• KULTUR-ANNONS

 • NYHETER

Soft Power på Verkstad

Leende ur Eva Arnqvists videoverk Value, meaning and self-understanding
Alla ler. Videoverket Value, meaning and self-understanding, med leenden från en rad olika länder, finns med i utställningen Soft Power på galleriet Verkstad.

 

Alla måste dansa och le?

 

Polen är ett vanligt land. Namibia är spännande. Sverige är progressivt. Olikheterna till trots är alla länders invånare leende vänliga, de dansar och bjuder på god mat. Upplev Norrköping – Discover Sweden!

– Jag processar stora mängder och söker strukturer, säger konstnären Eva Arnqvist som ställer ut Soft Power – Konst som granskar platsen som varumärke på galleriet Verkstad i Norrköping.

Hon visar tre verk: en videoinstallation, en världskarta och utställningsskärmar med texter.  Vart och ett förhåller sig till platsen (läs här nationen) som varumärke på sitt sätt och i samspel med varandra.

 

Konstnären
Eva Arnqvist granskar platsen som varumärke i utställningen Soft Power på galleriet Verkstad.

 

Eva Arnqvist har också studerat statsvetenskap, något som tydligt påverkar hennes konstnärskap. Hon har samlat ett stort arkiv med länders marknadsföringsmaterial från 2000-talet och framåt som hon bearbetar och återanvänder i olika utställningar.

– Jag är intresserad av vad som och hur det kommuniceras. Det jag ser är att det är en stereotyp berättelse som återkommer, ett ideal.

I videoverket Value, meaning and self-understanding har konstnären klippt ihop sekundsnabba bilder från reklamfilmer för ett otal länder över hela världen. Det är det gemensamma hon sökt och när klippen grupperas – människor som ler, dansar, ger massage, äter och rör sig i naturen – blir effekten skrattretande och banaliserande på samma gång.

 

Afrika
World Political. Karta med slogans i stället för landsgränser.

 

Den fantasieggande kartan World Political ersätter landmassornas konturer med ländernas slogans, nästan varje land i världen har en. Många vill berätta om sig själva, från Kenyas svårslagna  ”Cradle of man” till USA:s allt mer problematiska  ”In God we trust” medan andra till synes bara öppnar dörren för besökaren, ”Keep exploring” (Kanada) eller ännu mera rakt på sak ”Visit Russia”.

När åskådaren ställer de glada videobilderna och de mer eller mindre lyckade eller lockande parollerna (vem vågar lita på Iraks ”Tourism, not terrorism”?) mot textinstallationen Polen is Normal växer utställningen bortom de utvalda, autentiska policydokumenten. Det handlar inte längre om Namibia som ett spännande och ursprungligt land eller om att Polen är ett normalt land. Jag undrar allt mer om det som inte står där, om de invånare som inte passar in i de snäva beskrivningarna.

 

Märker folk som boskap?
”We brand people.” Reklambyrån Brandbehaviours slogan lämnar obehaglig eftersmak.

 

Eva Arnqvist visar på två texter, båda väcker olust. Där är en reklambyrås lika stolta som obehagliga sentens om att den lämnat annonser, slogans och förpackningar bakom sig, ”We brand people”, med brännjärn?  Och ett policydokument om en kampanj som mer än att vända sig till rika turister som vill leva ”Grand Life” ska genomsyra invånarnas liv, från lägsta skolnivå för att därigenom nå de vuxna.

Alla måste dansa och le i nationens tjänst? Vart tar mångfalden vägen? Kanske det rentav är så att konstnären själv tagit bort det som sticker ut, i sitt sökande efter det gemensamma. Hur hade utställningen blivit om hon sökt det som skiljer i stället för de gemensamma strukturerna? Men när jag i andra sammanhang ser den regionala marknadsföringen snäva in mot att framhålla några få stora varumärken, som Kolmårdens djurpark och Göta kanal, eller lokalt i Norrköping, Symfoniorkestern och nya tillskottet Visualiseringscentrum C, är jag beredd att hålla med.

– Fast nu när alla har skrivit sina slogans börjar man lägga mer vikt vid symboler. Det kanske blir dofter?, säger Eva Arnqvist. Det blir mer och mer raffinerat.

 

I skolan
Alla ska vara med. Bahama Islands kampanjade i skolorna 2008.

 

Är det i det ljuset vi ska tolka det svenska bidraget ”Discover Sweden”? Eller lokala ”Upplev Norrköping”. I dag torsdag bjuder Verkstad in till offentligt samtal om den lokala marknadsföringen. Vilka bilder förmedlas och överväger det positiva effekterna med platsmarknadsföringen det negativa?

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

 

 • GALLERI VERKSTAD

 • Soft Power – konst som granskar platsen som varumärke
  6–19 november
  Eva Arnqvist
 • Offentligt samtal
  11 november kl 18
  Deltagare: Eva Arnqvist, konstnär och statsvetare,
  Josefina Syssner, forskare på Tema Etnicitet vid Linköpings universitet,
  Kerstin Volminger, platsansvarig på turistbyrån i Norrköping
  Samtalsledare: Matilda Bengtsson, curator Verkstad
Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Soft Power på Verkstad

 1. Hej,
  Det här verkar vara hur intressant som helst. Tyvärr har jag missat den här utställningen helt. Det här är precis sådant vi vill skriva om i Platskontoret, ett av Sveriges mest ambitiösa nyhetsbrev om platsmarknadsföring, varumärken och andra upplevelser. Håll oss gärna underrättade om ni gör något mer på temat så att vi kan skriva om det i god tid. Platskotoret kommer ut tre gånger per år, senaste numret kom igår.

  I det nya numret talar vi mycket om vad arkitektur och strategisk design betyder för ett nationellt varumärke, här är en länk: http://www.manifesto.se/Platskontoret/PlatskontoretNr6.pdf
  Vänliga hälsningar
  Michael Nilsson
  Manifesto