• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Första klimatsamtalet i gamla fängelset

Markku Rummukainen
Hetare. Temperaturen stiger – utom på några platser – globalt sett. Markku Rummukainen höll föreläsningen i den gamla Anstaltskyrkan.

 

Temperaturen har stigit en knapp grad

 

Växthuseffekten är långt ifrån någon nyhet, första gången det nämns var 1827. Klimatforskaren Markku Rummukainen gästade Norrköpings Teaterkompani på gamla fängelset med föreläsning och samtal om vad FN:s klimatpanel kom fram till 2014.

Öppen Port heter Teaterkompaniets stora projekt som inrymts på det tidigare fängelset denna höst. Konstnärlige ledare Olov Rasch vill ta ett helhetsgrepp om människans ansvar på jorden. Dels genom teaterföreställningen Tre systrar som ytterst kanske handlar om hur vi stannar vid drömmar i stället för att handla, göra det som bör göras. Dels genom konstutställningen CELL, där tio konstnärer inrymts i var sin cell. Dels konserter och musikkåserier för att lyfta blicken för vad människor förmår. Men också guidade turer i byggnaden som fängslat individer som överträtt lagarnas gränser.

Slutligen ingår samtalsserien Vårt ansvar för himmel och jord som diskuterar planetens klimat, naturvetenskapligt, humanitärt och ekonomiskt. Första samtalet om planetens förändrade klimat hölls i lördags, som föreläsning i Anstaltskyrkan och som samtal i teatergruppens spellokal.

 

Olov Rasch
Tar ett brett grepp. Olov Rasch är Norrköpings Teaterkompanis konstnärlige ledare och den som tagit initiativ till höstens stora projekt Öppen Port.

 

Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid universitetet i Lund. Han forskar om klimatet, som formas i ett samspel mellan atmosfären, havet och andra delar av jordsystemet, och de klimatförändringar som uppstår som följd av koldioxidutsläppens påverkan på växthuseffekten, och andra faktorer.

Växthuseffekten är långt ifrån någon nyhet: 1827 talade fransmännen Fourier och Pouillet om luft, solstrålning och värmestrålning. Svensken Arrhenius tog 1896 upp ”koldioxidförändringens” effekt på temperaturen. Under 1900-talet kom det allt mer forskning och mätningar på klimatet.

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) tillkom 1988 – de inte gör egna mätningar – de utvärderar kunskapsläget och ger underlag till beslutsfattare. Klimatpanelen har gjort fem utvärderingar mellan 1990 och 2014. Enligt dessa är det till drygt 95 procent säkert att mänsklig aktivitet har orsakat global uppvärmning. IPCC:s första arbetsgrupp har tillgång till över 2 miljoner gigabyte (sic) klimatmodelldata och ett tiotusental nya forskningsartiklar, så det saknas inte en databas att dra slutsatser från.

Grunden för beräkningar av atmosfärens beteende är fortfarande Newtons mekaniklagar från 1600-talet, termodynamikens första huvudsats (energi kan varken skapas eller förstöras) och grundläggande strålningslagar, som formar vad forskarna kallar ”primitiva” ekvationer för klimatmodeller. Ni kanske minns derivatan (hastigheten i ett visst ögonblick, som bilens hastighetsmätare) från gymnasiet; dessa ekvationer genomförs, trots sin enkla beteckning, på en något högre nivå.

Summa summarum blir det alltså nu, på grund av utsläpp, varmare än vad man skulle förvänta sig av tillfälligheter. Det blir varmare på land, i luften och i havet. Isar smälter och havsnivån höjs. Vädret blir mer extremt, nederbörden ökar och vattnet försuras. Uppvärmningen på land blir större än nära kusten eller över hav, då havet har en modererande effekt.

 

Klimatforskare Markku Rummukainen
FN:s klimatpanel är tung. Markku Rummukainen har i sin roll som redaktör i klimatpanelen vägt samman klimatstudier från hela världen.

 

VARFÖR blir det då så här? Vi är sju gånger på många nu som år 1800. Då levde ”bara” en miljard människor på jorden, och vi använder 40 (!) gånger så mycket energi nu jämfört med då, varav mycket är fossila bränslen. Enkelt uttryckt: större utsläpp ger större klimatpåverkan, mindre utsläpp ger mindre klimatpåverkan. Kör vi på som vanligt, kommer det i värsta fall bli 8-10 grader varmare de närmaste 200-300 åren.

Det gäller nu att undvika större förändringar på längre sikt, dock är fortsatt förändring de närmaste årtiondena oundviklig: det blir ett par grader varmare med alla konsekvenser detta kan medföra. Låglänta områden nära havet översvämmas, heta öknar breder ut sig, områden med blåst och regn får mer blåst och regn.

Världens länder har gemensamt satt ett 2-gradersmål, det vill säga att den globala uppvärmningen ska understiga två grader. Hittills har temperaturen stigit en knapp grad.

– Att inlandsisarna kan börja smälta och att Golfströmmen försvagas är kanske ”jokrarna i leken” som är svåra att väga in, enligt Markku Rummukainen.

Vilka är då de största ”bovarna”? Det är skillnad på utsläpp per land – där ligger inte minsta Kina, USA, Indien, Japan och Tyskland högst – och utsläpp per person – där ligger vissa rikare arabnationer som Qatar och Bahrain samt några mellanamerikanska stater och territorier som Bahamas högst, något oväntat.

För att nå tvågradersmålet bör man enkelt uttryckt investera i ”nytt” istället för ”fossilt”. Något som formas av den utveckling vi väljer och av successiva förändringar, samt inte minst de omvandlingar som behöver komma till.

På en mer jordnära nivå kan man undvika längre flygresor – man kanske inte måste flyga till Thailand – och minska på köttätandet. Ett större teknologiskt genombrott som fusionskraft (samma process som sker i solen) skulle definitivt hjälpa, och teknik som koldioxidavskiljning och lagring – även om man inte har lyckats lösa lagringsfrågan.

Text och foto: Lars Henriksson

GAMLA FÄNGELSET Norrköping

3 oktober 2015
Kunskapsläget i klimatforskningen

Markku Rummukainen, klimatexpert
Samtal i serien Vårt ansvar för himmel och jord
Arr: Norrköpings Teaterkompani, Svenska kyrkan S:t Olofs församling, Riksbyggen Öst och Folkuniversitetet

LÄNKAR
Norrköpings Teaterkompani hemsida Facebook Samtal
Fängslande samtal för att befria världen reportage Kultursidan.nu 1/10 2015
Tre systrar i fängelse når Tjechovs essens recension Kultursidan.nu 15/9 2015
Teaterkompaniet dukar upp för Tre systrar reportage Kultursidan.nu 10/9 2015
Peter Johansson är glad i sin Cell reportage Kultursidan.nu 8/9 2015
Öppen Port för att befria framtiden reportage Kultursidan.nu 21/8 2015
Cecilia Edefalk ställer ut i hemstaden reportage Kultursidan.nu 20/8 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Första klimatsamtalet i gamla fängelset

  1. Pingback: Människan och sökandet efter mening | KULTURSIDAN.nu