• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Utbildning och insyn bra för gott samhälle

Stefan de Vylder
Tron på evig tillväxt är passé, vi har som bekant endast ett jordklot. Nationalekonomen Stefan de Vylder avslutade Norrköpings Teaterkompanis klimatsamtal i Anstaltskyrkan i Gamla fängelset.

 

Stora klassklyftor skadar ekonomiskt klimat

 

– Bara politiker och media tror att BNP är samma sak som utveckling. Vid det tredje och avslutande klimatsamtalet, arrangerat av Norrköpings Teaterkompani på Gamla fängelset i Norrköping, punkterade nationalekonomen Stefan de Vylder myten om att nationalekonomer tror att BNP, ett lands bruttonationalprodukt, är samma sak om utveckling. Tron på evig tillväxt är även den passé, vi har som bekant endast ett jordklot.

– För att tro på evig tillväxt måste man aningen vara idiot eller nationalekonom, skämtar han. Men det senare stämmer alltså inte längre.

I stället är det så att nationalekonomin allt mindre grad intresserar sig för siffror – de är bara mätinstrument – utan i allt högre grad studerar mjuka värden. Något som avspeglats i Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till Angus Deaton, Princeton University i USA, för hans analys av konsumtion, fattigdom och välfärd.

 

Stefan de Vylder
Våld är en del av det som förstör en fungerande samhällsekonomi. Det gängrelaterade våldet går emot trenden, annars har Sverige lägre mordfrekvens än någonsin, färre fyllebråk, färre män som slår ihjäl sina kvinnor, säger Stefan de Vylder.

 

Utbildning, tilltro och insyn är nycklarna till framtiden hävdar Stefan de Vylder. Han påminner om att 99 procent av Sveriges 20-åringar kunde läsa när det undersöktes år 1875. Faktiskt kunde en stor del av befolkningen läsa redan innan folkskolan infördes i Fattigsverige år 1842, tack vare kraven inför prästens husförhör. När folkskolan verkat några decennier kunde alla det och där gjordes inte skillnad på pojkar och flickor.

Den långsiktiga satsningen kunde räknas hem under 1900-talet då Sverige utvecklades som demokrati och välståndet steg. De styrande granskades underifrån av medborgare som var tränade genom fack- och föreningsliv.

Stefan de Vylder saknar den långsiktigheten hos röstmaximerande politiker och inte minst i finansvärlden som han anser fått alldeles för stor makt, blivit ”svansen som viftar på hunden”.

– En vecka kan vara lång sikt för en valutahandlare.

– Fattiga har sofistikerade svar på frågan om fattigdom och rikedom, fortsätter Stefan de Vylder. ”Fattig är den som inte har familj och vänner.” ”Fattig är den som ingen lyssnar på.”

Det är klokt men samtidigt inte så enkelt som det låter. Det finns fattigdom och regler som hindrar människor från att påverka sina egna liv, i många länder. Det finns också länder där tilliten till främlingar är så låg att det hindrar utveckling och affärer, som att våga sälja sina produkter i andra delar av sitt land. I Sverige har vi ovanligt hög tillit till våra medmänniskor, vi tror de flesta om gott.

Den svenska traditionen att lösa konflikter utan våld, att lagen fått råda, har ett värde som Stefan de Vylder säger att vi inte ska ta för given. Han jämför med länder som präglas av korruption och maktmissbruk. De problem som trots allt funnits och finns i Sverige är inte på långa vägar jämförbara med exempelvis Guatemala där han arbetat i flera år.

Men Stefan de Vylder är orolig när han ser tecknen. När inkomstskillnaderna ökar mellan ländernas befolkningsgrupper brister tilltron och den samhälleliga överenskommelsen. De som har fast jobb skaffar extra försäkringar för att de gemensamma försäkringarna inte räcker till – och vill då inte bidra till det allmänna. Samtidigt hamnar allt fler utanför, det gör hela samhället oroligare och leder till våld – underifrån, ovanifrån och mellan grupper. Risken finns att vi hamnar i en ond spiral.

– Jag tror vi går mot Guatemala, även om det tar tid, säger Stefan de Vylder. I det våldutsatta landet begås cirka 25 mord per dag.

 

Samtal med Stefan de Vylder
Samtalet fortsatte i Teaterkompaniets repetitions- och spellokal.

 

Hopp finns ändå om en vändning till det bättre, om besinning. Inte minst när klimatet, jordens stigande temperatur som kommer att leda till ännu fler flyktingar än vi redan sett. Bakom en stor del av flyktingströmmarna står klimatförändringar som slår mot skördarna, inbördeskriget i Syrien startade som oro efter flera år med torka.

Här knyts de tre samtalen på fängelset samman, de som gått under titeln Vårt ansvar för himmel och jord: Först klimatforskaren Markku Rummukainens skildring av klimatförändringarna, därpå teologen Peter Halldorfs utläggningar om vad som kännetecknat mänsklighetens sökande genom årtusenden och nu nationalekonomen Stefan de Vylders syn på vad som fungerar i samhället och vad som inte fungerar.

– Idag finns en bred enighet om att alltför stora klassklyftor inte är bra. OECD, Internationella valutafonden, Världsbanken och mängder av ekonomer är ense. Pendeln svänger igen – Marknaden kan inte lösa våra gemensamma problem.

Nationalekonomen Stefan de Vylder tror på beskattning och på skatteöverenskommelser mellan länder. Ett internationellt samarbete mot skatteparadis är viktigt. Sverige har blivit ett sådant sedan förmögenhetsskatten togs bort, fortfarande beskattas dock företag och arbete.

– Fattiga länder förlorar tio gånger mer på utslussade pengar jämfört med vad de får i bistånd.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

GAMLA FÄNGELSET Norrköping

17 oktober 2015 kl 14
Hur hushållar vi på vår planet?

Stefan de Vylder, nationalekonom
Samtal nr 3 i serien Vårt ansvar för himmel och jord
Arr: Norrköpings Teaterkompani, Svenska kyrkan S:t Olofs församling, Riksbyggen Öst och Folkuniversitetet

3/10 kl 14
Kunskapsläget i klimatforskningen
Markku Rummukainen, klimatexpert

10/10 kl 14
Alla himlens fåglar har flytt
Peter Halldorf, teolog

LÄNKAR
Stefan de Vylder hemsida
Norrköpings Teaterkompani hemsida Facebook Samtal
Människan och sökandet efter mening reportage Kultursidan.nu 15/10 2015
Första klimatsamtalet i gamla fängelset reportage Kultursidan.nu 6/10 2015
Fängslande samtal för att befria världen reportage Kultursidan.nu 1/10 2015
Tre systrar i fängelse når Tjechovs essens recension Kultursidan.nu 15/9 2015
Teaterkompaniet dukar upp för Tre systrar reportage Kultursidan.nu 10/9 2015
Peter Johansson är glad i sin Cell reportage Kultursidan.nu 8/9 2015
Öppen Port för att befria framtiden reportage Kultursidan.nu 21/8 2015
Cecilia Edefalk ställer ut i hemstaden reportage Kultursidan.nu 20/8 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.