• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Tips 3 – Sista lorten stänger porten!


Förr i tiden. Biblar och postillor, präster, konfirmander och en diakonissa. Kyrkans museum kom till för att bevara församlingarnas värdefulla föremål de inte kunde ta hand om själva. Kulturhistoria miljöer skapades för att gestalta äldre tiders religionsutövande. Snart byggs lokalerna om till samlingssal.

 

Domus skyltdockor i Guds tjänst

 

NORRKÖPING Sista chansen att se Domus gamla skyltdockor. Kyrkan museum, Gustavianska barnhusets museum och Turistbyrån stängs. Kulturnatten blir sista gången de hålls öppna för allmänheten.

10–16 Sista chansen att besöka Norrköpings turistcenter, Värmekyrkans västra gavel, som tackar för sig. För att köpa lokala souvenirer billigt och för att vara med om nästa strukturförändring inom besöksnäringen.

14–18 Visning och guidning i Kyrkans Museum, med Kontraktskyrkorådet som huvudman, som kommer att stå hemlöst när museilokalerna tas i anspråk för andra ändamål. Ingång från gården till Kyrkans Hus, Nya Rådstugugatan 7/Fleminggatan 8. För att se hur Domus gamla skyltdockor fick ett nytt liv efter detta i 1800-talsinteriörna i ett kulturhistoriskt museum långt bortom slotts- och domkyrkomuseets tempererade klimatzoner.

14–18 Passa även på att titta på de fysiska minnena efter Gustavianska barnahuset invid Kyrkans Museum i Kyrkans hus, ingång från gården, Nya Rådstugugatan 7/Fleminggatan 8. För att se de blanka plaketter fattigbarnen måste bära när de vistades ute i staden.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

NORRKÖPING

29 september 2018
Kulturnatten

LÄNKAR
Turistcenter avveckling/utveckling
Gustavianska stiftelsen stipendier  arkivhandlingar
Kulturnatten program
Tips 2 klicka
Tips 1 klicka

Tagged , . Bookmark the permalink.