• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Helvetesveckan av Lennart Moberg


Bränd stad. Författaren och tecknaren Lennart Moberg berättar om den ödesdigra veckan som lämnade Norrköping i aska och ruiner för 300 år sedan. Endast tre hus stod kvar.

 

Ryska flottstyrkan var överlägsen

 

RECENSION/NORRKÖPING Rysshärjningarna 300 år. Sommaren 1719 anföll ryska flottan svenska kuststäder, från Gävle till Norrköping. Team Fantomens Lennart Mobergs seriealbum Helvetesveckan skildrar Norrköpings undergång, dag för dag.

Det är 300 år sedan Sverige drabbades av de så kallade rysshärjningarna sommaren 1719. Norrköping som på den tiden var den, efter Stockholm, största och viktigaste kuststaden stod i tur för ryssarnas härjningar sedan Södertälje, Trosa och Nyköping hade lagts i aska.

 

Lennart Moberg
Lennart Moberg arbetar både för hand och med datorns hjälp.

 

Åbybon Lennart Moberg har länge varit intresserad av historia och under flera år arbetat för att skildra den för Norrköping så viktiga händelsen i juli 1719. Lennart Moberg har sedan 1973 varit verksam som författare och tecknare. Bland annat i serietidningar som ”Fantomen”, ”Lilla Fridolf”, ”Seriemagasinet” och ”Buster”. Lennart förekommer med sina verk i många olika sammanhang, inte minst i media under signaturen Ellem.

Intresset för rysshärjningarna har, lagom till 300-årsminnet, resulterat i seriealbumet Helvetesveckan. Rysshärjningarna i Norrköping 1719 – ett brinnande inferno som i dagarna kommit ut på FredsbaskerFörlaget.

Boken, som är i formatet A 4 , med gamla serien ”Illustrerade klassiker” som förebild, omfattar 90 sidor fyllda med teckningar och fakta kring händelserna. Lennart Moberg har gjort ett omfattande researcharbete bland annat i de böcker som getts ut om Norrköpings historia. Han har också arbetat nära Föreningen Gamla Norrköping och deras samlingar.

Berättelsen inleds den 13 juli med en beskrivning av Erik som skildringen sedan handlar om. Erik är fiktiv huvudperson, liksom hans koppling till kvinnan Lena, men övriga namn och händelser verkar återfinnas när man jämför skildringen med andra böcker.

Så verklighetsbeskrivningen verkar i högsta grad trovärdig.

Med ett mycket stort antal teckningar med textrutor man en inblick i hur svårt det måste ha varit att försvara staden mot de starka ryska styrkorna. Merparten av de militära styrkorna som hörde till Östergötland hade sänts till Stockholm för att försvara huvudstaden.

Kvar fanns det mest bönder som inte hade vapen i vanlig mening utan fick försvara sig och kriga med hjälp av liar och högafflar. Man får också en känsla för hur hårt Justitieborgmästaren Jacob Ekbom kämpade för att försvara sitt Norrköping.

Teckningarna är otroligt detaljerade och talande och det är lätt att fascineras av händelserna och människorna i boken. Det märks att Lennart Moberg har arbetat med serier som exempelvis ”Fantomen”.

 

Helvetesveckan
Grisbonden. Första svenska offret.

 

Det är knappast någon händelse som varit mera avgörande för Norrköping än ryssarnas brandskattning 1719. I stort sett hela staden brändes då ner. Därför är det viktigt att ta del av vad som egentligen hände.

Jag har flera böcker med Norrköpings historia i bokhyllan men det har inte blivit av att sätta sig in i händelserna på allvar. Det är därför med tacksamhet som jag nu har tagit del av Helvetesveckan. Blev så intresserad att jag plockade fram Arne Malmbergs bok Stad i Nöd och Lust för att läsa hans skildringar av rysshärjningarna. Och det är helt klart att det är samma händelse som beskrivs. Men jag finner Lennart Mobergs version som mera lättillgänglig i sin serieform.

Det slår mig att Helvetesveckan bör kunna användas i skolorna också. Intresset för serier borde göra att våra barn och ungdomar kan bli intresserade av att ta del av vår historia.

Albumet avslutas med en informativ beskrivning av Norrköping idag. Vilket kan ses som en bekräftelse av att de som drabbades 1719 hämtade styrka och kraft för att bygga upp staden på nytt.

300-årsminnet kommer att uppmärksammas av Norrköpings Stadsmuseum med en utställning som öppnar lördagen den 18 maj.

© Text: Sven Åke Molund
© Illustration/ Foto: Lennart Moberg/ Fredsbaskerförlaget

HISTORIA

Helvetesveckan
Lennart Moberg
Seriealbum
Fredsbaskerförlaget 2019

LÄNKAR
Lennart Moberg hemsida  Fantomenindex
Fredsbaskerförlaget hemsida Helvetesveckan
Rysshärjningarna 300 år hemsida

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Helvetesveckan av Lennart Moberg

  1. Pingback: Rysshärjningarna 1719 på Stadsmuseet – KULTURSIDAN.nu