• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Makten är din! i 750 färgglada flaskor

Makten är din!, Eva Andersson.
I maktens händer. Kommunalrådet och borgmästaren Eva Andersson bläddrar nyfiket bland de 750 förslag som skrivits av unga Norrköpingsbor och som hon tog emot på onsdagen.

 

Om jag hade makten, vad skulle jag förändra?

 

Efter en sommar med cykel och luftigt tält till parkerna i Norrköping var det dags för det högtidliga överlämnandet. 750 färgglada flaskor med förslag och visioner för att göra kommunen en bättre plats för framtiden har hängts upp på Norrköpings stadsmuseum.

Kommunalrådet Eva Andersson tog på onsdagen emot en tjock bunt med sorterade förslag på bron mellan Arbetets museum och Stadsmuseet. De två museerna har samarbetat om projektet inom ramen för den gemensamma utställningen Kris & Vision. Eller som Stadsmuseets chef Bror-Tommy Sturk sade: ”Det här är mer visioner än kris.”

– Det är precis så här museer ska jobba – med sin målgrupp och inte bara för den, sade Arbetets museums chef Niklas Cserhalmi nöjt.

 


Om jag hade makten, vad skulle jag förändra, var frågan Yvonne Olofsson och Majken Nilsen ställde till de unga de mötte.

 

– När vi kom på idén tyckte vi att det var en bra idé. Och att vi skulle cykla i stället för att åka bil, var en bra idé. Att vi inte bara skulle hålla oss inne i Norrköping utan också skulle till Åby, det var också en bra idé, sade Majken Nilsen, en av projektets initiativtagare.

Att cykla till Skateparken på Himmelstalund var kul, liksom tripperna till Vasaparken, Marielund och andra ställen. Att cykla 1,4 mil uppför backarna till Åby med 30 kilos packning… var tufft, förstår man på Majkens anförande. Men det gav resultat. 750 flaskor med röda, gröna, gula och lila papper i, en färg för varje område, med förslag på sådant som kan göra Norrköping bättre. De lyser upp inne på Stadsmuseet där de hänger mitt i utställningen Kris & Vision. Och nu var det dags för det högtidliga överlämnandet till kommunpolitikerna.

– Om jag hade makten, vad skulle jag förändra, förklarade kollegan Yvonne Olofsson var utgångspunkten för uppdraget. Tjejernas öppna förhållningssätt har gett dem många svar, som de sorterat både efter platserna där de samlats in och efter ämnesområden. En del förslag är konkreta, andra mer visionära. Från ett litet barns glada teckning till äldre ungdomars djupa tankar för att minska kriminaliteten.

– Det är 23 sidor bara om kultur och fritid, ger hon som exempel.

 


Färgglada förslag. De hänger i genomskinliga flaskor på Norrköpings stadsmuseum.

 

Sara Nassiri är en av de ungdomar projektet kommit i kontakt med har återkommit med flera förslag, inklusive förslag nr 750 om glada färger när kommunen målar skolorna. Så fick hon också vara den som överlämnade den tjocka bunten med förslag till Norrköpings borgmästare kommunalrådet Eva Andersson.

– Karolina 9 år föreslår att vi hänger upp lappar i träden med texten ”Förstör inte naturen”, läste Eva Andersson och kopplade ihop det med miljövårdsarbetet.

– Jag är glad att barn och unga tagit sig tid, satt sig ner och funderat över vad de kan bidra med, menade hon.

Hur kan då kommunen ta tillvara förslagen? Många gånger har kommunen fått till sig förslag från allmänheten, till och med bett om dem som till Strömsholmen, utan synligt resultat.

– Jag ser det som en grundinriktning, säger Eva Andersson och lyfter fram arbetet inför kommunens översiktsplan 2002.

– Då lyfte de unga fram det gröna, vattnet och mötesplatser för kompisar, säger hon och menar att sommarens idéer kan tas tillvara på motsvarande sätt.

Niklas Cserhalmi och Bror-Tommy tänker sig att lämna över frågorna som rör kultur och fritid till den nämndens politiker och tjänstemän.

– Det måste vara en kritisk massa, det måste vara en viss mängd för att nå en verkningsgrad, säger Niklas Cserhalmi.

 


Vi vill ha mer kojor som man kan gömma sig i och leta. Typ som stugor. – Snälla.

 

Inne på Stadsmuseet läser entreprenören Eva Lundgren-Stenbom noga på lapparna i de ljusgröna flaskorna. De har samlats in i Marielund, den stadsdel hon engagerat sig i med projekt för ungdomarna.

– Jag känner igen en del av mina ungdomars önskemål och vill ta med till Hyresbostäder, säger Eva Lundgren-Stenbom, Det här är guld för fastighetsägarna att ta vara på.

Hon hittar önskemål om bättre belysning på konstgräsplanen, flera papperskorgar – i olika färger, flaggor i träden och spöken i träden. Någon vill kunna hyra cyklar, någon annan önskar mera intressanta sevärdheter och en tredje flera fotbollsplaner.

– Marielunds ungdomar vill ju ha det fint och utsmyckat där de bor.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

STADSMUSEET Norrköping

27 augusti 2014 –
Makten är din!

Demokratiprojekt och utställning
Projekt: Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum

LÄNKAR
Arbetets museum hemsida
Norrköpings stadsmuseum hemsida
På cykel för att samla ungas visioner reportage Kultursidan.nu 11/7 2014

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.