• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Vilbergen – då, nu och sen står modell

Vad tycker du? I en modell som står mitt i utställningen kan man ”flytta om” stadsdelens miljö efter behag.

 

Hur vill de boende att det ska bli?

 

Många som åker Gamla Övägen undrar vad det är för konstig byggnad som finns invid gångtunneln mellan Vilbergen och Vrinneviskogen. Den är täckt med svart takpapp, solfångare på taket ger elenergi och norrsidans plastvägg, som släpper in ljuset, kan öppnas på vid gavel.

Kultursidan.nu berättade i mars om en utställning som Delta-X då anordnade i byggnaden, Gemensam yta. Utställningen speglade arkitekttävlingen European 11 om området i Norra Vrinnevi, där Delta-X stod bakom det vinnande förslaget. Bakom Delta-X står arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Backman som nu presenterar en ny utställning i byggnaden.

 

Arkitekten Ebba Hallin tar emot utställningsbesökare.

Arkitekten Ebba Hallin tar emot utställningsbesökare.

 

Den nya utställningen heter Vilbergen – då, nu och sen. Med nästan 200 foton och kartor visar man på stadsdelens förändring från lantlig miljö med torp och en förstad av småhus, det som försvann helt och hållet när Vilbergen fick sin nuvarande storskaliga utformning på berget och i åkern i dalen.

I tankarna för framtiden vill Delta-X lyfta möjligheten att låta det som nu finns möta ett framväxande nyttjande av allmän mark i det lilla, ”nu” och ett nytt ”då” blir tillsammans ett ”sen”.

I en modell som står på ett bord mitt i utställningen kan man också ”flytta om” stadsdelens miljö som man själv önskar. Det är ett viktigt inslag eftersom den grundläggande tankegången för Delta-X är att det är de boende, vi gräsrötter, som ska stå för visionerna i samhällsbyggandet.

I utställningen finns också skisser över framtida utveckling av Gamla Övägen till lokalgata. Som led I det projektet ingår det pågående bygget av ny cykelväg i nordöstra delen av Vilbergen.

 

Vilbergen då var en småskalig förstad uppe på bergsknallarna, en bördig sänka och torp där berget åter steg i söder.
 Vilbergen då var en småskalig förstad uppe på bergsknallarna, en bördig sänka och torp där berget åter steg i söder.

 

För alla som har någon anknytning till Vilbergen eller är intresserade av historien finns anledning att besöka det lilla huset vid Gamla Övägen. Ebba Hallin och Pelle Backman har lagt ned ett stort arbete, på sin fritid, för att beskriva området. Nu, i samband med Vilbergsmarken, har man öppet torsdag – lördag och helgen 20 – 22 september. Öppettiderna är inte helt säkra i nuläget.

Som Vilbergenbo sedan 1969 så finner jag utställningen intressant och belysande. Hade arkitekterna också haft ett mera omfattande samarbete med Föreningen Vilbergens Vänner hade det kunnat resultera i ännu mera material.

I anslutning till byggnaden har boende också haft möjlighet till egna odlingar. Vi hittade en bakom byggnaden, men också en i en bergknalle bredvid, där det också finns ett litet bygge, ett bord för saftkalas. Delta-X har fått grannar.

Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Sven Åke Molund

 

VILBERGEN gångtunneln Norrköping

29 – 31 augusti samt 20 – 22 september 2013
Vilbergen – då, nu och sen
Utställning om stadsplanering
Delta-X

 

LÄNKAR
Delta-X hemsida
Vinnar-arkitekter söker nya idéer för Vilbergen reportage Kultursidan.nu 9/3 2013
Europan 11 granskar Vilbergen på Stadsmuseet reportage Kultursidan.nu 23/9 2011

FLER BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157635299321912″]

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.