• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Stort stipendium till pianisten Petter

Inlevelse. Petter Rylén vid flygeln.
Ung. Musiker. Studerande. Från Åby. Petter Rylén.


Bildspel med musikimprovisation. 0:37 min.

 

Prisad pianist med känsla för jazz

 

Gerda Teresia Bäckman föddes 1902. Hon gifte sig men blev änka tidigt och när hon närmade sig slutet av ett långt liv testamenterade hon sina tillgångar till S:t Olai församling i Norrköping. G.T. Bäckmans stipendiestiftelse fick i statuterna från 2005 i uppdrag att dela ut ett stipendium till en ung person från Östergötland i allmänhet och Norrköping i synnerhet som studerar musik eller teater.

 

Petter Rylén får blomma och stipendium av Gun Craaford
Petter Rylén får blomma och stipendium av Gun Craaford.

 

Jazzpianisten Petter Rylén är 21 år. Han började på Kulturskolan och gick Musikprogrammet på De Geer. Nu studerar han vid Rytmiskt Musikkonservatorium i Köpenhamn. Visserligen kommer han inte från Norrköpings stad, men Åby duger gott, tyckte stipendiekommittén med Gun Crafoord i spetsen.

På Trettondagsafton fick alltså Petter Rylén ta emot G.T. Bäckmans stipendium på 125.000 kronor vid en konsert i S:t Olai kyrka. Pengarna kommer väl till pass för Petter Rylén som ser fram emot att få fördjupa sig i musiken.

Som tack för stipendiet gav Petter Rylén exempel på sitt kunnande när han framförde ett stycke på flygeln.

 

Anni Odenhall var G T Bäckmans första stipendiat redan 2007 Anderbergkvartetten i S.t Olai kyrka
Förra årets stipendiat Anni Odenhall och Anderbergskvartetten från SON spelade.

 

Teaterchefen Johan Celander från Östgötateatern medverkade med diktläsning medan Richard Michelin från Norköpings symfoniorkester berättade om donatorn Gerda Teresia Bäckman.

Vid sidan av årets stipendiat medverkade vid konserten även Anni Odenhall som var G.T. Bäckmans första stipendiat från 2007. Anni Odenhall spelade violin tillsammans med Sara Michelin på flygel. Även Anderbergskvartetten med musiker från Symfoniorkestern bidrog till Trettondagskonserten.

Kyrkoherde Pether Ström Broman ramade in stipendiekonserten och höll också en kort andakt.

Stipendiekommittén består av företrädare för S.t Olai församling, Östgötateatern och Symfoniorkestern i Norrköping. Ordförande är Gun Craaford.

Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Sven Åke Molund

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Stort stipendium till pianisten Petter

  1. Pingback: Jazzig stämning | KULTURSIDAN.nu