• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Peter Kristensson skriver om kvarteren


Strandkvarteren. Norrköping byggdes upp igen efter ryska härjningar. Det blev en ny modern stad med stora kvarter. Kartan från 1728 är den första, den som gjorde kvarterens namn officiella.

 

Nytt skattesystem omkring 1728

 

NORRKÖPING Kvarteren kom först. Innan gatunamnen fastslogs byggdes Norrköpings stad av de pusselbitar som kallas kvarter. Peter Kristensson, historieintresserad radiojournalist, som tidigare skrivit en bok om Norrköpings gatunamn har nu kommit fram till kvarteren.

Boken är inte klar än, den beräknas komma ut i slutet av 2018. Men Peter Kristensson som rönt stor framgång med sin bok om Norrköpings gatunamn räknar med att intresse finns för en bok med kvartersnamnen. I kommunen finns många kvarter, närmare bestämt 1.400 stycken. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av människor som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Peter Kristensson.

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägares namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekbohm), Vintern (Olof Winter), Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare).

– Det är alltså inte namn på träd, årstider eller föremål, kommenterar Peter.

Kvartersnamnen med tomtnummer användes förr som adresser och var då mer allmänt kända än i dag. Men många kvarter har i sin tur gett namn åt verksamheter som finns i dagens Norrköping, däribland Linden, Rosen, Gubben och Kåkenhus.

 

Peter Kristensson
Kartbitare. Peter Kristensson säger sig vara den förste som samlar ihop Norrköpings gatunamn på detta sätt. Själv bor han i Klingsberg, en stadsdel som har många kvartersnamn knutna till juristtitlar men också till vintersport. 

 

Vad har du forskat i för källor?

– Källorna är dels kommunala handlingar, protokoll från stadsfullmäktige, kommunstyrelsen och namnberedningskommittén. De äldsta, där det inte finns några officiella beslut, är kartor. Där finns en serie från 1728 och 1729 på fyra kartor från de olika stadsdelarna.

Även om Norrköpings geografi har förändrats en del sedan tidigt 1700-tal är merparten av namnen är kvar.

– En del har bytt namn och en del har försvunnit när kvarteren delats upp.

Varför var kvarteren viktigare än gatunamnen för de styrande i Norrköping? På kartan från 1728 finns inte Drottninggatan med, som ju fick sitt namn redan 1660.

– De var kopplade till mantalslängder som upprättades kvartersvis, svarar Peter Kristensson. På äldre kartor, innan kvartersnamnen blev officiella, har kvarteren bara nummer. Det var för att ha koll på var folk bodde.

Kartan från 1728 är inte bara gammal, den markerar också ett systemskifte. Skattskrivarna bytte metod och gav kvarteren namn och markerade vilka som var fastighetsägare. På detta system grundar sig folkbokföring och skattskrivning än i dag.

Den nya boken kommer att följa Peter Kristenssons mall från gatunamnsboken. Han går igenom stadsdel för stadsdel och plockar in en och annan gammal bild.

Kommer du att ge dig ut på föreläsningsturné?

– Ja, finns det intresse för det så kan det säkert bli, hoppas Peter Kristensson.

En sak har han lärt sig under sitt forskningsprojekt. Sverige är unikt.

– En kuriositet är att kvartersnamn är en svensk företeelse, som inte finns någon annanstans i världen. De finns kvar i Finland som ju hörde ihop med Sverige men de är inte i officiellt bruk där.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin

© Foto: Karin Kristensson
Karta: Norrköpings stad

FAKTABOK

Norrköpings kvartersnamn
Peter Kristensson
Klingsbergs förlag, 2018 (ännu ej från trycket)

LÄNKAR
Klingsbergs förlag hemsida
Norrköpings historia hemsida
Historia och tankar bakom gatornas namn recension Kultursidan.nu 16/12 2014
Boken om Norrköpings gatunamn släppt reportage Kultursidan.nu 30/11 2014

Bookmark the permalink.

One Response to Peter Kristensson skriver om kvarteren

  1. Pingback: Peter Kristensson släppte kvartersbok – KULTURSIDAN.nu