild Johnsson och alla andra. Titel och namn ger en identifikation och värdighet.

– Vagnstäderskan, takt 21, där ska vi vårda lite mer, säger körledaren Lars Beckman som putsar på detaljerna.

– Det är stort, läskigt och sorgligt att få hedra dem. Framför allt stort, menar Pernilla Svensson.

Hon tycker att verket känns väldigt nutida. Det är femstämmigt i grunden. Pernilla visar noterna där enskilda stämmor delar upp sig i ytterligare stämmor, ett tonsteg ifrån så att körens 18 röster kan rymma 8–9 stämmor.

Jag lyssnar på kören som sjunger, hör stämmorna skeva iväg från varandra som tågräls som delar sig efter en växel. Hela kören sjunker och fruar och yrkeskvinnor och yrkesmän med dem.

– Först tyckte jag det var lite udda men nu har jag förälskat mig i verket. Som vanligt, säger körkollegan Karin Söderqvist.

Kören kommer även att sjunga Hear my prayer, o Lord av Henry Purcell. Också det ett 8-stämmigt verk och Lars Beckman ber körmedlemmarna att flytta om i halvcirkeln, stämmorna blandas.

– Crescendot kommer av sig själv. Ni behöver inte ta i, säger Lars Beckman och jag hör ett enkelt flöde som böljar fram på en långsam våg ända in till stranden.

Fyrstämmmiga O Radiant Dawn av James MacMillan bygger en elegisk stämning.

 

Getåolyckan 1918
Getåolyckan. Ur Norrköpings föreningsarkivs bildsamling.

 

På måndag 1 oktober, den egentliga 100-årsdagen, kommer ett extratåg med loket, utan passagerare, att gå ifrån Norrköping till Stockholm vid samma tid som för 100 år sedan, strax efter kl 18.

Tåget gör ett kortare uppehåll vid olycksplatsen klockan 19.00. Loket kommer då att låta ångvisslan ljuda.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin samt ur Norrköpings föreningsarkiv

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Lars Beckman

ÖSTERGÖTLANDS ARKIVFÖRBUND, VATTENGRÄNDEN 14 Norrköping

29 september 2018
Urspårat på Kulturnatten
Getåolyckan 100 år
Samarr: Östergötlands Arkivförbund, Norrköpings föreningsarkiv och Kvillinge föreningsarkiv

13.30–16 Historisk utställning om tågolyckan i Getå 1918.
14.00 Föredrag om Getåolyckan av Maria Loorents Petersson.
14.30 Arkivvisning i Norrköpings föreningsarkiv.

MATTEUS KYRKA Norrköping

30 september 2018 kl 18
Getå 1918
Minnesgudstjänst
Musik av bl.a. Ulrika Emanuelsson

MEDVERKANDE
Förre ärkebiskopen Anders Wejryd
Kontraktsprost Thomas Wärfman
Kommunalrådet Lars Stjernkvist
Museichef Robert Sjöö, Järnvägsmuseet
S:t Olofs kammarkör under ledning av Lars Beckman
Stefan Fred, organist

17.00 Kransnedläggning vid den gemensamma graven på Norra kyrkogården

Samarr: Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, Järnvägsmuséet i Gävle

RESECENTRUM Norrköping

1 oktober ca 18.20
Lok F1200 med tågsätt
Avresa mot Stockholm via Getå

LÄNKAR
S:t Olofs församling hemsida Facebook
Östergötlands Arkivförbund hemsida Facebook
Kulturnatten program
Tips 3 klicka
Tips 2 klicka
Tips 1 klicka
1918 års utställning på Löfstad slott reportage Kultursidan.nu 8/6 2018

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.