• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Vinnar-arkitekter söker nya idéer för Vilbergen (reportage)

Många ville samtala med Pelle Backman, Delta-X.

Gemensam yta. Pelle Backman mötte och samtalade med besökarna i det hus han och kollegan Ebba Hallin byggt invid Gamla Övägen under hösten och vintern.

 

”Vi vill få kontakt med intresserade!”

 

Ingenmansland eller Gemensam yta? Under de gångna helgerna har Delta-X-projektet haft öppet hus för utställningen med just namnet Gemensam yta. Delta-X är det förslag som vann den stora arkitekttävlingen ”European 11” hösten 2011 om vad man ska ta sig till med de öppna ytorna utmed Gamla Övägen i Norra Vrinnevi, alltså på båda sidor om vägen. Äntligen var huset, som byggts vid gångtunneln under den regnkalla hösten och snötunga vintern, färdigt med solcell på taket som håller glödlampan inne igång.

Vägkanter brukar inte väcka så stort intresse. Men sett som ett typexempel på något som följde med den moderna stadsplaneringen under 1960- och 1970-talen är intresset stort. Delta-X-projektet kan sitta inne med betydelsefulla lösningar på vägar som stadsutveckling kan gå i framtiden .

Byggen väcker alltid de förbipasserandes intresse och många gånger har de snickrande arkitekterna Pelle Backman och Ebba Hallin gjort avbrott i arbetet och svarat på frågor. För viktigare än huset är just kontakten med invånarna i området eftersom tanken med hela projektet är att bereda väg för en ny form av stadsdelsplanering, den där individer får både egenmakt och ansvar för att utveckla området.

– Det här är ett typiskt område som byggdes för 40 eller 50 år sedan. Det var färdigplanerat och levererades till kunden, säger arkitekten Ebba Hallin.

 

Fransk inspiration från konstnärernas Montmartre i Paris, där nytt blandas med det gamla.
Fransk inspiration. Blandad bebyggelse i konstnärernas Montmartre i Paris.

 

I efterhand upptäcker man att det nya och fina, som var planerat in i minsta detalj var för hårt styrt. Nu kan fastighetsägare som kommunerna beordrar att de bygger miljöhus för soporna upptäcka att samma kommuners detaljplaner inte tillåter några sådana byggnader.

– Tänker man på hållbarhetsperspektiv är det bra om det finns en flexibilitet i planerna från början. Ungefär som man gjort i Barcelona eller New York, lagt ut en struktur och sedan låter fastighetsägarna göra resten.

Ebba Hallin skulle också kunnat tala om medeltiden, för det är det stadsplaneringssättet, där smått och stort möts, på ett sätt hon kallar ”organiskt” som hon förordar. Efter hundra år av centraliserad stadsplanering är omsvängningen revolutionerande, inte minst att Norrköpings kommun nu är med och samverkar i programplaneringen för området som kallas Norra Vrinnevi. Ebba Hallin och kollegan Pelle Backman är konsulter och fördjupar nu Delta-X, dels genom samtalen, dels genom att utveckla idéer.

De många tavlorna som utgör utställningen Gemensam yta väcker intresse bland besökarna. Man hittar gamla kartor och bilder över området, arkitekterna har kommit till tals med många äldre som minns hur det såg ut i de små stugornas Vilbergen innan allt sopades bort när det byggdes nytt. Andra tavlor visar bilder som inspirerar arkitekterna i deras tankar om hur stadsdelar kan få nytt liv.

– Vi kan använda att vi är här och kan prata med besökarna om vad en stad är, fördjupa samtalet från det konkreta exemplet. För mig är är en stad en jämkning av olika viljor, säger Ebba Hallin.

 

Under senhösten och vintern har arkitekterna byggt det lilla huset.
Plats för utställning och samtal. Det lilla svarta huset byggdes hösten 2012.

 

Gamla Övägen väcker känslor, för och emot. Nu lutar kommunen mot att omvandla den till en stadsgata, ungefär som Hagebygatan och dess förlängning Navestadsgatan blivit. Ebba Hallin själv drömmer om trottoarer utmed vägen och träd i mittlinjen. Och att spårvagnen når ända ut till sjukhuset.

I Programplaneringens skisser knyts Vilbergens många återvändsgator ihop i ett finmaskigt vägnät, för gående, cyklande och i viss mån även för biltrafik. De ödsliga gräsområdena förvandlas till små tomter, som blir odlingslotter eller fastigheter som bebyggs. Allt är möjligt i den återtagna staden.

Det lilla huset vid tunneln öppnar för fler utställningar framöver, om stadsplanering eller varför inte med hantverk.
– Vi vill ha kontakt med fler som är intresserade av att göra något här. Vi vill ha grannar!

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

 

LÄNKAR
Delta-X hemsida
Program för Norra Vrinnevi pdf
Europan 11 granskar Vilbergen på Stadsmuseet reportage Kultursidan.nu 23/9 2011

FLER BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157632956970600″]

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Vinnar-arkitekter söker nya idéer för Vilbergen (reportage)

  1. Pingback: Vilbergen – då, nu och sen står modell - KULTURSIDAN.nu