• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Sten Sandell möter/minns Åke Hodell


Skylt. Sten Sandell framträdde på Antikvariatet i Norrköping i lördags. Konserten ingick i festivalen Svensk musikvår.

 

malaj trulig i Antikvariatets skylt

 

RECENSION/ NORRKÖPING Svensk musikvår. En uppfriskande fläkt blåste in på Antikvariatet i Norrköping i lördags. Kompositören Sten Sandell framförde sitt verk ”malaj trulig möter General Bussig”.

– Jag hade just kommit in på Birkagårdens musikskola. Sten Sandell sitter bakom det låga kammarpianot i Antikvariatets skyltfönster. Det är småkyligt ute. Inne värmer Svensk musikvår – Norrköpingsfilialen – arrangerad av föreningen Norrköpingsljud.

Född i Åby 1958 och snart utflyttad till Tallboda utanför Linköping var Sten Sandell inte med på den tiden då den nedfallne stridspilotens stjärna steg på det svenska avantgardets himmel under tidigt 1960-tal. Under den tiden som Moderna museets happenings ekade på Norrköpings Konstmuseum.

 

Ur Åke Hodells General Bussig
Handskrift. Ur Åke Hodells manuskript till General Bussig.

 

På Antikvariatet sker ett möte, om än med viss tidsförskjutning. Komponisten/ musikern Sten Sandell, tar sig djärvheten i verket ”malaj trulig möter General Bussig”. Men hur möter en värnpliktssmitare en avhoppad stridspilots och pacifists attacker på det militära systemet? Genom att berätta om sig själv!

Nittonhundrasjuttiosex blev jag placerad som malaj på F13 i Norrköping där det var känt att huvudsysslan under drygt ett år var att sopa hangarer. sopa sopa sopa sopa sopa sopa sopa…

För den till malaj, militär handräckningstjänst, uttagne unge mannen var framtidsscenariot att sopa flyghangarer en omöjlighet. Han skulle ju ägna sig åt musiken.

…sopa sopa sopa sopa sopa sopa sopa…

Fingrarna klättrar på pianot i disharmoniska nedslag, understryker de upprepade orden. Efter sopa sopa kommer skala skala, som i skala potatis men också musiktermen skala. Och visst når han fram till spela spela spela och pianot hittar boogietakt strax före övergången till Hodells del av dubbelverket.

I Hodells ”General Bussig” dekonstrueras meningar, svensk syntax (meningsbyggnaden) är ju smidigt ombyggnadsbar. Fonemen (minsta betydelsebärande ljud) upprepas, därmed antyds nya betydelser och användningar: b b b b b b b b b låter i Sten  Sandells mun som en puttrande båtmotor. Tänker han på barndomens skärgårdssomrar?

Kammarpianot står med ryggsidan mot publiken, men ljudet avslöjar att Sten Sandell inte nöjer sig med tangenter. Handen sticker in under det uppfällda locket och knäpper på strängar.

 

Dekonstruktion
Inblick. Under det uppfällda locket skymtar pianots mjuka hammare och stående strängar.

 

I stycket ”Vertikal akustik och horisontell prosodi”, som på samma gång är ett konstverk och en kort och illustrativ föreläsning, talar Sten Sandell om ljudens olika egenskaper. Hans röst, med ett fascinerande brett register från höga toner till growlande bas, samverkar med pianots resonanslåda intill självsvängning.

I 30 april är det 100 år sedan Åke Hodell föddes. Sten Sandell hedrar föregångaren i bästa avantgardistiska sällskap på Rönnells antikvariat i Stockholm, en annan levande mötesplats.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

SVENSK MUSIKVÅR / NORRKÖPING

15–17 mars 2019
Fri entré till konserterna i S:t Olai kyrka, Antikvariatet och De Geergymnasiets aula

ANTIKVARIATET Norrköping

16 mars
malaj trulig
eller
Ingen vacker flicka kan älska en malaj
av och med Sten Sandell
Soloröst och piano/elektronik/komposition 2019

LÄNKAR
Åke Hodell Wikipedia
Sten Sandell hemsida
Antikvariatet Facebook
Norrköpingsljud Facebook
De döda på torgets upprörda vågor recension Kultursidan.nu 17/3 2019
Svensk musikvår med Norrköpingsljud reportage Kultursidan.nu 9/3 2019

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Sten Sandell möter/minns Åke Hodell

  1. Pingback: Wilfred Owen Songs musikvårens slut – KULTURSIDAN.nu