• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Många faktorer påverkar social hållbarhet

Tre förhållanden
Nära förhållanden enkelt förklarat. Det ekonomiska systemet är en del av samhället – det sociala systemet – som är beroende av naturen – det ekologiska systemet.

 

Sociala behov varierar mellan länder

 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hör ihop. Att kunna känna tillit är viktigt för att kunna bygga ett fungerande samhälle. Forskaren Merlina Missimer talade om social hållbarhet i andra föreläsningen inför Studiefrämjandets Framtidsvecka.

Fil.dr. Merlina Missimer kommer från Tyskland och är forskare på Blekinge tekniska högskola. I torsdags föreläste hon om social hållbarhet på Cnema, den andra i raden av tre som föregår Framtidsveckan som genomförs i april.

I sin forskning har hon sett att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet alla tre hör ihop och påverkar varandra. Mycket av det som Merlina Missimer tar upp är komplext, med många delar, och ibland även abstrakt.  Hon menar att ofta så påverkar de sociala systemen varandra. Så som att ett globalt system påverkas av att systemet är starkt på en kontinent och vise versa.

Hon hävdar att alla länder har olika sociala behov och lösningar på hur de tillfredsställs. Sverige har till exempel ett behov medan kanske Polen har ett annat. En viktig aspekt är då att se vad som kan göras för att individens eller landets behov kan till godo ses. Samtidigt som den sociala hållbarheten, samhällsöverenskommelsen, stärks.

 

Merlina Missimer
Vem ser elefanten? Sex blinda män undersöker var sin del och drar sina slutsatser. Men ett fungerande samhällssystem kräver överblick över helheten.

 

– Studerar vi bara en detalj inom social hållbarhet så ser vi bara halva bilden. Det blir som teckningen med sex blinda män som alla håller i en elefant. De ser inte helheten, säger Merlina Missimer och visar den gamla skämtbilden där en tror att han håller i ett rep, en annan känner en mur och en tredje en pelare.

Flera olika faktorer påverkar den sociala hållbarheten. En sådan kan vara tillit, att vi vågar kan lita på vad som står i tidningar. Eller som någon sa efter en ett litet gruppsamtal: att vi kan lita på att det som står på innehållsförteckningen på våra livsmedel stämmer. Så att om det står på etiketten att varan är ekologisk  den också verkligen är det. Eller att skolan lär ut rätt saker till barnen att kunna bli goda medborgare.

Merlina Missimer tycker att en spännande sak som räknas in är själv organisationen. Exempelvis när en stor naturkatastrof inträffar så hinner inte regeringen reagera, för att politik är en långsam process. Utan det är andra drivkrafter som drar ihop hjälpaktioner.

– Tyskland är intressant att se på. Ta flyktingkatastrofen, där hinner inte samhället i stort reagera. Utan det är enskilda individer som själva organiserar sig för att hjälpa till och ta emot flyktingarna, säger Merlina Missimer.

Mångfald är också viktigt. Forskning visar att grupper där det är många som tänker olika så ökar chanserna till goda resultat, jämfört med grupper med mindre mångfald.

 

Merlina Missimer
– De sociala systemen ser olika ut i olika länder, säger Merlina Missimer.

 

Merlina Missimer menar också att det finns svårigheter och begränsningar som påverkar hur det kan se ut i en social struktur. Att det finns svårigheter kände många när just de frågorna diskuterades i grupp. Ett problem som togs upp var känslan av att i vissa länder så bestämmer staten över folket. Något som en del tyckte även stämmer i Sverige.

– Alla grupper har en regel om hur det ska vara i det systemet. Så måste det få vara, men bara om inte någon annan blir skadad eller på något annat sätt blir negativt påverkad, menar hon.

Det var en timmes föreläsning som satte igång många tankar. Vissa kanske är svåra att svara på men ändå viktiga att fundera på.

© Text och foto: Morgan Lengbrant

NORRKÖPING

20–27 april 2016
Framtidsveckan

Arr: Studiefrämjandet

CNEMA Norrköping

28 januari kl 16
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbar utveckling
Föreläsning
Biträdande professor Mattias Lindahl

25 februari kl 16
Social hållbar utveckling
Föreläsning (på engelska)
Fil.dr. Merlina Missimer

10 mars kl 16
Ekologisk hållbar utveckling
Föreläsning
Klimatexpert Sten Bergström, SMHI

LÄNKAR
Framtidsveckan hemsida Facebook
Cirkulär ekonomi kan bli en bra affär reportage Kultursidan.nu 3/2 2016
Trestegsraket mot Framtidsveckan reportage Kultursidan.nu 28/1 2016

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Många faktorer påverkar social hållbarhet

  1. Pingback: Klimatsäkra framtidens byggprojekt – KULTURSIDAN.nu