• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Tone Linghult och Alba Lindblad i ljuset

Tone Linghult
Ljus och skuggor. Tone Linghult undersöker material och vad hon kan skapa med dem. Glasnätet görs med tunna glasbitar som smälts ihop med ståltråd. Sedan virar hon. Närmast kameran Byst. Bakom skymtar Självporträtt.

 

Material – idéer – genomlysning

 

Det ljusa och det mörka. Blotta/Expose kallar de unga konstnärerna Tone Linghult och Alba Lindblad sin gemensamma utställning på Galleri Kronan. Tone Linghult undersöker material som ger idéer medan Alba Lindblad låter idéerna föra henne till materialet. I båda fallen kan ordet genomlysning passa in.

Lunnevads folkhögskolas konsthögskola är en gemensam nämnare. Alba Lindblad har gått där och fortsatt till Nyckelviksskolan i Stockholm. Tone Linghult går där nu, i höst fortsätter hon till Konstfack. De är alltså båda på god väg i sina respektive konstnärskap.

 

Tone Linghult – – Ömsa<
Ömsa. Tone Linghult utvecklar sina nätskapelser. Huvudet har fått väldiga lockar eller ärmar.

 

Galleri Kronans stora entrérum öppnar för dem båda, längre in tar de var sina rum i anspråk. Tone Linghult tar avstamp från de nätskulpturer hon visat tidigare, på Kulturhuset häromåret och på Popsi. Täta myggnät som hon formar och låter samspela med ljuset och med luften. Nätfigurerna – ansikte, ryggparti – och deras skuggor.

Här finns ännu ett ansikte, nästan en byst, ett stort huvudantydande band leder associationen till den berömda egyptiska drottningen Nefertiti, men där näsan är hel medan ansiktet delats på andra ledden – munnen och hakan saknas. ”Ömsa” heter verket och de ringlande nätcirklarna som ramlar ner från huvudet mot golvet vill svara mot titeln.

– De kunde vara som ärmar, föreslår Tone.

Kanske det, men vad gör då de stora smyckesliknande delarna? Verket väcker frågor.

 

Alba Lindblad – Sköna hem och Allting härstammar från något annat
Vitt, vitt, vitt. Alba Lindblads köksinstallation heter Sköna hem, filmen invid har titeln Allting härstammar från något annat.

 

Det är raka puckar med Alba Lindblad. Det första ögat möter är en kort film, en flicka med stort huvud och tunn kropp sitter och häller ut sprit, öl, vin ur flaskor och burkar. Flickan ler hela tiden. Från datorn som styr uppspelningen hörs ett nynnande.

– Det är spännande att höra kommentarerna, de är olika beroende på vad man relaterar till. Vissa skrattar, andra tycker det är jobbigt att se, och en del blir arga för att jag slösar.

Flickan på i filmen är Alba i dubbel upplaga. Hon bär en mask som är ett uppförstorat porträtt av sig själv som barn.

– Jag gillar att jobba med tankar och idéer och göra konst av dem. Sådant som är jobbigt, tabun.

Det finns en tanke bakom att filmen visas intill en köksinredning. Köket är vitt in absurdum, alla redskap gjorda i vit oglaserad lera. Överskåpets knoppar också, dörrarna markeras av tunt snöre. Genialt. Det vita köket är provocerande, ifrågasättande.

– Kök ska vara ljusa och vita, det skandinaviska, som i Sköna hem, därför heter installationen ”Sköna hem”, berättar Alba Lindblad.

 

Alba Lindblad – i Blotta sig
Få syn på en skärva av sig själv. Alba Lindblad i den visuella delen av Blotta sig. Installationen är även ett ljudspel med röster som berättar om tabubelagda erfarenheter.

 

Speglar hänger i Kronans allra minsta rum. den som slår sig ner på stolen eller i fönsternischen kan höra röster berätta avgörande minnen. Alba känner tacksamhet för de 16 personer som ville dela med sig av sina erfarenheter.

Hennes röst är inte med. I stället har hon satt upp ett urval anteckningar hon skrivit mellan 2010 och i dag. En ung persons självkritik och ångest.

– Det är viktigt att kunna blotta sig, att ifrågasätta tabun. Om andra tycker det är jobbigt kan jag ta på mig det för att vi ska kunna prata.

Längre in i Kronan visar Tone Linghult hur hon fört in glasbitar i sina nät som samtidigt blivit större. Fortfarande bygger hon volymer, prövar kroppar, ansikten, prövar ljus och skugga. Hur mycket kan hon ta bort utan att förståelsen för verket försvinner?

Här har hon även arbetat med självporträtt. Jag blir mycket förtjust i ett kvinnohuvud (självporträtt) i keramik, den svarta färgen påminner om 1700-talets silhuetter, omgärdat av glas-nätet som öppnar sig.

Tone har även börjat arbeta med text. Skuggorna upplyser mig om verket ”Naken text”, små glasbokstäver som hänger utmed en lång tråd.

Nere i källaren gömmer Tone fler hemligheter. Till sist står jag inför en installation, enkelt och vackert ljussatt, längst ned, längst in, och lyssnar på nätglasets klirrande steg i hörlurar.

– Nå vad tycker du, frågar Stina Hallgren uppfordrande. Konstnären och läraren på Lunnevads folkhögskola är den som uppmanat de två unga konstnärerna att göra utställningen tillsammans.

– Jag blir alldeles lycklig, svarar jag.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

GALLERI KRONAN Norrköping

4 – 12 juni 2016
Blotta/Expose
Skulptur, objekt, installation

Tone Linghult
Alba Lindblad

LÄNKAR
Galleri Kronan hemsida Facebook FB-evenemang
Dubbeltydiga Tone Linghults skugglek reportage Kultursidan.nu 4/2 2015

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Tone Linghult och Alba Lindblad i ljuset

  1. Pingback: BlandArt med 3 nya medlemmar och glas (recension) – KULTURSIDAN.nu