• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Då-nu-sen då? när Norrköpings kulturscener firar 100 år (reportage)

Birgitta Hjerpa, följd av Helena Persson och Bror-Tommy Sturk.

Gemensam start i Villa Swartz. Konstmuseets och Stadsbibliotekets chefer Helena Persson och Birgitta Hjerpe kan blicka tillbaka på en 100 år gammal verksamhet som slog följe i flera decennier innan de skildes åt. Stadsmuseet kom senare, Bror-Tommy Sturk lyfter dock fram alla de gamla samlingar som skänktes när stadsmuseet var ungt.

 

Kulturdag och parad 1 juni är bara början

 

Kulturdagen 1 juni: nya utställningar på Konstmuseet och Stadsmuseet, Kulturskolans Dag, Kulturparad. Det är bara början. Under resterande delen av året ska Norrköping marineras i kulturella begivenheter, som kanske mest ger genomslag bland kommunens yngre invånare, de som kan tänkas bo här om femtio sjuttio år.

– Det blir ett spännande år, säger Konstmuseets chef Helena Persson entusiastiskt.

Dynamiken i hundraårsfirandet riktas i hög utsträckning framåt i tiden. Festivalgeneralen Susanne Ewerlöf berättar om en sommar och höst fylld med aktiviteter för unga som kontinuerligt ska ge avtryck i uppvisningar: Kulturkollo i sommar och Konstprojekt i Skärblacka. På köpet kan Skärblacka få en egen skulpturpark på Ön nära bruket.

Helena Persson lyfter fram att de gångna 100 årens verksamhet hos jubilarerna varit just framåtsyftande och därmed inspirerande för programmakarna. De gamla sådde när de var unga fröna till den framtid som är nu. De har därmed även varit grogrund för en stor del av det sjudande fria kulturlivet i Norrköping som därför bjuds in till såvl Kulturparad 1 juni som till Performancehelgen i slutet av oktober.

Konstmuseet och Stadsbiblioteket har ett gemensamt ursprung. Presskonferensen hålls i klassiska Wadströmska rummet i Villa Swarts, inte utan anledning. Den 22 oktober år 1913 invigdes Villa Swartz som då blev ett allmänhetens kulturhus med bibliotek på bottenvåningen och konstsamling en trappa upp. Villa Swartz, boksamling och konstsamling var donationer, främst av familjen Swartz men även andra medborgare fyllde raskt på i hyllorna och på väggarna.

Till slut gick verksamheterna skilda vägar, 1946 flyttade konstsamlingen in i nybygget tvärs över Kristinaplatsen och biblioteket kunde breda ut sig i Villa Swartz fram till 1973 då det nuvarande huvudbyggnaden stod klar.

För den som vill se de framåtsyftande verksamheterna i historiens ljus finns utställningar och programverksamhet. Stadsmuseet, om än inte årsbarn med jubilarerna, deltar aktivt och öppnar utställning 1 juni. Med på vagnen är också Cnema, som satsar på världens bästa svenska barnfilmer genom hundra år.

Kulturskolans pedagoger både backar upp andra institutioners verksamhet och genomför ett eget musikalprojekt, byggt på Shakespeares Som ni vill ha det med ungdomar i rollerna.

Mer kommer, lovar aktörerna, att fyllas på under det gemensamma jubileumsparaplyet 100 år med staden som scen.
Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

 

LÄNKAR
Med staden som scen hemsida
Historiska årtal stadsbiblioteket

FLER BILDER FRÅN PRESSKONFERENSEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157633524622222″]

Tagged . Bookmark the permalink.