• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Frida Hållander granskar Rejmyre


Skörhet. Frida Hållanders arbete, tryckt på silkespapper, kretsar kring gifternas påverkan på människor och miljö. I vinter ställer hon ut i Rejmyre hantverksby, ett lågmält pussel om stora samband.

 

Vill förstå vad som hänt här

 

FINSPÅNG Gifterna i kroppen. Frida Hållander är både konstnär och akademisk forskare. När hon tar vid som nästa utställare inom projektet ”De Tox – Clean it Up” hos Rejmyre Art Lab har hon läst på i den miljötekniska markutredningen. Tunt silkespapper får representera arbetarens lunga.

Frida Hållander studerade keramik och glas under sin tid på Konstfack. Nu är hon doktorand. I sina tidigare akademiska studier har hon forskat i textil historia. Avhandlingsarbetet resulterar bland annat i en bok som kommer till våren, Vems hand är det som gör? Den baseras på mångårig konstnärlig forskning som handlar om konsthantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid.

– Jag har forskat om objekt som tagit strid. Dels Öxabäck IF – damfotbollslaget som designade sina egna shorts. Dels antislaveriet inom Wedgewood och rösträttsrörelsen.

 

Frida Hållander
Frida Hållander. Arbetet med hennes del av projektet inleddes redan i april. I somras deltog hon i konstnärernas gemensamma vecka i Rejmyre.

 

Detta berättar hon när det fortfarande är sommar och Rejmyre Art Lab kallat konstnärer att samlats kring projektet ”De Tox – Clean it Up” som cirklar kring miljöföroreningarna vid ortens glasbruk. ”De Tox” knyter an till tidigare projekt som Rejmyre Art Lab genomfört, med främst Daniel Peltz brobyggande verk En fristad i Rejmyre som kunde ses på Rejmyre Art Labs utställning på Norrköpings Konstmuseum i somras. Även David Larssons Det fanns inget annat att göra med skogen på samma utställning lämnar en tråd.

Frida Hållanders bidrag till konstnärsgruppens sommarvecka var två skrifter från glasbrukets fackförening.

– Vi studerade texterna tillsammans, om organiseringen här, om striderna, en strejk. Jag försöker förstå vad som hände under de här åren. Jag är intresserad av hur organisering har tagit form i industriella miljöer.

Här i Rejmyre handlar det alltså om föroreningarna bakom glasbruket. Där har avfall från glastillverkningen, mindre eller mer giftigt beroende på vilka färgämnen som använts, lagt på hög genom glasbrukets forna historia.

Viktig är även en personlig aspekt för Frida Hållander. Hennes farfar, som bland annat jobbade på Limmareds glasbruk i Tranemo kommun, utvecklade lungefysem. Sjukdomen innebär att den drabbade långsamt kvävs till döds, en process som tar flera år och är mycket plågsam.

 

Frida Hållander – Fabrikens lunga
Bruksorten. Gamla bilder som konstnären funnit i sitt sökande rymmer element, som fabriksrök och granskog, och som återanvänds i nya kombinationer.

 

I mitt arbete med deponin har jag riktat mitt fokus mot lungan. Lungan är en del av den mänskliga kroppen – den arbetande lungan. Men lungan kan också metaforiskt stå för fabriken i samhällskroppen, som en metafor för hur ett samhälle är inrättat: dess ekonomi och välfärd.

…skriver Frida Hållander i sin presentation av utställningen som öppnar i Rejmyre Art Labs lokal på lördag, samtidigt som det är dags för Julmarknad i Rejmyre.

Bland det Frida Hållander ställer ut finns tunt silkespapper som får representera arbetarens lunga. Hon har också tecknat lungan som organ. På en bild genomkorsas den av en utsträckt underarm, bär den som en sköld eller arbetsverktyg.

På ett papper finns en text hämtad från kommunens miljötekniska markutredning från 2016:

Vuxna och barn som vistas på bruksområdet, gräver i jorden vid ej hårdgjorda ytor
eller kanske letar igenom avfallshögar efter kasserade glasprodukter,
riskerar utsättas för högre föroreningshalter än de lågrisknivåer som generellt eftersträvas.

 

Frida Hållander – Fabrikens lunga
Koncentrat. Här sammanfogas element som konstnären hämtat från skogen, (samhälls-)lungan och den symboliska kvinnogestalten hämtad från Svenska fabriksavdelningen 376 Rejmyre:s standar.

 

Under hösten besökte Frida Hållander Arbetarrörelsens arkiv i Flemingsberg för att studera glasbruksarbetarnas tidiga fackliga arbete. Hos Norrköpings Föreningsarkiv har hon hittat en bild från Svenska fabriksarbetareförbundet avdelning 376 – Rejmyre.

– I stället för att vända mig till formgivarnas historia så vill jag undersöka arbetarnas, understryker Frida Hållander.

– Jag tänker mig ett nystan. Det finns alltid berättelser.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin

© Foto: Sissi Westerberg, Frida Hållander, Ann-Charlotte Sandelin, Aldís Ellertsdóttir Hoff

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Frida Hållander – Fabrikens lunga

REJMYRE HANTVERKSBY Finspång

2018–2020
DeTox – Clean It Up
Konstnärligt forskningsprojekt
Prod: Rejmyre Art LAB

MEDVERKANDE
Harrie Liveart – Meri Linna & Saija Kassinen
Mattias Hofvendahl
Frida Hållander
Maddie Leach
Hasti Radpour
Daniel Peltz & Kristoffer Tejlgaard
Sissi Westerberg

 

28 juli 2018 kl 14
Harrie Liveart
Performance
Meri Linna och Saija Kassinen

1 september – 2 december 2018
Out of Sight, Out of Mind
Hasti Radpour
Installation/Skulptur

1 september 2018
Dokumentärfilm om DeTox-projektet
Kent Karlsson
Premiärvisning

8 december 2018 – 3 februari 2019
Fabrikens lunga
Död; lunga; hand
& om löftet
Frida Hållander
Installation/Utställning

fler utställningar följer

LÄNKAR
Frida Hållander hemsida  essä/Konsthantverk i Sverige
Rejmyre Art Lab hemsida Facebook  FB-evenemang
Hasti Radpour siktar på nytt i Rejmyre reportage Kultursidan.nu 6/9 2018
Harrie Liveart först ut i Rejmyre Art Lab reportage Kultursidan.nu 16/7 2018
Ester Almqvist möter Rejmyre Art Lab reportage Kultursidan.nu 8/4 2018
David Larsson och skogen i Rejmyre reportage Kultursidan.nu 10/2 2017

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Frida Hållander granskar Rejmyre

  1. Pingback: Ljudworkshop på Glasets dag i Rejmyre – KULTURSIDAN.nu