• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Ola djupdyker i Finspongssamlingen


Samlad. De sex dubbelhyllorna närmast i bild rymmer Finspongssamlingen, den enskilt största boksamlingen i Norrköpings stadsbiblioteks magasin. Enhetschefen Ola Gustafsson ansvarar för äldresamlingarna.

 

Exkursioner i Bråvalla bokskog

 

NORRKÖPING Lite överraskad är han. Bibliotekarien Ola Gustafsson har alltid älskat äldre bildade herrar som berättar anekdoter. Nu är han på väg att bli en sådan själv. Som en av Finspongssamlingens väktare gör han nedslag i arkivet och släpper en bok om och ur den idag, I Bråvalla bokskog – bibliofila exkursioner.

Det är alltid 18° Celsius i Bråvalla bokskog. Norrköpings stadsbiblioteks magasin har lämnat bibliotekskällarens kondensfuktiga tillvaro, böckerna framlever nu en tempererad och fuktighetskontrollerad tillvaro i Bråvallas magasin, den stora lagerlokal som delas av Stadsmuseet, Biblioteket och Konstmuseet.

Hit åker bibliotekarierna Ola Gustafsson och Tommy Jansson varje vecka på uppdrag av forskare från när och fjärran.

 

Ola Gustafsson
Bibliofil = bokälskare. ”Det är roligt att förena bildning och berättarglädje.” Ola Gustafsson mitt i Finspongssamlingen.

 

Häromveckan var det en litteraturforskare från Lund som sökte efter en vers i original av Georg Stiernhielms dikt Hercules, originalen kan nämligen se olika ut. Och en forskare från Brisbane i Australien som sökte en tidig utgåva av Jacob Böhmes mest kända teologiska stridsskrifter. Bara att ge sig iväg och söka i arkivet, de grå höga hyllorna som flyttar sig åt höger eller vänster efter en knapptryckning.

– Den typen av uppdrag är knappologiska och oerhört roliga, säger Ola Gustafsson. Jag blir nyfiken och måste kolla upp vem Böhme var, ställer frågor till forskaren och får en anekdot till svar.

– Jag har alltid älskat bildade herrar. Nu är jag på god väg att bli en äldre bildad herre själv, fortsätter han lätt överraskad.

Knappt en tredjedel av magasinet upptas av Finspongssamlingen. Finspångs bruk hade kommit på obestånd vid förra sekelskiftet och herrarna som styrde Norrköpings stad köpte de 35.000 böckerna för 35.000 kronor år 1903.

Det var knappast för att ingå i folkbibliotekets ordinarie bestånd som samlingen inköptes. Däremot kunde en och annan av volymerna göra tjänst som referenslitteratur.

 

Finspongssamlingen
1747. Louis De Geer III katalogiserade bokbeståndet 1747. En ny katalog upprättades 1883.

 

Finspongssamlingen är intakt, alla böcker som någonsin köpts in i Sverige eller utomlands finns kvar. Det är ytterst ovanligt. Fabrikanterna i släkten De Geer var boksamlare och Ola Gustafsson berättar om agenter med uppdrag att söka efter intressant litteratur i utlandet. Böckerna förvarades i Finspångs slotts många bokhyllor innanför vitrinskåpens skyddande glasdörrar.

1747 katalogiserades bokbeståndet av Louis De Geer III själv. Ola Gustafsson slår upp den stora folianten där böckerna registrerats under olika ämnen. Handstilen är både tydlig och vacker.

– Dock ingen kategori för musik, säger Ola Gustafsson.

Det ställde till en del huvudbry för honom, eftersom han ju visste att där fanns en hel del notskrifter i slottsbiblioteket. Boende och besökare från när och fjärran skulle kunna hitta både nyttig forskning inom metallurgi, tänkvärd filosofi och uppbygglig poesi i biblioteket under långa vinterveckor. Samt noter för salongskvällarnas underhållning.

– Matematik!, löste Ola Gustafsson gåtan. Musiken sågs förr som underordnad matematiken och noterades i ”Mathematik: Octavo. Nionde Afdelningen”.

 

I Bråvalla bokskog
Hemma. I Bråvalla bokskog – bibliofila exkursioner i magasinet. Den stora boken den står på, folianten, är just 1747 års katalog. Skåpet i bakgrunden kommer också det från Finspongs slott.

 

Ola Gustafssons tjänsteutflykter till Bråvallamagasinet har givit slumpvisa nedslag. För några år sedan skrev han en artikelserie för Norrköpings Tidningars kulturredaktion.

– Jag har skrivit om dem, säger han och förklarar att tidningens artikelformat var för litet. Nu handlar det om mer djupgående essäer.

Semestern sommaren 2017 ägnades författandet. Artiklarna förvandlades till mer djupgående essäer. Fler kapitel kom till och ”en logiskt slut”. Titeln är underfundig, I Bråvalla bokskog – bibliofila exkursioner.

Första kapitlet handlar om ”Liktjuven Vesalius”, det sista om ”Samlingarna – och hur man hittar”.

Dags för boksläpp i Mellanrummet hemma i Norrköpings Stadsbibliotek vid tisdagens Öppen salong. Även om boken ges ut på Opulens förlag i stället för att bli del VII i Norrköpings Stadsbiblioteks och Museums handlingar, en utgivningsserie som sipprat långsamt sedan starten 1913. Men kanske inte sinat helt…

– Om jag fortsätter så kanske det blir där.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Ola Gustafsson

MELLANRUMMET Norrköping

2 oktober 2018 kl 16
Ola Gustafsson
I Bråvalla bokskog
Boksläpp

ESSÄSAMLING

I Bråvalla bokskog
– bibliofila exkursioner
av Ola Gustafsson
Opulens förlag 2018

LÄNKAR
Norrköpings stadsbibliotek hemsida Facebook
Opulens förlag hemsida  I Bråvalla bokskog

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Ola djupdyker i Finspongssamlingen

  1. Pingback: Bröllop och Bråvallabok på Arkivens dag – KULTURSIDAN.nu