• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Felaktigt när indraget anslag blir projektpengar

Marion Kahnert framför Galleri Kronan
För snart två veckor sedan demonstrerade Marion Kahnert framför Galleri Kronan.

 

Öppet brev om gratisarbete och politisk styrning

 

Det har pratats en hel del om projektbidrag nu. Jag har ingenting emot projektbidrag. Men då förutsätter jag att pengarna användas också för detta projekt och att kulturarbetarnas arbetsinsats blir avlönad.

Att använda dessa pengar för att rädda en kulturell verksamhet vars anslagspengar blivit beskurna anser jag som oetiskt.

Här är tre anledningar om varför det är ett helt fel tillvägagångssätt att kompensera indragna anslagspengar genom projektpengar i Galleri Kronans/KIFiNs fall.

  1. För det första kräver finansiering genom projektbidrag av en kulturell verksamhet som KIFiN/Galleri Kronan, att medlemmarna arbetar gratis. KIFiN är konstnärernas intresseförening som arbetar för att skaffa bättre och tryggare tillvaro för konstnärer i samhället. Jag är yrkeskonstnär. Och det är redan vanskligt att kunna överleva av det. Olika projekt som kräver tid och volontära arbetsinsatser försvårar överlevnaden ytterligare. Det finns helt enkelt inte utrymme för mer gratisarbete. Ingen förväntar sig av någon att arbeta gratis om dennes nämnd/avdelning får mindre anslagspengar. Ingen förväntas att arbeta gratis för ett projekt som ska rädda verksamheten. Självklart ingår för KIFiNs medlemmar en hel del volontärarbete i föreningen. Men den delen är redan tillräckligt tidskrävande som den är.
  2. För det andra används finansieringen vi får, till en stor del för Galleriets verksamhet och galleristens lön. Galleriet är inte ett projekt. Det är en kontinuerligt kulturell verksamhet som behöver en säker och långfristigt finansiering. Och just denna är nu starkt hotad! Skulle vi få ett projektbidrag som förra året så är grundproblemet inte löst.
  3. För det tredje så betyder en finansiering genom projektbidrag också automatiskt en ökad kontroll från bidragsgivarens sida. När kultur- och fritidskontoret föreslår att de förlorade anslagspengar delvis ska ersättas genom projektbidrag, så betyder detta att politiker – genom kultur och fritidskontoret – utövar en kontroll över föreningens verksamhet. Men konstnärlig verksamhet borde styras av konstnärer och inte av politiker/ tjänstemän.

Dessutom står vi inte för första gången inför ett sådant problem. För några år hände något liknande. Då var vi tvungna att inställa utställningsbidraget. Så vi kan inte längre erbjuda den utställande konstnären ett utställningsbidrag. Ska denna trend bara fortsätta?

Marion Kahnert
konstnär
Ingår i Kifin:s styrelse

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.