• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Människan och sökandet efter mening

Peter Halldorf
Bibelsprängd. Peter Halldorf, teolog och ekumenisk frontgestalt inom svenska frikyrkan, med ett långt samarbete med svenska, den katolska och den ortodoxa kyrkan, föreläste i den gama anstaltskyrkan.

 

Att gå ur sig själv och möta andra i dialog

 

”Alla himlens fåglar har flytt”. Det finns en ”ekologisk synd” i Gamla Testamentet och det finns gott om synder i vår egen tid, den kanske största är att inte se och möta den andre, medmänniskan.

Teologen Peter Halldorf var gäst nummer två i gamla fängelset i samtalsserien Vårt ansvar för himmel och jord. Klimat är samtalsseriens övergripande begrepp; det första samtalet handlade om det klimat vars dagsrapport kallas väder; det andra i lördags fokuserade på det andliga klimatet.; lördag 17 oktober är det dags för en nationalekonom att knyta ihop säcken.

Norrköpings Teaterkompani står bakom samtalsserien och övriga aktiviteter i fängelset denna höst. Konstnärlige ledaren Olov Rasch höll ett kort anförande innan Peter Halldorfs föreläsning Alla himlens fåglar har flytt! – om goda och onda platser .

För att anknyta till föregående gäst, miljöprofessorn Markku Rummukainen, frågade Olov Rasch teologen hur man skapar mening i en materiell och sinnlig kultur. Det kanske inte ligger i att ”åka till Thailand och doppa tårna”, som klimatforskaren uttryckte saken en vecka tidigare.

Teologen Peter Halldorf citerar ur den hebreiska visdomslitteraturen under sin föreläsning, bland annat Jeremia (med klagovisorna) och dennes olika symboliska skildringar av tillvaron. Naturen och bilden av Guds rike är nära sammanlänkade: ”Alla himlens fåglar har flytt”.

– Det finns en ”ekologisk synd” i Gamla Testamentet, menar Peter Halldorf. Det sociala (samhället) och det ekologiska är nära sammanflätat.

 

Peter Halldorf
Att ha eller inte ha. Att ha sin plats är något centralt för människan säger Peter Halldorf.

 

Att ha en PLATS är något centralt för människan hävdar Peter Halldorf. Och platsen ska vara stabil, ”stabilitas loci” på det latin som han gärna använder. ”Stamlokus” sa man gärna förr, det skulle väl vara en mer prosaisk översättning.

”Jag kan inte bestämma mig” menar Peter är dagens vanligaste klagomål, något han menar blivit mer vanligt de senaste 10-15 åren. Vad är då helvetet? Att inte ha en plats.

Det finns dock andra ideal enligt Halldorf, som är minst lika bibelsprängd som Fransiscus. Under den tidiga kyrkans tid (200-300 e.Kr.) var öknen ”det nya paradiset”, en stabil plats, medan det motsatta pilgrimsidealet kom att gälla senare under folkvandringstiden (400-500 e.Kr.).

Halldorf nämner en senare ”ökenfader” (600-700 e.Kr.) vid namn Isak Syriern, som inte levde i dagens Syrien utan snarare Irak. Hans kringflackande liv i konflikt med prästerskapet och ”majoritetssamhället” – som närmast får beskrivas som hycklande och ”fariseiskt” – kanske ger en bakgrund till dagens elände i denna del av världen. Kort sagt menade han att endast den människa som inte ser andra som ”besudlade” har ett rent hjärta. Isak Syriern finns i utmärkt översättning av professor Gunnel Vallquist.

Jeremias och den gammaltestamentliga strängheten är centrala för Peter Halldorf, men han nämner också mystiken – som kanske är mer aktuell idag – med den kontemplativa, mer personliga vägen.

Det är också skillnad på att se människan som en INDIVID, som betyder ”odelbar” (latin) och PERSON, som kommer från grekiskans ”prosopon”, alltså ANSIKTE. Det handlar mer om att inte ”bara” vara självständig utan att om att gå ur sig själv och möta de andra i dialog, med den judiske filosofen Martin Bubers uttryckssätt.

Hur som helst – för att citera Jeremia: ”Vi har mycket att välja mellan, men sällan mellan ont och gott”.

Text och foto: Lars Henriksson

GAMLA FÄNGELSET Norrköping

10 oktober 2015 kl 14
Alla himlens fåglar har flytt

Peter Halldorf, teolog
Samtal nr 2 i serien Vårt ansvar för himmel och jord
Arr: Norrköpings Teaterkompani, Svenska kyrkan S:t Olofs församling, Riksbyggen Öst och Folkuniversitetet

3/10 kl 14
Kunskapsläget i klimatforskningen
Markku Rummukainen, klimatexpert

17/10 kl 14
Hur hushållar vi på vår planet?
Stefan de Vylder, nationalekonom

LÄNKAR
Norrköpings Teaterkompani hemsida Facebook Samtal
Första klimatsamtalet i gamla fängelset reportage Kultursidan.nu 6/10 2015
Fängslande samtal för att befria världen reportage Kultursidan.nu 1/10 2015
Tre systrar i fängelse når Tjechovs essens recension Kultursidan.nu 15/9 2015
Teaterkompaniet dukar upp för Tre systrar reportage Kultursidan.nu 10/9 2015
Peter Johansson är glad i sin Cell reportage Kultursidan.nu 8/9 2015
Öppen Port för att befria framtiden reportage Kultursidan.nu 21/8 2015
Cecilia Edefalk ställer ut i hemstaden reportage Kultursidan.nu 20/8 2015

Tagged , , . Bookmark the permalink.