• KULTUR-ANNONS

 • NYHETER

Europan 11 granskar Vilbergen på Stadsmuseet


Kolla utställningen! Den som bor i Vilbergen eller är allmänt intresserad av hur rekordårens förorter kan utvecklas har all anledning att besöka tävlingsutställningen på Norrköpings stadsmuseum.

 

26 visioner förenar Vilbergen med Vrinneviskogen

 

Hur kan man koppla samman Vilbergen med Vrinneviskogen, samtidigt bygga nytt, dra spårväg till Vrinnevisjukhuset och lyfta upp grönytorna?

Norrköpings Stadsmuseum, tillsammans med Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor, hade i torsdags vernissage för sin del av resultatet av arkitekttävlingen Europan 11, världens största återkommande tävling för unga arkitekter. Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter.

I årets tävling deltar Norrköpings kommun med ett område i södra delen av staden, mellan Vilbergen och Vrinneviskogens naturreservat. Utmaningen har varit att förbättra kopplingen mellan de olika delarna, minska Gamla Övägens barriäreffekt och föreslå en dragning av ny spårväg genom området och vidare till Vrinnevisjukhuset. Nu har man fått 26 visioner att fundera över.

Förra gången tävlingen arrangerades kom det in 2 400 tävlingsbidrag fördelade på en rad olika projekt. Deltagarna är anonyma och det gör att ingen vet vilka som lämnat in bidragen. En internationell jury kommer så småningom att utse vinnarna. Besökarna på Stadsmuseet har också möjligheter att rösta på sina favoritförslag innan utställningen stängs den 16 oktober. Ta chansen att se utställningen, rösta och därigenom påverka Stadsbyggnadskontoret som har kommunens uppdrag att utveckla området.

De 26 förslagen visar upp en skala av möjligheter, både när det gäller att tillföra ny bebyggelse och att förändra befintliga grönområden och infrastruktur. Den sedan 1960-talet planerade spårvägen till Vrinnevisjukhuset har också funnits med för de tävlande arkitekterna.

Jag har bott i Vilbergen sedan 1968 och tycker att utställningen är intressant ur många synpunkter. Stadsdelen har ju haft planer på spårväg och förtätning av de öppna ytorna mellan centrum och Riksbyggen sedan länge. Äldreboendet Bärnstenen, som blev klart för något år sedan, är en del av planerna som nu har förverkligats och Riksbyggens planerade seniorboenden ligger också i förtätningen. Att mark reserverats för spårväg har hittills bara varit något på kartan och grönområdena mellan Vilbergen Centrum och Gamla Övägen har inte utnyttjats.

Det är svårt, att vid en första anblick på de unga arkitekternas förslag, att se ett förverkligande under rimlig närtid, men det finns många intressanta tankar att studera.

Stadsmuseets chef Peter Carelli och Per Haupt från Stadsbyggnadskontoret var båda glada över samarbetet mellan historia och framtid när de talade på vernissagen.

Utställningen är intressant för alla med kopplingar till stadsdelen Vilbergen, men också för alla som är intresserade av hur unga arkitekter ser på planeringen av och möjligheterna att utveckla befintliga stadsdelar.

Som en del i utställningen blir det också två tillfällen för allmänheten att lyssna på föredrag och delta i diskussioner.

Text och foto: Sven Åke Molund

 

 • STADSMUSEET Norrköping

 • 22 september – 16 oktober 2011
  Europan 11
 • PROGRAM
  • Torsdag 29 september kl. 18.00
   Mellan innerstad och villamatta. Förorten som utmaning och chans
   .
   Ann Legeby, arkitekt, KTH
   Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd AB
  • Torsdag 13 oktober kl. 18.00
   Miljonprogrammet: hembygder i utveckling
   Per Wirtén, författare och frilansskribent
   Kristina Thorvaldsson, planeringschef, Växjö kommun

 

LÄNKAR
Norrköpings stadsmuseum hemsida
Europan Sverige hemsida

 

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged , . Bookmark the permalink.