• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Clara Göranssons linjeföring i S:t Olai


Sällhet. Skogens dunkel, ljus och djup men också måleriets magi ryms i Clara Göranssons bild.

 

Solljus av skrapad färg

 

NORRKÖPING Kreativ linjeföring. Enkla slingor av raka och rundade linjer, som bara blir. Ibland blir de människogestalter. Clara Göransson visar även ett fint färgmåleri på väggarna i S:t Olai kyrka.

Kreativiteten tar sig olika uttryck i Clara Göranssons måleri som hon visar i S:t Olai kyrka i maj månad. Det spänner från nyfiken lekfullhet till ett djupare berättande med färgerna. Utställningen är uppdelad i olika avdelningar, att gå i vänstervarv är att rekommendera.

Med start i Noli turbare circulos meos – a tergo, alltså Arkimedes sista ord om cirklarna fast med ett tillägg. Svarta prickar på rad, som människor eller dna-kedjor, inte en prick den andra lik.

 

Clara Göransson
Space – tid och rum. Linjer, tecknade som på måfå, bjuder på lek.

 

Annars kommer linjeföringen först. Som telefonkludd med pennan, fast här med penseln och stopp i rättan tid. Resultatet är relativt enkla slingor av raka och rundade linjer, lite tjockare, lite smalare, ändå intrikata och med en inneboende musikalitet. Finns där hemliga meddelanden?

Några hårdvinklade motiv, drar år det tidigkonkreta hållet, rentav en blinkning till ikonen Olle Baertling.

Mycket snart går de mjuka linjerna åt gestaltning. Ett hjärta ger kropp, likaså något som kan tolkas som ett huvud. I nästa väggavsnitt fullföljs tanken men då med strama genomtänkta linjer. Yppiga Fröken Sensuella och paret i Omsluten prövas i olika färger.

Lekfullt och samtidigt uppfordrande kontrasteras de grafiskt strama målningarna mot en serie av färgexpolisiva målningar. Stänk à la fyrverkeri är bara början. Vassa spikar, en kedja, glitterpärla, hål att peta i och en handske som sticker ut. Tillhörande text, för Clara Göransson kommunicerar gärna med betraktaren, påminner om hur mycket som ryms under ytan på oss människor.

Vid sidan av koret når vi då det djupa måleriet. Skogens grönska i alla dess skiftningar. Inga detaljer, inga grenar eller löv, bara stämningen av grönt ljus. Raffinerat är de stråk av skrapad färg som drar igenom en av målningarna. Solljus, men färg.

Där är också tre gyllene målningar – guld, rött mot grön botten. Som ikoner men utan motiv – kanske inte behövs.

 

Clara Göransson
Färgkraft och kroppslängtan. Här möts Clara Göranssons alla uttryck.

 

Fullfölj varvet i kyrkan och nya kombinationer uppstår. Tillbaka till linjerna. I några barntavlor med rara motiv och rena färgnyanser. Fågel i ett träd. My little pony. Men också blommor mot den där mullrande djupa skogen.

Tillbaka till färgernas urkraft.
Tillbaka till kroppens längtan.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Clara Göransson

SANKT OLAI KYRKA Norrköping

2–31 maj 2019
Clara Göransson
Måleri

LÄNKAR
Clara Göransson Evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.